Wikipedista:Michal Bělka/Pískoviště: Porovnání verzí

úhrab
(úhrab)
značka: nahrazeno
[[Soubor:Dětské hračky, tatrovka.JPG|thumb|400px|Stavební práce na tomto pískovišti byly pozastaveny.]]
{{Infobox - budova
| název = Synagoga v Mladé Boleslavi
| typ = synagoga
| obrázek = Mladá Boleslav, synagoga.png
| popisek = [[Aron ha-kodeš|svatostánek]] na snímku z počátku 20. století
| poloha = Synagogní 129/I
| obec = [[Mladá Boleslav]]
| země = Česko
| zeměpisná šířka = 50.4122058
| zeměpisná délka = 14.9027383
| architekt =
| výstavba = [[17. století]]
| přestavba = [[18. století]]
| zánik = [[1962]]
| commonscat = Synagogue in Mladá Boleslav
}}
'''Mladoboleslavská synagoga''' byla součástí židovského města navazujícího na historické jádro [[Mladá Boleslav|Mladé Boleslavi]]. Stála v někdejší Synagogní ulici severně od [[Staroměstské náměstí (Mladá Boleslav)|Staroměstského náměstí]], mezi budovou [[Stará radnice (Mladá Boleslav)|staré radnice]] a později vystavěné [[Nová radnice (Mladá Boleslav)|nové radnice]]. V blízkosti synagogy fungovala i fara, spolkový dům a židovská škola s muzeem. Za říčkou [[Klenice|Klenicí]] naproti [[Mladá Boleslav (hrad)|mladoboleslavskému hradu]] vznikl [[Židovský_hřbitov_v_Mladé_Boleslavi|židovský hřbitov]] se špitálem.
 
První písemná zmínka o existenci synagogy ve městě pochází z roku [[1579]]. Zároveň však historické prameny uvádí, že synagoga v Mladé Boleslavi byla postavena v roce [[1590]] ''„z milosti a podporou císaře [[Rudolf II.|Rudolfa]]“''.<ref name="goldmann">{{Citace sborníku
| příjmení1 = Goldmann
| jméno1 = A. E
| příjmení_sestavitele1 = Gold
| jméno_sestavitele1 = Hugo
| titul = Dějiny Židů v Mladé Boleslavi
| sborník = Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart
| vydavatel = Jüdischer Buch-und Kunstverlag
| místo = Brno
| rok_vydání = 1934
| strany = 204-221
| url = http://www.hugogold.com/bohemia/jungbunzlau.pdf
}}</ref> Budova „nové synagogy“ se uvádí v roce 1644,<ref name="goldmann" /> v následujícím prošla další výraznou přestavbou.<ref name="soupis">{{Citace monografie
| příjmení1 = Bareš
| jméno1 = František
| titul = Soupis památek historických a uměleckých v království Českém
| vydavatel = Archaeologická kommisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
| místo = Praha
| rok = 1905
| kapitola = Mladá Boleslav, synagoga
| strany = 283-285
| svazek = 21
}}</ref> Rabín A. E. Goldmann dovozuje, že původní synagoga z 16. století byla zřejmě zničena, tak jako mnoho dalších domů ve městě, v důsledku bojů [[Třicetiletá válka|třicetileté války]].<ref name="goldmann" /> Další rekonstrukce byly zřejmě nutné kvůli několika velkým požárům města, z nichž některé vypukly právě v židovské čtvrti.
 
Po objektu synagogy ze 17. století byla pojmenovaná celá (již neexistující) ulice, jeho adresa tak zněla Synagogní 129/I.<ref name="hercik">{{Citace monografie
| příjmení1 = Herčík
| jméno1 = Karel
| titul = Čtení o Mladé Boleslavi
| vydavatel = Kultura města Mladá Boleslav
| místo = Mladá Boleslav
| rok = 2010
| kapitola = Boleslavští Židé
| strany = 114-116
| isbn = 978-80-254-8459-3
| vydání = 2
}}</ref> Synagoga přestala být využívána v důsledku [[holokaust]]u, který přinesl zánik mladoboleslavské židovské obce a čtvrť ponechal prakticky vylidněnou. Budova zchátrala a roku [[1962]] byla zbourána.
 
== Architektura ==
Nová synagoga byla obdélného tvaru se sedlovou břidlicovou střechou. Hladké stěny s pískovcovou římsou zdobila okna zvýrazněná (rovněž pískovcovími) profilovanými [[šambrána]]mi, na straně někdejšího městského příkopu objekt podpíraly tři zděné [[opěrák]]y.<ref name="soupis" /> Synagoga měla vchod z ulice i ze dvora, k její západní straně přiléhal byt správce a zimní modlitebna.<ref name="kopecka">{{Citace kvalifikační práce
| příjmení = Kopecká
| jméno = Michaela
| instituce = Technická univerzita v Liberci
| titul = Historie Židů na Mladoboleslavsku
| url = https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/12499/bc_23985.pdf
| typ_práce = Bakalářská práce
| vedoucí = Miloš Raban
| místo = Liberec
| strany = 22
| rok = 2011
| citace = 2020-06-22
}}</ref>
 
Interiér prosvětlovaly tři páry segmentově sklenutých oken. Chrámovou loď kryla [[valená klenba]] s výsečemi nad okny, kterou nesly [[pilastr]]y s římsovitými hlavicemi. [[Štuk]]ová výzdoba klenby pracovala s motivy čtyřkruhových rámů, kruhů a elips. [[Kruchta]] byla kryta ploše.<ref name="soupis" />
 
