Nálezová databáze ochrany přírody: Porovnání verzí

m
odkazy
m (typo)
m (odkazy)
'''Nálezová databáze ochrany přírody''' (NDOP) je aplikace určená k zadávání a editaci dat o výskytu druhů[[druh]]ů [[Rostliny|rostlin]] a [[Živočichové|živočichů]]. Je výsledkem dlouhodobé aktivity [[Agentura ochrany přírody a krajiny ČR|Agentury ochrany přírody a krajiny ČR]] v druhové ochraně. Dle nastavených pravidel má právo vkládat, editovat, a také prohlížet data, vedle interních zaměstnanců AOPK ČR rovněž široký okruh odborných spolupracovníků. AOPK ČR využívá NDOP pro svou činnost již od roku 2008.
 
== Využití databáze ==
NDOP umožňuje využití dat jak pro [[ochrana přírody|ochranu přírody]] v celostátním, regionálním i místním měřítku všemi relevantními subjekty [[Veřejná správa|veřejné správy]], jako jsou organizace resortu životního prostředí, či krajské obecní úřady, tak i pro výzkumné účely univerzitami a vysokými školami, ústavy [[Akademie věd]] a muzei. Více o možnosti zpřístupnění se lze dozvědět na stránkách portal.nature.cz.
 
Data jsou využívána veřejnou správou při zajišťování druhové i územní ochrany (vydávání výjimek ze [[zákon o ochraně přírody a krajiny|zákona o ochraně přírody a krajiny]], podpora realizace potřebných opatření), autorizovanými osobami při posuzování vlivů koncepcí a samozřejmě záměrů (SEA, [[EIA]], biologická a tzv. naturová hodnocení), investory pro včasné informování o zájmech ochrany přírody při přípravě záměrů a také k plnění povinností vyplývajících z členství České republiky v [[Evropská unie|Evropské unii]] (zpracovávání hodnotících zpráv o stavu populací druhů pro [[Evropská komise|Evropskou komisi]]). Data jsou na základě smluv také poskytována pro výzkumné účely včetně [[Diplomová práce|diplomových]] a [[Disertační práce|disertačních prací]].