Diskuse s wikipedistou:Ioannes Pragensis: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
:: Dobrý den! To se mýlíte, že není známo, kde ležel Veligrad. To, že to nevíte vy, ještě neznamená, že to známo není. Tedy alespoň nám, co se pohybujeme přes 30 let mezi archeology a historiky a účastníme se archeologických přednášek a konferencí. A pokud používáte reference, nepoužívejte, pokud možno, ty zastaralé a překonané. Jisté není jen to, že tam bylo relativně veké město. Jisté je to, že to bylo zdaleka největší město ve střední Evropě, a to řádově. Jisté je i to, že ve 2. polovině 9. stol. tam sídlila nejvyšší nobilita. Jisté je to, že tam působila misie řeckého původu. Jisté je to, že v tom ístě se vyráběly nejluxusnější šperky. Jisté je to, že výrocní areály byly účelově rozmístěny a svou rozlohou byly jen ty výrobní areály srovnatelné s rozlohou jiných celých hradišť. Jisté je to, že lokalitu navštěvovali obchodníci z daleka. Jisté je to, že lokalita se jmenovala Veligrad do roku 1315 a od roku 1321 se již jmenovala Staré Město. Jisté je to, že pouze tady vznikly další lokality, které převzaly jméno po Veligradu. Co více byste chtěl, když je doloženo, že Staré Město se jmenovalo dříve Veligrad? [[Speciální:Příspěvky/77.92.197.66|77.92.197.66]] 4. 10. 2020, 01:00 (CEST)
:::Dobrý den, já opravdu archeolog nejsem, ale řídím se těmi poznatky, které mám, a vím, že nám prostě stále chybí spolehlivý pramen z 9. století, který by dané město pojmenoval, popsal jeho polohu a označil ho za sídlo knížete a biskupa. Vše ostatní jsou nepřímé důkazy - poměrně přesvědčivé, ale nepřímé a ne stoprocentně spolehlivé. Uvědomte si třeba, že kdyby za 1000 let někdo dělal vykopávky v Severní Americe, správně určil New York jako tamní nejvýznamnější město 20. století, a odvodil by z toho, že v New Yorku sídlil prezident USA, tak by se mýlil.--[[Wikipedista:Ioannes Pragensis|Ioannes Pragensis]] ([[Diskuse s wikipedistou:Ioannes Pragensis|diskuse]]) 4. 10. 2020, 09:35 (CEST)
:::: Dobrý den! To jste tedy náročný. Neslyšel jsem, že by při objevení Tróje někdo požadoval spolehlivý písemný pramen z 13. stol. př. n. l. o Tróji nebo její objev doložit nalezenou tabulku s nápisem Trója. Celá řada obcí u nás je dle archeologických nálezů starších, než uvádí nejstarší písemný doklad o ní, který se po těch všech válkách a požárech náhodou dochoval. Jste si jistý, že Bořivoj založil první kostel v Čechách na Levém Hradci, když první písemná zpráva o Levém Hradci je až z Kosmovy kroniky a Kristiánovy legendy? Podobně je to z Prahou. Zpráva o strženém mostu pocházející z roku 929 také nedokazuje, že Bořivoj přenesl koncem 9. stol. sídlo do Prahy. Písemná zpráva kupce Ibrahíma ibn Jakúba o Praze jako městě s trhem pochází z 60. let 10. století. Nezdá se vám, že tady chcete něco, co se jinde nechce? Logicky uvažujícím odborníkům stačí, že na místě, kde archeologové objevili obrovské nepochybně mocenské a církevní centrum z 2. poloviny 9. stol., stála později ves Veligrad jmenovaná roku 1141, 1202, 1220 (trhová ves), 1228 (dříve hradiště, nyní trhová ves), 1257, 1315. O šest let později 1321 již Staré Město. A kontinuita osídlení lokality doložena je. Domníváte se tedy, že všichni ti profesoři, doktoři, doktoři věd a kandidáti věd z oboru archeologie a historie se mýlí, kdežto a vy máte pravdu? Asi ve dvou desítkách publikací byl ztotožněn velkomoravský Veligrad se Starým Městem a v někteých se o tom píše jako nepochybně, v jiných se to bere jako fakt již bez komentáře, v dalších, že se o tom již nepochybuje, protože pochybovači se najdou vždy i přes důkazy, jak ostatně vidím tady. Pravda, nějací konspirační teoretici ojediněle existují i na Moravě. Jeden amatér kladl Veligrad někam k Ratíškovicím, kde se z 9. století nenašel ani střep, natož hrob, druhý s uvažováním trochu mimo logiku klade střed vesmíru do Přerova. Ale že se dnes v odborných kruzích ztotožňuje Veligrad se Starým Městem, to je skutečnost a zasvěcení o tom nepochybují. Ignorování skutečnosti nemění skutečnost jako takovou (lidová moudrost). Ti nezasvěcení by se tedy měli zasvětit a ne odmítat, co sami nevědí. Není tedy důvod nechávat na wikipedii takové bludy, že Veligrad jako centrum Moravy se mohl nacházet mimo území Moravy. To by nebylo centrum, ale nějaká enkláva. Je nemyslitelné, aby státní útvar ohrožovaný franskými sousedy byl spravován, bráněn nebo ovládán odněkud zvenčí. [[Speciální:Příspěvky/77.92.197.66|77.92.197.66]] 5. 10. 2020, 04:54 (CEST)
Neregistrovaný uživatel