1. hokejová liga SR 2011/2012: Porovnání verzí

Odebráno 1 809 bajtů ,  před 1 rokem
Renovace tabulek
m (typografické úpravy)
(Renovace tabulek)
 
 
== Základní část ==
 
{| class="wikitable"
|-
!Vysvětlivka
| style="background: #ccffcc;" |     
|- style="background-color: #ccffcc;"
|Postupující do nadstavby o playoff
|- style="background-color: #ffcccc;" |     
|Play-out
|- style="background-color: #ffffcc;" |     
|Mimo soutěž
|}
 
{{Hokejová tabulka
{| style=border-collapse:collapse border=1 cellspacing=0 cellpadding=5
|1.|[[HC 46 Bardejov]]|25|19|1|2|3|119|50|'''61'''|#ccffcc
|- align=center bgcolor=#efefef
|2.|[[ŠHK 37 Piešťany]]|25|17|4|0|4|111|53|'''59'''|#ccffcc
!width=20|Poř.
|3.|[[HK Spišská Nová Ves]]|25|16|3|1|5|104|61|'''55'''|#ccffcc
!width=185|Tým
|4.|[[HC 07 Detva]]|25|13|3|2|7|80|65|'''47'''|#ccffcc
!width=20|Z
|5.|[[MHk 32 Liptovský Mikuláš]]|25|14|0|4|7|87|66|'''46'''|#ccffcc
!width=20|B
|6.|[[HK Dukla Michalovce]]|25|11|2|2|10|86|78|'''39'''|#ccffcc
!width=20|V
|7.|[[HC Dukla Senica]]|25|13|0|0|12|77|87|'''39'''|#ccffcc
!width=20|VPP
|8.|[[HC 07 Prešov]]|25|10|1|3|11|79|80|'''35'''|#ccffcc
!width=20|PPP
|9.|[[HC Topoľčany]]|25|10|0|1|14|92|105|'''31'''|#ccffcc
!width=20|P
|10.|[[HK Trnava]]|25|9|1|2|13|73|90|'''31'''|#ccffcc
!width=20|Skóre
|11.|[[HK 95 Považská Bystrica]]|25|7|2|1|15|70|96|'''26'''|#ffcccc
!width=20|+/-
|12.|[[HK Trebišov]]|25|6|1|0|18|51|90|'''20'''|#ffcccc
 
|13.|[[HK Púchov]]|25|1|0|1|23|45|145|'''4'''|#ffcccc
|- align="center" bgcolor="#ccffcc"
|N|[[Slovenský národní tým ledního hokeje do 20 let|HK Orange 20]]|13|3|2|1|7|36|44|'''14'''|#ffffcc
||1||[[HC 46 Bardejov]]||25||'''61'''||19||1||2||3||119:50||+69
}}
|- align="center" bgcolor="#ccffcc"
||2||[[ŠHK 37 Piešťany]]||25||'''59'''||17||4||0||4||111:53||+58
|- align="center" bgcolor="#ccffcc"
||3||[[HK Spišská Nová Ves]]||25||'''55'''||16||3||1||5||104:61||+43
|- align="center" bgcolor="#ccffcc"
||4||[[HC 07 Detva]]||25||'''47'''||13||3||2||7||80:65||+15
|- align="center" bgcolor="#ccffcc"
||5||[[MHk 32 Liptovský Mikuláš]]||25||'''46'''||14||0||4||7||87:66||+21
|- align="center" bgcolor="#ccffcc"
||6||[[HK Dukla Michalovce]]||25||'''39'''||11||2||2||10||86:78||+8
|- align="center" bgcolor="#ccffcc"
||7||[[HC Dukla Senica]]||25||'''39'''||13||0||0||12||77:87||-10
|- align="center" bgcolor="#ccffcc"
||8||[[HC 07 Prešov]]||25||'''35'''||10||1||3||11||79:80||-1
|- align="center" bgcolor="#ccffcc"
||9||[[HC Topoľčany]]||25||'''31'''||10||0||1||14||92:105||-13
|- align="center" bgcolor="#ccffcc"
||10||[[HK Trnava]]||25||'''31'''||9||1||2||13||73:90||-17
|- align="center" bgcolor="#ffcccc"
||11||[[HK 95 Považská Bystrica]]||25||'''26'''||7||2||1||15||70:96||-26
|- align="center" bgcolor="#ffcccc"
||12||[[HK Trebišov]]||25||'''20'''||6||1||0||18||51:90||-39
|- align="center" bgcolor="#ffcccc"
||13||[[HK Púchov]]||25||'''4'''||1||0||1||23||45:145||-100
|- align="center" bgcolor="#ffffcc"
||14||[[Slovenský národní tým ledního hokeje do 20 let|HK Orange 20]]||13||'''14'''||3||2||1||7||36:44||-8
|}
 
== Nadstavba ==
{| class="wikitable"
|-
!Vysvětlivka
| style="background: #ccffcc;" |     
|- style="background-color: #ccffcc;"
|Postupující do playoff
|- style="background-color: #ffcccc;"
|-
|Nepostupující do playoff
| style="background: #ffffcc;" |     
|- style="background-color: #ffffcc;"
|Nepostupující do playoff
|-
| style="background: #ffcccc;" |     
|Mimo soutěž
|}
 
