Staňkovka: Porovnání verzí

Odebráno 18 bajtů ,  před 4 měsíci
úprava textu dle připomínek
m (drobné úpravy)
(úprava textu dle připomínek)
| loc-map = {{LocMap | Praha | lat_deg = 49 | lat_min = 58 | lat_sec = 29 | lon_deg = 14 | lon_min = 20 | lon_sec = 2 | caption = | label = Staňkovka | mark = Green pog.svg | relief = 1 | float = center}}
}}
'''Staňkovka''' je [[přírodní rezervace]] ev. č. 1099 nav katastru [[Radotín|Radotína]] na území hlavního města [[Praha|Prahy]]. Chráněné území spravuje [[Agentura ochrany přírody a krajiny ČR|AOPK ČR]] - regionální pracoviště Střední Čechy.<ref>{{Citace elektronické monografie
| příjmení =
| jméno =
| datum vydání =
| datum přístupu = 2019-10-11
}}</ref> Celé území se překrývánachází sv CHKO [[Chráněná krajinná oblast Český kras|Český kras]]. Mezi chráněnáChráněným území bylo vyhlášeno roku 1988 s cílem ochrany tolitové doubravy. Teplomilné doubravy poskytují domovbiotop hojně se vyskytujícímu [[Roháč obecný|roháči obecnému]] (''Lucanus cervus'') a také zde hnízdí silně ohrožený [[včelojed lesní]] (''Pernis apivorus'').<ref name=":0">{{Citace elektronického periodika
| titul = Plány péče
| periodikum = drusop.nature.cz
 
== Lokalita ==
PR Staňkovka se rozprostíráleží v katastrálním území [[Radotín|Radotíně]], na levém břehu řeky [[Berounka|Berounky]], na poměrně strmém svahu,. rozdílRozdíl nadmořských výšek ječiní 202–360 m n. m. Místo je orientováno jihovýchodním směrem a úsekúzemí má na délku přibližně kilometr. Celková výměra území činíje 44,47 ha. Pod Staňkovkou se nachází železniční trať Praha-Beroun a na severozápadě sousedí s chatovou osadou.<ref name=":1">{{Citace elektronické monografie
| příjmení =
| jméno =
| isbn = 80-86064-69-7
| isbn2 = 80-86305-00-7
}}</ref> Útvary neživé přírody nejsou chráněnypředmětem zdejší ochrany, přestože se jedná o důležitý souvislý profil svrchního [[Ordovik|ordoviku]]. Na vině je špatná dostupnost odkryvu pro výzkum i osvětu veřejnosti.<ref name=":0" />
 
=== Hydrologie ===
Nedaleko horního okraje svahu se nachází studánka. Jedná se o přepad z nedaleké vodárny, jenž byl upravený do této podoby. Územím občasně protéká drobný vodní tok, který byl v nedávné době nevhodně zahlouben do propustku pod lesní cestou a došlo tak k narušení vodního režimu v jilmovém luhu.<ref name=":0" />
 
=== Flóra ===
Na zalesněných svazích se nacházívyrůstá několik druhů teplomilných doubrav. Největší plochu zaujímá břeková doubrava (''Sorbo torminalis-Quercetum''), která roste ve střední části svahu. Dominantní dřevinou je zde všelijak pokroucený [[dub zimní]] (''Quercus petraea)'' doplněný o [[jeřáb břek]] ''(Sorbus torminalis)''. Pro břekovou doubravu jsou typické druhy poukazující naindikující nedostatek vláhy, např. [[tolita lékařská]] ''(Vincetoxicum hirundinaria)'' nebo [[vikev kašubská]] ''(Vicia cassubica)''.<ref name=":2" />
 
V extrémních přírodních podmínkách horních hran svahů na mělké a kamenité půdě chudé na živiny roste smolničková doubrava ''(Viscario-Quercetum),'' pojmenovaná po roztroušeně žijící [[Smolnička obecná|smolničce obecné]] ''(Steris Viscaria)''. V [[Bylinné patro|bylinném patře]] pak [[les]] doplňujívyrůstají acidofilní [[Lipnicovité|trávy]] jako [[kostřava ovčí]] ''(Festuca ovina)'' a [[metlička křivolaká]].<ref name=":0" /><ref name=":2" />
 
Zajímavostí celé lokality je jilmový luh ''(Querco-Ulmetum)'', vyrůstající na náplavovém kuželi drobného potoka.<ref name=":0" />
 
=== Fauna ===
Lokalita je významným útočištěm celé řady [[Bezobratlí|bezobratlých]] živočichů. Za zmínku určitě stojí v České republice ohrožený [[roháč obecný]] ''(Lucanus cervus)''. Ten k životu potřebuje osluněné plochy a dostatek staré, osluněné, tlející dřevní hmoty včetně [[Pařez|pařezů]].<ref name=":0" /> Další [[Brouci|brouk]] obývající toto území je třeba [[krajník hnědý]] ''(Calosoma Inquisitor)''.<ref name=":2" />
 
