Kuchyňka (Brdy): Porovnání verzí

Přidáno 523 bajtů ,  před 1 rokem
Přidání latinských názvů
mNo edit summary
(Přidání latinských názvů)
| strany =
| isbn = 978-80-7451-697-9
}}</ref>. Obecně je Kuchyňka chápána jako součást Hřebenů, ale z [[Geomorfologické členění Česka|geomorfologického hlediska]] patří do severního cípu [[Třemošenská vrchovina|Třemošenské vrchoviny]] v [[Brdy|Brdech]] a s [[Hřebeny]] pouze hraničí.
=== Lokalita ===
Rezervace Kuchyňka je charakteristická svými suťovými společenstvy, která jsou vázána na teplé a suché lokálním mikroklimata. Z vrcholu hřebenové cesty se nabízejí výhledy do kraje zejména do Hostomské kotliny a na střední Povltaví. Z hřebenů je možno dolétnout na příbramské těžební věže.
 
==== '''Hydrologie''' ====
Zatímco samotný vrchol i svahy lokality jsou poměrně suché, v jihovýchodním úbočí se nalézá několik pramenišť. Z nichž některá jsou upravena jako přírodní studánky. Právě ty slouží jako biotop vzácného a zákonem chráněného obojživelníka [[Mlok skvrnitý|mloka skvrnitého (''Salamandra salamandra'')]], [[Skokan hnědý|skokana hnědého (''Rana temporaria'')]], [[Užovka obojková|užovky obojkové (''Natrix natrix'')]].
[[Soubor:Suťová stráň Kuchyňka podzim.jpg|náhled|Suťová stráň na podzim]]
[[Soubor:Fabiánova studánka 2.jpg|náhled|Fabiánova studánka ve spodní části rezervace]]
 
==== '''Flora''' ====
[[Suťový les|Suťové lesy]] přecházejí do květnatých bučin případně do dubohabřin s řídce vtroušenou [[Lípa malolistá|lípou]], [[Javor klen|javorem klenem (''Acer pseudoplatanus'')]], vzácně i [[Jedle bělokorá|jedlí bělokorou (''Abies alba'')]]. Důvodem ochrany jsou i společenstva původního bylinného podrostu. Např. kostřava lesní (''Festuca altissima''), [[Svízel vonný|mařinka vonná (''Asperula odorata'')]], [[samorostlík klasnatý|samorostlík klasnatý (''Actaea spicata'')]], [[kyčelnice cibulkonosná|kyčelnice cibulkonosná (''Dentaria bulbifera'')]], [[lilie zlatohlavá|lilie zlatohlavá (''Lilium martagon'')]], [[kokořík vonný]] (''Polygonatum odoratum''), [[Hrachor jarní|lecha jarní]] (''Lathyrus vernus''), [[konvalinka vonná|konvalinka vonná (''Convallaria majalis'')]], kapraď [[osladič obecný|osladič obecný (''Polypodium vulgare'')]]. Dále zde rostou [[srstka angrešt]],|srstka [[jeřábangrešt muk(Ribes uva-crispa L.)]], [[Javorjeřáb klenmuk|javoryjeřáb klen]]muk a(''Sorbus [[Javor mléč|mléčaria'')]].<ref name=":1" /><ref name=":3">{{Citace elektronického periodika
| titul = Maloplošná zvláště chráněná území
| periodikum = drusop.nature.cz
 
==== '''Fauna''' ====
Rezervace je specifická výskytem bezobratlých druhů, hmyzu a měkkýšů žijících v teplém suťovém svahu. V tlejícím dřevě padlích listnatých stromů se daří dřevokaznému hmyzu. V dolní stinné části svahu se daří vlhkomilným druhům jako je [[mlok skvrnitý|mlok skvrnitý (''Salamandra salamandra'')]] nebo [[užovka obojková|užovka obojková (''Natrix natrix'')]].
 
==== '''Geologické poměry''' ====
26

editací