V synagoze stálo 228 číslovaných lavic pro muže a stejný počet rovněž pro ženy.<ref name="kopecka" /> Vyvedeny byly moderně a bez ozdob. Lavice bývaly soukromým majetkem evidovaným v úředních knihách. Židé je odkazovali svým potomkům, prodávali i zastavovali.<ref name="soupis" />
 
=== Svatostánek ===
U stěny orientované k [[Izrael]]i stál kamenný svatostánek ([[Aron ha-kodeš]]) zdobený dvojicemi [[Korintský řád|korintských sloupů]] ve dvou patrech. Sloupy stály na hranolových stylobatech kolem schránky se svitky [[Tóra|Tóry]] zakryté [[parochet]]em a [[kaporet]]em. Na vrcholu byla korunovaná [[kartuš]] s hebrejským nápisem. <ref name="soupis" />
 
Židovská obec vlastnila mimo jiné dalších 18 hedvábných, zlatě vyšívaných parochetů. Nejstarší byl z roku 1655, nejnovější z 19. století. Vesměs šlo o dary zámožnějších rodin. Spolu s kalichy, pečetidly nebo knižními svazky tvořily sbírku mladoboleslavského židovského muzea.<ref name="soupis" />
 
== Zánik synagogy ==
[[Soubor:Mladá Boleslav, synagogue memorial 01.jpg|náhled|vlevo|dlažba s motivem Davidovy hvězdy na místě někdejší synagogy]]
Roku 1938 byly liturgické předměty, umělecká díla a muzejní exponáty převezeny do [[Židovské muzeum v Praze|židovského muzea v Praze]], v následujících letech mladoboleslavská židovská obec v důsledku [[Holokaust|holokaustu]] prakticky přestala existovat – z nacistických [[koncentrační tábor|koncentračních]] a [[vyhlazovací tábor|vyhlazovacích táborů]] se po skončení [[Druhá světová válka|druhé světové války]] do města vrátili jen jednotlivci.<ref name="hercik" />
 
Synagoga od roku [[1939]] sloužila pouze jako skladiště.<ref name="trtilek">{{Citace sborníku
| příjmení1 = Barták
| jméno1 = F
| příjmení2 = Šteffek
| jméno2 = J
| příjmení_sestavitele1 = Trtílek
| jméno_sestavitele1 = Vlastimil
| titul = Po stopách minulosti v obrazech města
| sborník = Mladá Boleslav od minulosti k dnešku
| kapitola = Židovské město
| vydavatel = Městský národní výbor
| místo = Mladá Boleslav
| rok_vydání = 1974
| strany = 148
}}</ref> k původnímu účelu se již nevrátila a spolu s dalšími domy v židovské čtvrti rychle chátrala. Město nemělo zájem na jejich údržbě, pouze bouralo stavby bezprostředně hrozící zřícením.<ref name="mestecka">{{Citace monografie
| příjmení1 = Městecká
| jméno1 = Sylva
| titul = Mladá Boleslav
| vydavatel = Paseka
| místo = Praha-Litomyšl
| rok = 2011
| strany = 44
| isbn = 978-80-7432-094-1
| edice = Zmizelé Čechy
}}</ref>
 
V roce 1961 město zvažovalo přestavbu synagogy na tělocvičnu. Podle posudku z dubna zmíněného roku měla však budova částečně propadlou střechu, ztrouchnivělý dřevěný strop a narušenou klenbu. Podlahy byly vybourané, chybělo schodiště i některá okna a dveře. Zbývající byla vážně poškozená. Z plánů na přestavbu proto sešlo a roku 1962 byla synagoga stržena.<ref name="kopecka" />
 
Parcela, na které budova stála, zůstává k roku 2020 nezastavěná a slouží zejména k parkování. V dlažbě někdejší synagogu připomíná symbol [[Davidova hvězda|Davidovy hvězdy]].
 
== Galerie ==
<gallery>
Soubor:Mladá Boleslav, kalich v synagoze.png|kalich z mladoboleslavské synagogy na snímku z roku 1905
Soubor:Mladá Boleslav, opona v židovském muzeu.png|parochet z roku 1702 (součást muzejní sbírky) na snímku z roku 1905
Soubor:Jewish cemetery in Mladá Boleslav 36.jpg|[[židovský hřbitov v Mladé Boleslavi]]
Soubor:Mladá Boleslav, židovská škola.jpg|Nová židovská škola v Krajířově ulici č. p. 137, kde bylo i muzeum
</gallery>
 
== Odkazy ==
=== Reference ===
<references />
 
=== Literatura ===
* {{Citace monografie
| příjmení1 = Herčík
| jméno1 = Karel
| titul = Čtení o Mladé Boleslavi
| vydavatel = Kultura města Mladá Boleslav
| místo = Mladá Boleslav
| rok = 2010
| kapitola = Boleslavští Židé
| strany = 114-116
| isbn = 978-80-254-8459-3
| vydání = 2
}}
* {{Citace monografie
| příjmení1 = Městecká
| jméno1 = Sylva
| titul = Mladá Boleslav
| vydavatel = Paseka
| místo = Praha-Litomyšl
| rok = 2011
| isbn = 978-80-7432-094-1
| edice = Zmizelé Čechy
}}
 
=== Související články ===
* [[Seznam kulturních památek v Mladé Boleslavi]]
* [[Židovský hřbitov v Mladé Boleslavi]]
* [[Synagoga v Dolním Cetnu]]
 
=== Externí odkazy ===
* [https://www.kehilaprag.cz Židovská obec v Praze]
* [https://www.jewishmuseum.cz Židovské muzeum v Praze]