Stejnosměrný motor: Porovnání verzí

Velikost nezměněna ,  před 2 měsíci
→‎Protikompaundní zapojení: Buzení u protikompaundního zapojení se při vyšším proudu sériovým vinutím buzení zeslabí (ne zesílí) a otáčky se zvýší. (Otáčky u ss motoru rostou s klesajícím budicím proudem)
(Oprava gramatiky)
(→‎Protikompaundní zapojení: Buzení u protikompaundního zapojení se při vyšším proudu sériovým vinutím buzení zeslabí (ne zesílí) a otáčky se zvýší. (Otáčky u ss motoru rostou s klesajícím budicím proudem))
 
=== Kompaundní motor ===
[[Soubor:CD NField1.png|náhled|Zapojení kompaundního motoru.]]
Kompaundní motor ({{Vjazyce2|en|''compound DC motor''}}) neboli elektromotor se smíšeným buzením má sériové i paralelní budící vinutí, jejichž magnetické toky působí buď souhlasně, nebo proti sobě. Podle toho, které část budícího vinutí (sériová nebo derivační) má převládající vliv na budící tok, se mění pracovní charakteristiky kompaundního motoru. Výstupní charakteristiky jsou kompromisem derivačního a sériového motoru. Působí-li obě vinutí stejným směrem, má motor větší záběrný moment než motor s paralelním buzením a otáčky se nesnižují tolik jako u motoru se sériovým buzením. Působí-li sériové vinutí proti paralelnímu, udržuje motor otáčky při proměnném zatížení. Zvětší-li se zatížení, otáčky klesnou, sériovým vinutím prochází větší proud, buzení se zesílízeslabí a otáčky se opět zvýší.
 
Spouštění motoru: Před zapnutím motoru musí být nastaven maximální budící proud, tedy vyřazen - zkratován rezistor R<sub>b</sub> a zařazen celý odpor rezistoru R<sub>s</sub>. Po vyřazení odporu v obvodu kotvy, se snižuje buzení odporníkem v obvodu buzení. Používá se k pohonu výtahů, bagrů, trolejbusů atd. Kompaundní motory pracující téměř výhradně napájené [[stejnosměrný proud|stejnosměrným proudem]].
 
==== Protikompaundní zapojení ====
Je-li sériové budící vinutí zapojené tak, že magneticky tok sériového vinutí působí proti magnetickému toku paralelního vinutí, je motor velmi nestabilní a lehce se přetočí. takovéTakové zapojení může nastat omylem špatným zapojením na svorkách. Zapojení je využíváno výjimečně pro zmenšení vlivu kolísavého zapojení na otáčky motoru.<ref name=tkotz /> Protikompaudní zapojení bylo úspěšně využíváno u rotačních usměrňovačů pro sváření elektrickým obloukem (tzv. Triodyn), kdy derivační vinutí vybudí dostatečné velké zapalovací napětí oblouku a sériové omezí velikost proudu elektrodou a obloukem.
 
== Charakteristiky ==
Neregistrovaný uživatel