Nelze opomenout ani [[motýli|motýly]], jichž tu žije celá řada a byli i detailněji zkoumáni. Lze zmínit například kovovníčka ''(Incurvaria koerneriella)'', minovníčka ''(Tischeria marginea)'' a krásněnky ''(Metalampra cinnamomea)''. Z druhů snáze rozpoznatelnými i laiky zde žijí [[Žluťásek řešetlákový|žluťásek]] ''(Gonepteryx rhamni)'', [[píďalky]] ''(Cyclophora punctaria, Idaea emarginata)'', spoustu druhů můr, [[Perleťovec stříbropásek|perleťovec]] ''(Argynnis paphia)'' a [[Okáč prosíčkový|okáči]] ''(Aphantopus hiperantus)''. Potenciál na přemnožení má v některých letech [[obaleč dubový]] ''(Tortrix viridana)''. Více vzácně lze narazit nazpozorovat chráněného [[Otakárek fenyklový|otakárka fenyklového]] ''(Papilio machaon)''.<ref>{{Citace elektronického periodika
| příjmení = s.r.o
| jméno = VIZUS CZ
}}</ref>
 
Staňkova je domovembiotopem pravidelně zde hnízdících [[Včelojed lesní|včelojedů lesních]] ''(Pernis apivorus)''. Každoročně se sem vrací 1-2 páry tohoto silně ohroženého [[Dravci|dravce]].<ref name=":0" />. Z chráněnýchMístní druhůstarší seprosvětlené zdelesy vyskytujeposkytují útočiště také dalšímu chráněnému druhu ptáka, a to 2-5 párůpárům [[Strakapoud prostřední|strakapouda prostředního]] ''(Dendrocopos medius),.'' jimž také vyhovují zdejší starší prosvětlené lesy.<ref name=":0" />
 
TomutoNegativní vliv na toto území neprospívá přítomnost mufloního stáda, které se zde již naštěstí posledních 5 let (k roku 2020) trvale nevyskytuje.<ref name=":0" />
 
== Předmět ochrany ==
StaňkovkaDoubravy jevyrůstající ve Staňkovce jsou pravděpodobně nejkvalitnějším územím svého druhutypu v [[Praha|Praze]], a. takProto bylo rozhodnuto o jejíjejím vyhlášení coby [[přírodní rezervace]] i přesto, že spadá pod [[Chráněná krajinná oblast Český kras|CHKO Český kras]].<ref name=":0" /> Cílem je zachování všech spekter [[Ekosystém|ekosystémů]] od acidofilních teplomilných doubrav přes hercynské [[Dubohabřina|dubohabřiny]], perialpidské bazifilní teplomilné doubravy až k tvrdému luhu nížinných [[Řeka|řek]]. Důležité je uchovatzachovat původní druhovou skladbu [[Dřevina|dřevin]] a ochránit prostor před [[Náletová dřevina|nálety]], především [[Trnovník akát|trnovníku akátu]] ''(Robinia pseudoacacia)''.<ref name=":0" /> Rostlinným druhům, jež jsou hlavně světlomilné, by prospělo lesní hospodářství prosvětlující porost. Dále se ochrana soustřeďuje na již zmiňovaného [[Roháč obecný|roháče obecného]] ''(Lucanus cervus)'' ponecháním odumřelé dřevní hmoty na stanovišti. Aby nebylo ohroženo hnízdění [[Včelojed lesní|včelojeda lesního]] ''(Pernis apivorus),'' měly by se veškeré zásahy dov [[Les|lesalese]] uskutečňovat v zimním období.<ref name=":0" /> Pokud by se v lokalitě opět objevili [[Muflon|mufloni]], páchající velké škody okusem, bylo by nutnonutné je eliminovat.<ref name=":0" />
 
== Turismus ==
Podél severního okraje procházívede červená [[turistická značka]], relativně dostiprůměrně využívánavyužívaná veřejností. Méně známá je vrstevnicová pěší cesta vedoucí od studánky směrem do Černošic. SpíšeVyužívají ji využívajíspíše jen místní, přestože se jedná o velice pěknou cestu, která by mohla sloužit k větší osvětě tohoto území. Staňkovkou vede ještě jedna lesní cesta, arovnoběžná tose spodnímželezniční okrajemtratí směremspojující odRadotín Radotína,a rovnoběžněDolní se železniční tratíČernošice.<ref name=":1" /><ref name=":0" />
 
Turismus zde nenínemá nažádné závadunegativní projevy, naopak by bylo vhodné území více popularizovat k šetrné rekreační turistice a osvětě.<ref name=":0" />
 
== Fotogalerie ==
6

editací