Diskuse:Desátek: Porovnání verzí

Přidáno 897 bajtů ,  před 1 rokem
značka: editor wikitextu 2017
# neozdrojova(tel)né vlastní domněnky a pocity neuvádět,
# omezit použití imperativu a 1. os. plurálu („podívejme se“, „připomeňme“, „četli jsme, že“ apod.)
# důsledněji rozčlenit text do sekcí (např. sekce [[Desátek#Desátek chudých|Desátek chudých]] nyní zahrnuje rozsáhlou konfrontaci o teologické správnosti či nesprávnosti vybírání desátků v křesťanských církvích.),
# zvážit vyčlenění některých částí do samostatných článků. Jedna část už k vyčlenění navržena je, já zkusím někdy pouvažovat o tom, jak by se dala smysluplně osamostatnit část o desátcích v židovství.
--[[Wikipedista:Shlomo|Shlomo]] ([[Diskuse s wikipedistou:Shlomo|diskuse]]) 6. 11. 2020, 01:06 (CET)
:Desátky chudých se týkají judaismu, tedy není důvod, aby se tím novozákonní církve vzrušovaly. Převzetí částí knihy je OK, pokud je udělen souhlas. Pokud máte k desátkům lepší zdroj či text, editujte s odvahou, [[WP:ESO]]. Já zrovna k jedné círvi patřím, pojetí desátků máme jiné než judaismus, nicméně mne to nepohoršuje. Ale shledávám vaše mlčení k mé připomínce o slově sekta, tedy asi souhlasíte..? --[[Wikipedista:Dee|Dee]] ([[Diskuse s wikipedistou:Dee|diskuse]]) 6. 11. 2020, 01:45 (CET)
::Udělení souhlasu řeší autorská práva; to ale neznamená, že text je automaticky ''vhodný'' k použití na Wikipedii a že jsme ''povinni'' ho do článku začlenit, resp. ho v něm ponechávat. Pokud je text psán neencyklopedickým stylem, pak jeho použití navzdory řádně udělenému souhlasu tak úplně OK [[WP:ES|není]].
::Otázku, zda desátek chudých je či není relevantní pro novozákonní církve, neřeším. Řeším to, že sekce nadepsaná „Desátek chudých“ se od cca 8. odstavce zabývá úplně jinými tématy a spekulacemi (byť desátek chudých v nich taky několikrát zmiňuje).
::Použitím slova „sekta“ jsem se nezaobíral, takže absenci vyjádření k němu prosím nepovažujte ani za souhlas, ani za nesouhlas s vaším hodnocením.--[[Wikipedista:Shlomo|Shlomo]] ([[Diskuse s wikipedistou:Shlomo|diskuse]]) 6. 11. 2020, 07:52 (CET)