Přemysl Otakar I.: Porovnání verzí

Odebrán 1 bajt ,  před 1 rokem
gramatika
m (dr. úpr.)
značka: vrácení zpět
(gramatika)
Ota Brunšvický naopak v první polovině roku na sjezdu v Norimberku dodržel slovo dané míšeňskému markraběti Dětřichovi a české království Přemyslovi odňal.{{Citát|... rozhodnutím knížat odňal království české králi Otakarovi a v přítomnosti županů a mnohých šlechticů země vyznamenal šesti praporci jeho [[Vratislav (syn Přemysla Otakara I.)|syna]]...|''Kolínská kronika''<ref>''Zlatá bula sicilská'', s. 65</ref>}}
 
Dne [[26. září]] [[1212]] vystavil Fridrich II. Štaufský v&nbsp;[[Basilej]]i Přemyslu Otakarovi I. a Vladislavu Jindřichovi tři listiny, které byly zpečetěny zlatou pečetí (bulou) sicilského krále. Podle této majestátní pečeti pochází i&nbsp;vžitý název Zlatá bula sicilská.<ref>''Počátky Čech královských'', s. 104</ref> Pečeť použitá u&nbsp;listin nebyla říšská, protože Fridrich II. v&nbsp;té době říšskou pečeť ještě neměl a ani ji (jako pouze designovaný vládce) mít nemohl.<ref>''Zlatá bula sicilská'', s. 51–52</ref> Všechny tři listiny se navzájem doplňují a navenek tvoří nerozdílný celek. Pravděpodobně vznikly na základě v&nbsp;Čechách vzniklé předlohy, kterou měl písař k&nbsp;dispozici. Na titulní straně je latinsky napsáno: ''„Fredericus divina favente clementia Romanorum imperator electus et semper augustus, rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue.“''{{#tag:ref|Fridrich, z boží milosti vyvolený císař Římanů, vždy rozmnožitel říše, král sicilský, vévoda apulský a kníže kapujský.<ref>{{Citace sborníku | příjmení = Wihoda | jméno = Martin | odkaz na autora = Martin Wihoda | titul = Imperator electus | odkaz na titul = | příjmení sestavitele = Nodl | jméno sestavitele = Martin | odkaz na sestavitele = Martin Nodl | příjmení sestavitele2 = Sommer | jméno sestavitele2 = Petr | odkaz na sestavitele2 = Petr Sommer | sborník = Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám | odkaz na sborník = | vydavatel = Argo | místo = Praha | rok vydání = 2004 | isbn = 80-7203-605-X | url = | strany = 299–307}}</ref>|group=pozn.}}
Samotná Zlatá bula sicilská upravovala především postavení českého krále a českého státu v&nbsp;rámci římské říše.<ref>{{Citace monografie | příjmení = Veselý | jméno = Zdeněk | odkaz na autora = | titul = Dějiny českého státu v dokumentech | svazek = | vydavatel = Victoria Publishing | místo = Praha | rok = 1994 | počet stran = 544 | isbn = 80-85605-95-3 | strany = 48-49}}</ref> Přemysl získal mimo jiné potvrzení královské hodnosti pro sebe i&nbsp;své nástupce, potvrzení svobodné volby českého krále, právo investitury pražského i&nbsp;olomouckého biskupa, záruku neporušitelnosti zemských hranic a posílení svého vlivu v&nbsp;blízkém okolí českých zemí. Jeho bratr Vladislav pak potvrzení vlády nad celým "markrabstvím moravským" aníž by však přitom byl narušen Přemyslův mocenský primát.<ref>''Zlatá bula sicilská'', s. 68</ref>
 
Neregistrovaný uživatel