Stroupínský potok (přírodní památka): Porovnání verzí

m
typizace hesla
(zpracování připomínek)
m (typizace hesla)
'''[[Přírodní památka]] Stroupínský potok''' je úsek [[Stroupínský potok|Stroupínského potoka]] mezi obcemi [[Hředle (okres Beroun)|Hředle]] a [[Zdice]] v [[Okres Beroun|okrese Beroun]] v Česku. Důvodem ochrany je výskyt [[Rak kamenáč|raka kamenáče]], [[Rak říční|raka říčního]] a [[střevle potoční]]. Součástí ochrany je i jejich [[biotop]].<ref name="narizeni"/>
 
==GeografieLokalita ==
PP Stroupínský potok se nachází ve [[Středočeský kraj|Středočeském kraji]] jihozápadně od [[Praha|Prahy]] v [[Okres Beroun|okrese Beroun]] mezi obcemi [[Bavoryně]], [[Hředle (okres Beroun)|Hředle]] a [[Zdice]]. Lokalita spadá pod katastrální území Bavoryně, Hředle u Zdic a Zdice.<ref name="plan"/> Tvoří část [[Evropsky významná lokalita|Evropsky významné lokality]] Stroupínský potok, jejíž předmětem ochrany je populace [[Rak kamenáč|raka kamenáče]] a [[Vranka obecná|Vranky obecné]].<ref name="evl"/> Přírodní památka se nachází v mírně teplé klimatické oblasti T2 v [[nadmořská výška|nadmořské výšce]] 265 – 285 m. n.m. Mezi typické rysy této klimatické oblasti patří dlouhé suché léto a krátká, mírně teplá suchá zima. <ref name="plan"/>
 
==Historie==
[[Soubor:Zemědělská_krajina.jpg|vlevo|náhled|upright|Zemědělská krajina, v dálce obec Hředle]]
 
== Přírodní poměry ==
==Geologie==
 
===Geologie===
Lokalita náleží k [[Český masív|Českému masívu]]. Území se rozkládá na geomorfologickém celku [[Hořovická pahorkatina]]. Její podloží tvoří nivní sediment složený z hlíny, písku a štěrku. Najít zde můžeme [[proterozoikum|proterozoické]] [[břidlice]], droby a v menší míře také [[ordovik|ordovické]] [[hornina|horniny]].<ref name="evl"/>
 
Břeh potoka tvoří úzký pás pobřežní vegetace. Její široké okolí tvoří zemědělsky využívaná, mírně zvlněná krajina. <ref name="plan"/>
 
===Hydrologie===
Přírodní památku tvoří spodní tok Stroupínského potoka, který pramení v blízkosti [[Hořovice|Hořovic]] a [[Kařízek|Kařízku]]. Stroupínský potok protéká [[Žebrák (rybník)|Žebráckým rybníkem]] a mezi jeho přítoky patří Drozdovský, Bzovský, [[Pařezový potok (přítok Stroupínského potoka)|Pařezový]] a Vraní potok. <ref name="evl"/>
 
Spodní tok Stroupínského potoka má mírnější spád. Hloubka se pohybuje mezi 0,2 m – 1 m. Nachází se zde jak proudné úseky, tak klidnější tůně. Právě hloubková diverzita toku skýtá vhodné prostředí pro život raků.<ref name="plan"/>
 
==Vegetace=Flora===
[[Soubor:Rychlejší spád Stroupínského potoka.jpg|vlevo|náhled|upright|Rychlejší tok]]
V bezprostřední blízkosti potoka je úzké pobřežní pásmo tvořené různými druhy [[bylina|bylin]] a [[křovinná vegetace|křovin]]. Jedná se především o [[louka|luční ekosystémy]]. Stromy zde zastupují především porosty [[vrba|vrb]] (''Salix''), [[topol|topolů]] (''Populus'') a [[olše (strom)|olší]] (''Alnus'').<ref name="evl"/>
Širší okolí na obou stranách břehu tvoří zemědělsky využívaná plocha - [[pole]].
 
===Fauna===
Předmětem ochrany této přírodní památky je zde žijící [[rak kamenáč|rak kamenáč]] (''Austropotamobius torrentium'') a [[rak říční|rak říční]] (''Astacus astacus'').
 
Mezi zde se pravidelně vyskytující silně ohrožené druhy patří [[ledňáček říční]] (''Albedo atthis'').<ref name="plan"/>
 
==Ochrana přírody a management==
[[Soubor:Přírodní památka cedule.jpg|náhled|upright||Přírodní památka]]