Vysokoškolský studijní program: Porovnání verzí

m
→‎Oblasti vzdělávání: +Oblasti vzdělávání (přesun z Obor vzdělávání)
Refaktoring
značka: editor wikitextu 2017
m →‎Oblasti vzdělávání: +Oblasti vzdělávání (přesun z Obor vzdělávání)
značky: editace z mobilu editace z mobilního webu pokročilá editace z mobilního zařízení
Řádek 11:
| url = http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/poslanci-schvalili-novelu-vysokoskolskeho-zakona
}}</ref> Od akademického roku 2019/20 začal přechod na nový způsob označování, přičemž původně akreditované ''studijní obory'' budou v letech 2019–2024 postupně ukončovány. Nebude tedy možné se k jejich studiu nově hlásit, pouze bude umožněno dostudování dříve přijatých studentů. Namísto původních ''studijních oborů'' budou po skončení přechodného období existovat pouze studijní programy.
 
== Oblasti vzdělávání ==
Oblast vzdělávání je v [[Česko|české]] legislativě chápána jako věcně vymezený úsek vysokoškolského vzdělávání, v jehož rámci jsou připravovány, schvalovány a uskutečňovány [[Vysokoškolský studijní program|vysokoškolské studijní programy]].<ref>{{Citace právního předpisu
| typ = Zákon
| číslo = 111/1998 Sb.
| název = o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
| paragraf = 44a. 
| url = http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#p44a
}}</ref> Pojem byl zaveden do zákona o vysokých školách novelou z roku 2016 jako výsledek mnohaletého vyjednávání o [[Reforma vysokých škol v Česku|reformě vysokého školství v České republice]].<ref>Záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy směřovat k akreditaci širších oblastí obsahoval již ''Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011 – 2015'' schválený v roce 2010. Oblasti vzdělávání byly poprvé expertně navrženy a popsány v ministerském projektu Q-RAM (2009–2012) http://qram.reformy-msmt.cz/</ref> Podrobnější popis oblastí vzdělávání vydala následně vláda nařízením.<ref>{{Citace právního předpisu
| typ = Nařízení vlády
| číslo = 275/2016 Sb.
| název = o oblastech vzdělávání ve vysokém školství. 
| url = https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-275
}}</ref> V určité oblasti (vysokoškolského) vzdělávání, pokud k tomu vysoká škola získá povolení, resp. [[akreditace|akreditaci]], může uskutečňovat příslušné studijní programy; před tímto bylo, respektive je, charakteristické členění studijních programů na [[studijní obor|studijní obory]].<ref name="111/1998">{{Citace právního předpisu
| typ = Zákon
| číslo = 111/1998 Sb.
| název = o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 
| paragraf =
| url = http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111
}}</ref><ref>{{Citace právního předpisu
| typ = Nařízení vlády
| číslo = 275/2016 Sb.
| název = o oblastech vzdělávání ve vysokém školství. 
| url = https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-275
}}</ref><ref>Záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy směřovat k akreditaci širších oblastí obsahoval již ''Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011 – 2015'' schválený v roce 2010. Oblasti vzdělávání byly poprvé expertně navrženy a popsány v ministerském projektu Q-RAM (2009–2012) http://qram.reformy-msmt.cz/</ref>
 
=== Seznam oblastí vzdělávání ===
# Architektura a urbanismus
# Bezpečnostní obory
# Biologie, ekologie a životní prostředí
# Doprava
# Ekonomické obory
# Elektrotechnika
# Energetika
# Farmacie
# Filologie
# Filozofie, religionistika a teologie
# Fyzika
# Historické vědy
# Chemie
# Informatika
# Kybernetika
# Lesnictví a dřevařství
# Matematika
# Mediální a komunikační studia
# Neučitelská pedagogika
# Politické vědy
# Potravinářství
# Právo
# Psychologie
# Sociální práce
# Sociologie
# Stavebnictví
# Strojírenství, technologie a materiály
# Tělesná výchova a sport; kinantropologie
# Těžba a zpracování nerostných surovin
# [[Učitelství]]
# Umění
# Vědy o umění a kultuře
# Vědy o Zemi
# Veterinární lékařství, veterinární hygiena
# Všeobecné lékařství a zubní lékařství
# Zdravotnické obory
# Zemědělství
 
== Poznámky ==