{{Hokejová tabulka
{| class="wikitable"
|1.|[[HC 46 Bardejov]]|38|26|2|3|7|177|81|'''85'''|#ccffcc
|-
|2.|[[ŠHK 37 Piešťany]]|38|23|6|1|8|140|83|'''82'''|#ccffcc
!width=20|Poř.
|3.|[[MHk 32 Liptovský Mikuláš]]|38|21|2|4|11|118|104|'''71'''|#ccffcc
!width=185|Tým
|4.|[[HK Spišská Nová Ves]]|38|19|3|1|15|134|105|'''64'''|#ccffcc
!width=20|Z
|5.|[[HC Dukla Senica]]|38|18|3|1|16|126|125|'''61'''|#ccffcc
!width=20|B
|6.|[[HK Dukla Michalovce]]|38|18|1|3|16|122|114|'''59'''|#ccffcc
!width=20|V
|7.|[[HC 07 Detva]]|38|16|3|4|15|107|115|'''58'''|#ccffcc
!width=20|VPP
|8.|[[HC 07 Prešov]]|38|12|2|3|21|115|129|'''43'''|#ccffcc
!width=20|PPP
|9.|[[HC Topoľčany]]|38|9|1|2|26|108|201|'''31'''|#ffcccc
!width=20|P
|10.|[[HK Trnava]]|38|8|2|2|26|100|157|'''30'''|#ffcccc
!width=20|Skóre
|N|[[Slovenský národní tým ledního hokeje do 20 let|HK Orange 20]]|20|3|2|3|12|53|86|'''16'''|#ffffcc
!width=20|+/-
}}
 
|- align="center" bgcolor="#ccffcc"
||1||[[HC 46 Bardejov]]||38||'''85'''||26||2||3||7||177:81||+96
|- align="center" bgcolor="#ccffcc"
||2||[[ŠHK 37 Piešťany]]||38||'''82'''||23||6||1||8||140:83||+57
|- align="center" bgcolor="#ccffcc"
||3||[[MHk 32 Liptovský Mikuláš]]||38||'''71'''||21||2||4||11||118:104||+14
|- align="center" bgcolor="#ccffcc"
||4||[[HK Spišská Nová Ves]]||38||'''64'''||19||3||1||15||134:105||+29
|- align="center" bgcolor="#ccffcc"
||5||[[HC Dukla Senica]]||38||'''61'''||18||3||1||16||126:125||+1
|- align="center" bgcolor="#ccffcc"
||6||[[HK Dukla Michalovce]]||38||'''59'''||18||1||3||16||122:114||+8
|- align="center" bgcolor="#ccffcc"
||7||[[HC 07 Detva]]||38||'''58'''||16||3||4||15||107:115||-8
|- align="center" bgcolor="#ccffcc"
||8||[[HC 07 Prešov]]||38||'''43'''||12||2||3||21||115:129||-14
|- align="center" bgcolor="#ffffcc"
||9||[[HC Topoľčany]]||38||'''31'''||9||1||2||26||108:201||-93
|- align="center" bgcolor="#ffffcc"
||10||[[HK Trnava]]||38||'''30'''||8||2||2||26||100:157||-57
|- align="center" bgcolor="#ffcccc"
||11||[[Slovenský národní tým ledního hokeje do 20 let|HK Orange 20]]||20||'''16'''||3||2||3||12||53:86||-33
|}
 
== Playoff ==
{| class="wikitable"
|-
!Vysvětlivka
| style="background: #ccffcc;" |     
|- style="background-color: #ccffcc;"
|Uhájení prvoligové příslušnosti
|- style="background-color: #ffffcc;"
|-
| style="background: #ffffcc;" |     
|Baráž s vítězem 2. ligy
|- style="background-color: #ffcccc;"
|-
| style="background: #ffcccc;" |     
|Sestupující do 2. ligy
|}
 
{{Hokejová tabulka
{| class="wikitable"
|11.|[[HK 95 Považská Bystrica]]|16|11|1|1|3|79|37|'''36'''|#ccffcc
|-
|12.|[[HK Trebišov]]|16|10|1|1|4|66|42|'''33'''|#ffffcc
!width=20|Poř.
|13.|[[HK Púchov]]|16|0|1|1|14|40|106|'''3'''|#ffcccc
!width=185|Tým
}}
!width=20|Z
!width=20|B
!width=20|V
!width=20|VPP
!width=20|PPP
!width=20|P
!width=20|Skóre
!width=20|+/-
 
|- align="center" bgcolor="#ccffcc"
||11||[[HK 95 Považská Bystrica]]||16||'''36'''||11||1||1||3||79:37||+42
|- align="center" bgcolor="#ffffcc"
||12||[[HK Trebišov]]||16||'''33'''||10||1||1||4||66:42||+24
|- align="center" bgcolor="#ffcccc"
||13||[[HK Púchov]]||16||'''3'''||0||1||1||14||40:106||-66
|}
 
== Baráž o 1. ligu ==