Obecně závazná vyhláška obce: Porovnání verzí

m
+aktualizovat, opravy
m (tabulka)
m (+aktualizovat, opravy)
 
 
=== Počet návrhů podle způsobu vyřízení ===
{{Aktualizovat|část}}
Od roku 1993 do konce ledna 2009 byloÚstavní Ústavnímusoud soudurozhodl podánoo 165 návrhůnávrzích na zrušení obecně závazné vyhlášky obce, přičemž v 93 případech soud rozhodl nálezem: v 61 případech vyhověl návrhu zcela, ve 22 případech vyhověl zčásti, v 10 případech návrh zamítnul. 8 návrhů bylo odmítnuto pro nepříslušnost, 25 bylo pro neoprávněnost navrhovatele, 6 pro nepřípustnost a 1 pro zjevnou neopodstatněnost. 3 řízení byla zastavena kvůli zpětvzetí návrhu a 27 řízení kvůli opravě či zrušení napadené vyhlášky před vynesením nálezu.<ref name="mizerova" /><ref name="nalus" />
 
Statistika návrhů ústavnímu soudu od roku 1993:<ref name="mizerova" /><ref name="nalus">http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx, stav k 1. 2. 2009
</ref>
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! rowspan=2 | Rok !! rowspan=2 | Počet návrhůrozhodnutí !! rowspan=2 | Počet nálezů !! rowspan=2 | Vyhověno zcela !! rowspan=2 | Vyhověno zčásti !! rowspan=2 | Zamítnuto !! rowspan=2 | Počet usnesení !! colspan=4 | Odmítnuto !! colspan=2 | Zastaveno
|-
! nepříslušnost !! neoprávněnost navrhovatele !! nepřípustnost !! zjevná neopodstatněnost !! zpětvzetí návrhu !! oprava / zrušení napadené vyhlášky
 
=== Podavatelé ===
{{Aktualizovat|část}}
V době nynější právní úpravy dozoru, tedy od 1. ledna 2003 (do konce ledna 2009), bylo Ústavním soudem rozhodnuto o 59 návrzích na zrušení obecně závazné vyhlášky, z toho 53 návrhů podalo ministerstvo vnitra (z toho 40 návrhů za ministra [[František Bublan|Františka Bublana]]), 3 návrhy fyzické osoby v souvislosti s ústavní stížností a 3 návrhy dobíhaly z doby, kdy dozorem byli pověřeni přednostové okresních úřadů.<ref name="mizerova" />