Syntax: Porovnání verzí

Přidáno 36 bajtů ,  před 8 měsíci
SSJČ heslolink místo "portálu"
(SSJČ heslolink místo "portálu")
{{Rozdělit}}
'''Syntax''' neboli '''skladba''' (zastarale '''''větosloví'''''<ref>http[https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?sti=103326 SSJČ – větosloví]</ref><ref>NOVOTNÁ, Alena. ''Výuka syntaxe českého jazyka na měšťanských školách v letech 1918-1939''. Studentům a zaměstnancům UK v Praze je text dostupný [https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/93121/3306253/?q=a%3A3%3A{s%3A25%3A%22______searchform___search%22%3Bs%3A20%3A%22martina+%C5%A1mejkalov%C3%A1%22%3Bs%3A28%3A%22______searchform___butsearch%22%3Bs%3A8%3A%22Vyhledat%22%3Bs%3A20%3A%22PNzzpSearchListbasic%22%3Bi%3A1%3B}&lang=cs online]. Disertační práce, PedF UK 2012.</ref>) je [[Lingvistika|lingvistická]] disciplína zabývající se vztahy mezi slovy ve [[věta (lingvistika)|větě]] (mj. [[větný člen|větnými členy]]), správným tvořením větných konstrukcí a [[slovosled]]em. V tradičním pojetí je spolu s [[Tvarosloví|morfologií]] součástí [[gramatika|gramatiky]]; vedle toho je (podle [[Rudolf Carnap|Carnapovy]] a [[Charles W. Morris|Morrisovy]] definice) spolu se [[sémantika|sémantikou]] a [[pragmatika|pragmatikou]] součástí [[sémiotika|sémiotiky]].<ref>''[[Encyklopedický slovník češtiny]]''</ref>
 
V [[Informatika|informatice]] se zpravidla používá slovo '''syntaxe''', kterým se označuje souhrn pravidel pro zápis výrazů (např. [[Počítačový program|programů]]) v určitém [[formální jazyk|formálním jazyce]] (například [[programovací jazyk|programovacím]]). Stejně jako u lidských jazyků syntaxe nepopisuje, jak se z jednotlivých znaků skládají ''lexémy'' nebo ''tokeny'' (např. jména [[proměnná|proměnných]] a [[Podprogram|funkcí]], klíčová neboli rezervovaná slova, operátory nebo čísla), ale jak se z lexémů vytvářejí větší celky jako [[Výraz (programování)|výrazy]], [[Příkaz (programování)|příkazy]], [[Deklarace (programování)|deklarace]], [[Podprogram|funkce]] nebo celé programy. Nejčastějším způsobem popisu syntaxe formálního jazyka je [[formální gramatika]]. Pravidla gramatiky umožňují sestavit z lineárního zápisu v jazyce stromovou strukturu zvanou ''[[syntaktický strom]]''. Zjišťování syntaxe (viz [[syntaktická analýza]]) typicky předchází [[lexikální analýza]], která rozděluje vstupní text na lexémy. Výsledky syntaktické analýzy využívá [[sémantická analýza]] a [[generování kódu]] nebo [[Interpret (software)|interpretace]] programu.