Kuchyňka (přírodní památka, okres Praha-východ): Porovnání verzí

m
fix úvodu a úpravy
m (- ref na jinou wiki)
m (fix úvodu a úpravy)
{{Infobox - chráněné území
{{Upravit|poznámky=české názvy rostlin se píší malými písmeny, u latinských je rodové s velkým, druhové s malým, latinské musí být kurzívou. Ověřte si též správné názvy (válečka prapořitá apod.)}}{{Infobox - chráněné území
| stát = Česká republika
| typ = PP
}}
[[Soubor:Vrchol+vyhled.jpg|náhled|279x279pixelů|Vršek Buližníku s výhledem na Brázdim.]]
 
'''Kuchyňka''' je [[přírodní památka]] (kód AOPK ČR je 2005) nacházející se u Starého Brázdimi.<ref name=":0">{{Citace elektronického periodika
| titul = Geologické lokality - Vyhledávání - Kuchyňka
| periodikum = lokality.geology.cz
}}</ref> Jedná se převážně o [[Fosilie|zkameněliny]] z období druhohorního moře, nacházející se po celé délce Kuchyňky.<ref name=":1" /><ref name=":3" /> [[Vegetace]] se zde skládá z izolovaných lučních stanovišť a stepních druhů flóry. <ref name=":1" /><ref name=":2" />
== Lokalita ==
[[Přírodní památka|PP]] Kuchyňka se nachází ve [[Středočeský kraj|středočeském kraj]]<nowiki/>i v okrese Praha – východ v katastrálním územím Brázdim.<ref name=":1" /> Území Kuchyňky se skládá ze zalesněného vrchu, několika lomů po úbočí, lesních [[Remízek|remízků]] a luk.<ref name=":1" /><ref name=":2" /><ref name=":3" /> Největší [[nadmořská výška]] je na vrchu v srdci Kuchyňky a činí 242 m n. m..<ref name=":1" /> Rozloha je 3,8705 ha a pro zajištění ochrany, před nepříznivými vlivy z okolí bylo založeno ochranné pásmo v šíři 50 m vně od [[Chráněná označení Evropské unie|chráněné oblasti]].<ref name=":1" /> Rozloha tohoto ochranného pásma je 5,61 ha.<ref name=":1" /> I přes svůj malý vzrůst Kuchyňka dominuje v krajině tvořené zemědělskou půdou.<ref name=":1" /><ref name=":2" /><ref name=":3" /> Je proto důležitý estetický prvek této oblasti, který navíc skýtá místo k odpočinku či panoramatický výhled do okolí. <ref name=":1" /><ref name=":2" /><ref name=":3" />
 
== Historie ==
Nejstarší historické využití Kuchyňky člověkem pochází z období starších [[Čtvrtohory|čtvrtohor]], kdy lokalita sloužila jako osada tzv. [[Aurignacien|aurignacienského]] člověka.<ref name=":1" /><ref name=":3" /> Pahorek byl ale využit i jako pozorovatelna ke sledování pohybu zvěře a nepřátel.<ref name=":1" /><ref name=":3" /> Archeologické nálezy byly objeveny hlavně v jihozápadní části území.<ref name=":1" /><ref name=":3" />
 
 
 
Ve 40. letech 20. století zde skončila těžba [[Buližník|buližníku]] a křídových sedimentů, které díky své bohatosti na fosfáty byly využívány jako hnojivo.<ref name=":1" /><ref name=":2" />
=== Pedologie ===
Oblast se nachází v oblasti [[Černozem|černozemí]], které jsou však zde do rozdílné míry degradované, proto lze zdejší půdní typ určit jako [[Kambizem|kambizemě]].<ref name=":1" />
[[Soubor:Střed.jpg|náhled|320x320bod|střed]]
 
