Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky: Porovnání verzí

m
typo
(odstranění zcela zbytečného a nesmyslného seznamu poslanců navrhující novelizaci a doplnění informací o obsahu zákona)
m (typo)
 
}}
 
'''Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky''' č. 110/1998 Sb. je [[ústavní zákon]], který upravuje zajištění bezpečnosti [[Česko|České republiky]] prostřednictvím regulace [[Krizový stav|krizových stavů]] - [[Nouzový stav v Česku|nouzového stavu]], [[Stav ohrožení státu|stavu ohrožení státu]] a [[Válečný stav|válečného stavu]]. Dále zřizuje [[bezpečnostní rada státu|Bezpečnostní radu státu]] a umožňuje zkrácené projednávání vládních návrhů zákonů ve stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Je součástí [[Ústavní pořádek České republiky|ústavního pořádku České republiky]].
 
== Obsah ==
Ve své úvodní části tento ústavní zákon stanovuje, že "Zajištění„Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je základní povinností státu." <ref name=":0">{{Citace elektronické monografie
| příjmení =
| jméno =
| datum vydání =
| datum přístupu = 8.4.2020
}}</ref> Dále je uvedeno, že bezpečnost České republiky zajišťují [[Ozbrojené síly České republiky|ozbrojené síly]] ([[Armáda České republiky|Armáda ČR]]), ozbrojené [[Bezpečnostní sbor (Česko)|bezpečnostní sbory]] (kam patří [[Policie České republiky|Policie ČR]], [[Celní správa České republiky|Celní správa ČR]] a [[Vězeňská služba České republiky|Vezeňská služba ČR]] )<ref>{{Citace elektronické monografie
| příjmení =
| jméno =
| datum vydání =
| datum přístupu = 8.4.2020
}}</ref>), záchranné sbory ([[Hasičský záchranný sbor České republiky|Hasičský záchranný sbor ČR]], [[Zdravotnická záchranná služba]] a další složky [[Integrovaný záchranný systém|IZS]]) a havarijní služby.
 
Ústavní zákon dále upravuje zkrácené jednání o návrzích zákonů. Po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda požadovat, aby Parlament projednal vládní návrh zákona ve zkráceném jednání, což znamená, že [[Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky|Poslanecká sněmovna]] se o návrhu usnese do 72 hodin od jeho podání a [[Senát Parlamentu České republiky|Senát]] do 24 hodin poté, co mu jej sněmovna postoupí. Jestliže se Senát v této lhůtě nevyjádří, platí, že je návrh zákona přijat. Takto přijatý zákon nemůže [[Prezident České republiky|prezident republiky]] vrátit do sněmovny. Ve zkráceném jednání však nemůže vláda předložit návrh ústavního zákona. <ref name=":0" />
 
Dále ústavní zákon zřizuje Bezpečnostní radu státu jako stálý pracovní orgán vlády a stanovuje, že pokud po dobu nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu podmínky na území České republiky neumožní konat volby ve lhůtách, které jsou stanoveny pro pravidelná volební období, lze zákonem lhůty prodloužit, nejdéle však o šest měsíců.