Kupní smlouva: Porovnání verzí

Přidáno 596 bajtů ,  před 7 měsíci
m
 
* upozornit kupujícího na vady věci, o nichž ví<ref>§ 2084 o. z.</ref>
 
== Záruka za jakost a nebezpečí škody na věci ==
Občanský zákoník rozlišuje tzv. odpovědnost z vadného plnění a záruku na jakost.<ref>§ 2099 - § 2117 o. z.</ref>
'''Záruka za jakost''' má kupujícímu zajistit, že věc bude do uplynutí záruční doby způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě, kupující a prodávající však mohou ve smlouvě dohodnout jinou záruční dobu. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. <ref>§ 2113–2117 o. z.</ref> Aby mohl kupující uplatnit svá práva ze záruky za jakost, musí prodávajícímu vadu bez prodlení oznámit.
 
'''Odpovědnost z vadného plnění''' vyplývá přímo ze zákona. Právo z vadného plnění na základě odpovědnosti za vady lze obecně uplatnit do šesti měsíců od koupě, u spotřebního zboží je pak reklamační lhůta prodloužena na 2 roky. Plnění má vadu, zejména pokud nemá ujednanou jakost, není-li dodáno ujednané množství nebo pokud vznikne vada z použití věci. Platí zde vyvratitelná domněnka, že pokud se vada projevila v reklamační lhůtě, bylo zboží vadné již v době převzetí. Chce-li se prodávající odpovědnosti za vady zprostit, musí dokázat, že zboží bylo při převzetí kupujícím bezvadné a vadu způsobil kupující sám jeho užíváním. <ref>{{Citace elektronické monografie
'''Nebezpečí škody na věci''' (rizika důsledků spojených se ztrátou, zničením, poškozením či jiným znehodnocením věci) přechází na kupujícího současně s převzetím věci.<ref>{{Citace monografie|příjmení=Hulmák|jméno=Milan, a kol|příjmení2=|jméno2=|titul=Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář|vydání=1|vydavatel=C. H. Beck|místo=Praha|rok=2014|počet stran=2072|strany=88|isbn=978-80-7400-287-8}}</ref>
| příjmení =
| jméno =
| titul = Záruční doba podle občanského zákoníku
| url = https://azlegal.cz/zarucni-doba-podle-obcanskeho-zakoniku/
| vydavatel = AZ LEGAL
| místo =
| datum vydání =
| datum přístupu = 2020-11-24
}}</ref>
 
'''Záruka za jakost''' má kupujícímu zajistit, že věc bude do uplynutí záruční doby způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Nevzniká při koupi automaticky ze zákona, ale k její existenci je nezbytné dohoda stran, respektive prohlášení ze strany prodávajícího o poskytnutí záruky (uvedené přímo v kupní smlouvě, případně např. v [[Záruční list|záručním listu]], na obalu zboží nebo v reklamě). Není rozhodující, zda vady existovaly již v době převzetí zboží, ale podstatný je výskyt vady v záruční době. Funguje tak jako bonus k zákonným právům z vadného plnění. <ref>{{Citace elektronické monografie
| příjmení = Kučera
| jméno = Václav
| titul = Záruka za jakost vs. Práva z vadného plnění v NOZ
| url = https://www.epravo.cz/top/clanky/zaruka-za-jakost-vs-prava-z-vadneho-plneni-v-noz-105264.html
| vydavatel = epravo.cz
| místo =
| datum vydání = 2017-03-03
| datum přístupu = 2020-11-24
}}</ref>
 
== Vedlejší ujednání při kupní smlouvě ==