Rozkaz č. 227: Porovnání verzí

Přidáno 196 bajtů ,  před 1 rokem
bez shrnutí editace
značka: školní IP
značka: školní IP
 
Součástí rozkazu byl také popis špatné situace, ve které se [[Sovětský svaz]] nachází. Stalin na vojáky apeloval, aby nepropadali mylné představě, že mohou ustupovat hluboko do nitra své rozsáhlé země. Argumentoval tím, že Sovětský svaz už utrpěl ohromné územní, materiální a lidské ztráty, a že nepříteli se daří obsazovat právě nejbohatší a nejrozvinutější část země.<ref name="БРЭ"/>
 
Níže je uveden překlad plného textu rozkazu číslo 227, publikovaná verze (viz obrázek) je oproti němu poněkud zkrácená.
 
== Plný text rozkazu 227 ==
[[File:Order No 227.jpg|thumb|right|Order No 227]]
'''Rozkaz lidového komisaře obrany Svazu SSR'''
 
1. Vojenským radám frontů a zejména velitelům frontů:
 
:a) bezpodmínečně likvidovat poraženecké nálady v jednotkách a železnou rukou zamezit šíření řečí o tom, že můžeme a že bychom snad měli ustoupit dále na východ, že takovým ústupem nevznikne újma;
:b) bezpodmínečně odvolat z funkce a odeslat ke Hlavnímu stanu vrchního velení k pohnání před vojenský soud ty velitele armád, kteří dopustili svévolný ústup vojsk z jejich postavení bez rozkazu velení frontu;
:c) v rámci frontu vytvořit jeden až tři (v závislosti na situaci) trestné prapory (každý po 800 lidech), kam odeslat střední a vyšší velitele a příslušné politické pracovníky všech druhů vojsk, kteří se provinili zbabělostí nebo malomyslností, umístit je na obtížnější úseky frontu a dát jim možnost odčinit jejich zločiny proti vlasti krví.
 
b) bezpodmínečně odvolat z funkce a odeslat ke Hlavnímu stanu vrchního velení k pohnání před vojenský soud ty velitele armád, kteří dopustili svévolný ústup vojsk z jejich postavení bez rozkazu velení frontu;
c) v rámci frontu vytvořit jeden až tři (v závislosti na situaci) trestné prapory (každý po 800 lidech), kam odeslat střední a vyšší velitele a příslušné politické pracovníky všech druhů vojsk, kteří se provinili zbabělostí nebo malomyslností, umístit je na obtížnější úseky frontu a dát jim možnost odčinit jejich zločiny proti vlasti krví.
2. Vojenským radám armád a především velitelům armád:
:a) bezpodmínečně odvolat z funkcí ty velitele a komisaře sborů a divizí, kteří připustili svévolný ústup vojsk z jejich postavení bez rozkazu velení armády, a odeslat je vojenské radě frontu k pohnání před vojenský soud;
:b) utvářet v rámci armády 3-5 dobře vyzbrojených zadržovacích oddílů (v každém po 200 příslušnících), umístit je bezprostředně do týlu kolísavých divizí a nařídit jim v případě paniky a neuspořádaného ústupu útvarů divize na místě zastřelit panikáře a zbabělce a tak pomáhat čestným vojákům divize v plnění jejich povinností vůči vlasti;
:c) vytvořit v rámci armády od pěti do deseti (v závislosti na situaci) trestných rot (každá od 150 do 200 příslušníků), kam odeslat řadové vojáky a nižší velitele, kteří se provinili porušením kázně zbabělostí nebo malomyslností, umístit je na obtížné úseky armády a dát jim možnost odčinit jejich zločiny proti vlasti krví.
 
3. Velitelům a komisařům sborů a divizí:
:a) bezpodmínečně odvolat z funkcí ty velitele a komisaře pluků a praporů, kteří dopustili svévolný ústup jednotek bez rozkazu velitele sboru nebo divize, odebrat jim řády a medaile a odeslat je vojenské radě frontu k pohnání před vojenský soud;
:b) poskytovat veškerou pomoc a podporu zadržovacím oddílům armády při posilování řádu a kázně v jednotkách.
 
Rozkaz přečíst ve všech rotách, eskadrách, bateriích, letkách, veleních, štábech.
 
 
Lidový komisař obrany SSSR
 
 
J. STALIN
Neregistrovaný uživatel