Vysoká škola: Porovnání verzí

Přidáno 39 bajtů ,  před 1 měsícem
m
→‎Studijní programy: ++{{Viz též|Doktorský studijní program|redirect=postgraduální studium}}
m (→‎Doktorský studijní program: ++{{redirect|postgraduální studium}})
m (→‎Studijní programy: ++{{Viz též|Doktorský studijní program|redirect=postgraduální studium}})
 
==== Doktorský studijní program ====
{{redirectViz též|Doktorský studijní program|redirect=postgraduální studium}}
Doktorské studium (''doktorský cyklus'') se uskutečňuje v [[Studijní program#Doktorský studijní program|doktorském studijním programu]] (8 v [[ISCED]]; ''Doctor's degree'', ''Doctoral degree'', ''Doctorate'', ''doktorská kvalifikace''). Ten je zaměřen na [[vědec]]ké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti [[výzkum]]u nebo [[vývoj]]e nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění. Standardní doba studia je 3–4 roky. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu (ISP) pod vedením školitele. Studium se řádně ukončuje [[státní doktorská zkouška|státní doktorskou zkouškou]] a veřejnou obhajobou [[disertační práce]], kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí [[umělec]]ké činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul [[Ph.D.|doktor]] (Ph.D.). (Uděluje se ve všech oborech, kupř. včetně [[umění]] či [[teologie]].) Studium v doktorském studijním programu sleduje a hodnotí oborová rada ustavená podle vnitřního předpisu vysoké školy nebo její součásti, která má [[akreditace|akreditovaný]] příslušný studijní program. Pro studijní programy ze stejné oblasti studia mohou vysoké školy nebo jejich součásti na základě dohody vytvořit společnou oborovou radu. Předsedou oborové rady je garant doktorského studijního programu.<ref name="111/1998-47">{{Citace právního předpisu
| typ = Zákon