Povodeň: Porovnání verzí

Velikost nezměněna ,  před 3 měsíci
(V Evropě od roku 1500)
značka: školní IP
;Záplava: je vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí a může být způsobena i z jiných zdrojů než vodních toků, např. dešťovými srážkami, táním sněhu, z vodovodních zařízení a nádrží apod.
 
Z pohledu zasaženého či postiženého předmětu tedy lze způsob namočení rozličitrozlišit podle směru, ze kterého voda přišla. Uvažujme dům v mírném svahu:
;zátopa: přichází odspodu: Sklep je zatopen spodní vodou, které do něj vyvzlínala při zvýšení hladiny spodní vody. Anebo je dům zatopen vodou z rybníka, jehož hladina běžně bývá pod úrovní domu, ale při dané události natolik vystoupala, že dosáhla až ''dolní strany domu''.
;záplava: přichází shora: Na pole nad domem napadlo přívalovým deštěm tolik vody, že suché strouhy kolem domu, které při běžném dešti vodu od domu odvádí, tentokrát nestačily, a voda se nahrnula až do domu. Takto se voda dostala i do sklepa, že do něj natekla okny jako vodopády, když skleněné tabule světlíků ''na horní straně domu'' vnější tlak vody nevydržely a praskly.
Neregistrovaný uživatel