=== Fauna ===
[[Soubor:PP Kuchynka 03.jpg|náhled|Zajíc polní v blízkosti Kuchyňky]]Díky tomu, že v blízkosti této přírodní památky jíž dlouho žijí lidé, byla ovlivněna druhová sklada zvířat na tomto území.<ref name=":1" /><ref name=":2" /> K pozorovaným [[Savci|savcům]] se zde řadí [[zajíc polní]] (''Lepus europaeus''), [[ježek západní]] (''Erinaceus europaeus''), [[rejsek obecný]] (''Sorex araneus'') a [[lasice kolčava]] (''Mustela nivalis'').<ref name=":2" /> V Kuchyňce se vyskytují i ptáci, například [[pěnice hnědokřídlá]] (''Sylvia communis'') a [[pěnice černohlavá|černohlavá]] (''Sylvia atricapilla''), [[sýkora modřinka]] (''Cyanistes caeruleus''),[[slavík obecný]] (''Luscinia megarhynchos''), [[lejsek šedý]] (''Muscicapa striata''), [[koroptev polní]] (''Perdix perdix''), [[havran polní]] (''Corvus frugilegus''), [[čečetka zimní]] (''Carduelis flammea''), [[stehlík obecný]] (''Carduelis carduelis''), [[rehek zahradní]] (''Phoenicurus phoenicurus''), [[dlask tlustozobý]] (''Coccothraustes coccothraustes''), [[zvonek zelený]] (''Carduelis chloris''), [[zvonohlík zahradní]] (''Serinus serinus''), [[bělořit šedý]] (''Oenanthe oenanthe''), [[straka obecná]] (''Pica pica''), [[skřivan polní]] (''Alauda arvensis''), [[strakapoud malý]] (''Dendrocopos minor'') a jiní.<ref name=":2" /><ref name=":3" /> Ze zajímavých bezobratlých zde žije [[otakárek fenyklový]] (''Papilio machaon''), [[zlatohlávek letní]] nebo [[střevlík hajní]] (''Carabus nemoralis'').<ref name=":2" /><ref name=":3" />
=== Flóra ===
Kuchyňka je významnou botanickou lokalitou z důvodu výskytu druhů [[Suché trávníky|skalních stepí]] a pastvin, které jsou v posledních letech na ústupu. <ref name=":2" /> Obecně se zdejší [[Řežabinec a Řežabinecké tůně#Fl%C3%B3ra|flóra]] skládá z [[Suché trávníky|xerotermních]] trávníku, které se nalézají na buližníkové skalce, semixerotermních až mezofilních trávníků a vegetace primitivních půd.<ref name=":1" /> Velký úsek oblasti je porostlý křovinami, ovocnými stromy a remízkem. <ref name=":1" />  Křoviny vyskytující se na území Kuchyňky jsou [[svída krvavá]] (''Cornus sanguinea''), [[třešeň ptačí]] (''Prunus avium''), [[šeřík obecný]] (''Syringa vulgaris''), [[ptačí zob obecný]](''Ligustrum vulgare'') a ovocné dřeviny [[jabloň]] (''Malus domestica'') a [[Slivoň slíva|slivoň obecná]] (''Prunus insititia'').<ref name=":1" /> Typickým zástupcem zdejší vegetace je kostřava žlábkovitá (''Festuca rupicola''), [[válečka prapořitá]] (''Brachypodium pinnatum''), [[pryšec chvojka]] (''Euphorbia cyparissias''), [[ovsík vyvýšený]] (''Arrhenatherum elatius''), [[lnice květel]] (''Linaria vulgaris''), [[svlačec rolní]] (''Convolvulus arvensis''), [[Srha laločnatá|srha říznačka]] (''Dactylis glomerata''), [[řepík lékařský]] (''Agrimonia'' ''eupatoria''), [[komonice bílá]] (''Melitotus albus''). <ref name=":1" /> Z ochranářsky významných rostlin se zde nachází [[křivatec český]] (''Gagea bohemica''), pryšec prutnatý (''Euphorbia waldsteinii''), [[kostřava sivá]] (''Festuca pallens'') a [[kostřava walliská]] (''Festuca valesciaca'').<ref name=":1" />
[[Soubor:Jihovychod.jpg|náhled|Pohled na Kuchyňku z jihovýchodu.]]
 
== Ochrana ==
Pro území Kuchyňky byl v roce 2006 sepsán plán péče Mgr. Petrem Karlíkem a Mgr. Ivanem Větvičkou.<ref name=":1" /> Hlavním předmětem ochrany jsou [[Suché trávníky|xerotermní trávníky]] a skalní vegetace v okolí vrchu, subxerotermní trávníky a významné vegetace primitivních půd ([[pryskyřník illyrský]]).<ref name=":1" /> Z geologického hlediska se zde jedná o zachování [[Proterozoikum|starohorních]] buližníků a [[Křída|křídových]] [[Fosilie|fosilií]]. <ref name=":1" /><ref name=":2" /><ref name=":3" />Péče o území probíhala v letech 2007 až 2016. <ref name=":1" />
 
== Turismus ==
Lokalita Kuchyňky nabízí možnost nejen pěšího výletu, ale je i vhodná pro cyklisty. <ref name=":2" />Na vrchol vede odbočka červeně značené turistické trasy [[Turistická značená trasa 0003|0003]] z [[Vinoř]]e do [[Miškovice|Miškovic]]. Tato PP skýtá možnost odpočinku od každodenního ruchu či panoramatický pohled do krajiny.<ref name=":2" /> Při vhodných viditelných podmínkách lze odsud vidět [[Zlatý kopec (Přezletice)|Zlatý kopec]] i [[Říp]].<ref name=":3" /> Z centra [[Brázdim|Brázdimi]] se chůzi na vrchol dostanete za 20 minut.[[Soubor:Jihovychod.jpg|náhled|390x390bod|Pohled na Kuchyňku z jihovýchodu.]]
[[Soubor:Pohledzapad.jpg|vlevo|náhled|346x346bod|Pohled ze západu.]]
 
[[Soubor:Střed.jpg|náhled|320x320bod|střed]]
 
=== Reference ===
* {{cs}} [http://www.obecbrazdim.cz/index.php?nid=1051&lid=CZ&oid=85914 Info na Obec Brázdim]
 
{{Pahýl}}
{{Chráněná území v okrese Praha-východ}}