Posturologie: Porovnání verzí

Odebráno 77 bajtů ,  před 10 měsíci
čj a styl
m (Robot: oprava ISBN; kosmetické úpravy)
(čj a styl)
'''Posturologie''' (nebo také '''posturika''') je vědní disciplína zabývající se postoji a uspořádáním těla v prostoru. Za posturologii můžemelze považovat i sdělování fyzickými postoji a jednotlivými částmi těla (naklonění hlavy na stranu). U posturologie je důležitá [[empatie]]. Posturologické projevy se řadí do [[neverbální komunikace]].
 
Tělesná poloha, a fyzický postoj člověka naznačuje nejen to, co se s jedincem zrovnavdanou chvíli děje, ale i to, co se s ním dělo v předchozí chvíli a do jisté míry i to, co bude následovat v příštím okamžiku.<ref>KŘIVOHLAVÝ, J. Posturologie – řeč našich fyzických postojů, držení těla a polohových konfigurací. In: KŘIVOHLAVÝ, J. ''Jak si navzájem lépe porozumíme'' '': kapitoly z psychologie sociální komunikace.'' Praha: Svoboda, s. 60.</ref> Obdobně jako u [[proxemika|proxemiky]] i zde sehrává svou roli celá řada faktorů, např. [[temperament]], momentální psychické rozpoložení, kulturní vliv, aj. Lze říci, že poloha, kterou osoba v sociální interakci zaujímá, vyjadřuje do jisté míryi její postoj k okolnímu dění.<ref>KŘIVOHLAVÝ, J. Posturologie – řeč našich fyzických postojů, držení těla a polohových konfigurací. In: KŘIVOHLAVÝ, J. ''Jak si navzájem lépe porozumíme'' '': kapitoly z psychologie sociální komunikace.'' Praha: Svoboda, s. 65.</ref>
 
== Definice posturologie ==
'''Podle Leška''' je posturologie uspořádání těla v prostoru, jeho postavení a držení. Posturologie vydává signál proo definici komunikační situace, sděluje námtom, co se odehrává v dané osobě a v konkrétní sociální interakci. To, co vyjádřímelidé vyjadřují posturologií je statickým zachycením dynamického pohybu. Posturologie je společensky limitována.<ref>LEŠKO, L. ''Náhled do sociální komunikace''. Brno: Tribun EU, 2008, s. 30.</ref>
 
'''Podle Vymětala''' se posturologie se zabývá komplexně držením těla, jeho napětím nebo uvolněním, náklony, polohou rukou, nohou, hlavy, směrem natočení těla a konfigurací všech částí těla. Posturologie vychází ze základního poznatku, že ''„lze nemluvit, ale nelze nezaujmout žádnou polohu těla a žádný postoj!.“'' Z posturologických signálů tak lze poměrně snadno poznámepoznat, jak si náspartneři partner neboči přítomní cení ajedni považují,druhých a jak se vůči sobě férově či neférově by se k nám zachovalichovají. Do posturologických signálů můžemelze zařadit i některé signály z [[kinezika|kineziky]], například [[chůze]].<ref>VYMĚTAL, J. ''Průvodce úspěšnou komunikací''. Praha: Grada, 2008, s. 70.</ref>
 
== Kongruence a nekongruence ==
* '''kongruentní posturologie''' – vzájemný soulad osob účastnících se skupinové interakce, jeden ze způsobů nonverbálního vyjádření souhlasu, např. hovořící osoby mají ruce volně podél těla nebo založeny na prsou (každá).
* '''nekongruentní posturologie''' – nesouhlas, opozice členů ve skupinové interakci, např. hovořící osoba má ruce podél těla a naslouchající na prsou.
 
V pokusech studujících vliv souladu a nesouladu v postojích výsledky odhalily, že ten, kdo zaujímal kongruentní postoje byl vnímán podstatně kladněji než ten, kdo se choval nekongruentně.<ref>DABBS, James M. Jr. Physical closeness and negative feelings. ''Psychonomic Science''. 1971, vol. 23, iss. 2, s. 141–143.
</ref> Tyto poznatky se aplikovaly v psychoterapeutické praxi. Když šlo o navázání kontaktu mezi psychoterapeutem a pacientem, psychoterapeut se snažil zaujímat fyzické postoje podobné jako pacient, čímž se mnohem snadněji docílilo tzv. raportu – bližšího osobního kontaktu.<ref>HESLIN, Richard; PATTERSON, Miles L. ''Nonverbal behavior and social psychology''. New York: Plenum Pub. Corp., 1982.</ref>
 
== Charakteristika nonverbálních projevů v rámci posturologie ==
 
== Základní tělesné polohy ==
* ve stoje
* vestoje
* vseděv sedě
* vležev leže
* v kleče
* vkleče
 
== Odkazy ==
910

editací