Protipřenos: Porovnání verzí

Přidáno 16 bajtů ,  před 1 rokem
m
Robot: oprava ISBN; kosmetické úpravy
m (Robot: oprava ISBN; kosmetické úpravy)
'''Protipřenos''' (z ang. ''counter-transference'') je [[komunikace|komunikační]] porucha, která nastává mezi dvěma subjekty (nadřízený - podřízený, rodič - dítě, lékař - pacient, prodavač - zákazník apod.), pokud je chování jednoho subjektu („nositel“) ovlivněno jeho minulými vztahy. Jeho reakce na druhý subjekt („klient“) jsou potom zkreslené vzhledem k nevyřešeným otázkám z minulosti. Protipřenos je častý a podceňovaný jev, se kterým musíme počítat a pracovat s ním.
[[FileSoubor:BasicElementsInterpersonalCommunicationsSmall.png|thumbnáhled|Základní schéma interpersonální komunikace]]
== Přenos ==
Pojem „''protipřenos''“ úzce souvisí s pojmem „''[[přenos (psychologie)|přenos]]''“. Přenos je vztah mezi nositelem a klientem, kdy klient přenáší na nositele své minulé zkušenosti, vztahy, city, apod. V takovéto situaci může vzniknout přenosová [[neuróza]] - přenesení zkušeností a citů do vztahu k nositeli. Nejde jen o iluzivní vnímání druhé osoby, přenos často obsahuje nevědomé potřeby manipulovat s lidmi či vyprovokovat situace, v nichž se skrytě opakují zkušenosti s dřívějšími vztahy.
 
== Sigmund Freud a psychoanalýza ==
[[FileSoubor:Sigmund Freud LIFE.jpg|vlevo|thumbnailnáhled|Sigmund Freud]]
Pojem „''protipřenos''“ použil jako první známý [[psychoanalýza|psychoanalytik]] [[Sigmund Freud]]. Uvedl, že protipřenos vzniká vlivem pacienta na analytikovy nevědomé pocity, jehož příčinou jsou analytikovy [[komplex (psychologie)|komplexy]] a vnitřní odpor, a jehož důsledkem je pak omezení analytikovy schopnosti podrobovat pacienta [[analýza|analýze]]. Analytik se musí obrnit - „vytvořit si hroší kůži, již potřebuje, aby mohl protipřenos ovládnout“.
 
Jelikož je protipřenos nevědomý mechanismus, musí být rozpoznán a přemožen - pokud si ho uvědomíme, zničíme ho. Proto Freud zdůrazňuje, že je třeba protipřenosovou reakci analyzovat, porozumět jí, a tím redukovat její intenzitu. Nejsilnější dojem udělá přiznání pocitů k pacientovi - ten se stane přirozeným, přátelštějším a otevřenějším. Emocionální harmonie, která potom nastává mezi lékařem a pacientem, se nazývá „''[[raport (psychologie)|raport]]''“ termín „''le rapport''“ - z francouzské psychologické školy).
 
Příklad protipřenosu lze ilustrovat i na jedné Freudově anekdotě:
 
== Dva významy protipřenosu ==
Podle Freuda může být protipřenos vykládán buď jako [[terapeut|terapeutova]]ova nevědomá a neurotická reakce na pacientův přenos, nebo jako ekvivalent pacientova přenosu vůči analytikovi (předpona ''proti-'' zde pouze odlišuje přenos pacienta vůči analytikovi a přenos analytika vůči pacientovi).
 
== Protipřenos jako obecný komunikační problém ==
Vše, co bylo uvedeno výše, se dá aplikovat nejen na vztahy lékař - pacient, ale i na jakoukoli komunikační situaci. V tomto článku uvádíme obecný vztah nositel - klient, kdy „nositel“ může představovat nadřízeného, rodiče, učitele, lékaře, policistu, číšníka, prodavače apod., který vystavuje „klienta“ (podřízený, dítě, pacient, zákazník apod.) svému protipřenosu.
[[FileSoubor:Face Off.jpg|thumbnáhled|Konflikt]]
Obecně je jakékoli vnášení [[konflikt|konfliktů]]ů nositele protipřenosu do komunikační situace rušivé, jelikož klient je nucen reagovat na jemu nevlastní problémy. A i zde platí, že odhalení pocitů nositele vůči klientovi je velmi důležité. Například rodiče či učitelé se často nutí do přátelských postojů vůči dětem, i když jsou neposlušné - děti jsou si však dobře vědomy narůstající negativní [[tenze]] a potřebují, aby došlo k projevu této agresivity ze strany dospělých (i když potom dítě dostane vynadáno, pociťuje úlevu).
Jádrem protipřenosu jsou zpravidla dřívější zkušenosti jeho nositele, které nebyly dostatečně zpracovány, a tudíž má nositel tendenci je [[projekce (psychologie)|projektovat]] do současných vztahů. Zpravidla jde o zkušenosti s významnými osobami z dětství, jako jsou rodiče, prarodiče, sourozenci či učitelé. Pokud u nositele nebyly naplněny jeho základní potřeby v těchto vztazích (bezpečí, přijetí, ocenění), nebo zažil [[frustrace|frustraci]], zraňování nebo odmítání, má tendenci vytvořit si pravidla ve vztazích k druhým lidem, která ho před dalším stresem ve vztazích chrání (ovšem za cenu menší otevřenosti v těchto vztazích). Následující vztahy pak upevňují pohled na vztahy původní, který se stává automatickým, z velké části nevědomým a [[reflexe|nereflektovaným]]. Tento automatický „schematický“ pohled pak ovlivňuje chování k druhým.
 
== Okolnosti protipřenosu ==
[[FileSoubor:TemperamentCS.svg|thumbnáhled|vlevo|Typy osobností]]
Na protipřenos má vliv mnoho skutečností. Je to především osobnost nositele - jeho rysy, lidskost, zralost či trpělivost. Záleží na tom, jaké má nositel životní [[preference]] a hodnoty, důležitá je míra jeho [[sebereflexe]] a otevřenosti. U klienta velice záleží na tom, zda je pro nositele atraktivní, či nikoli. Ne/atraktivitu klienta může nositel protipřenosu vnímat skrze jeho osobnost, vzhled, ale i postavení či [[konexe]] ve společnosti. Velký vliv na protipřenos má i rodina či vzdělání - jak už bylo řečeno výše, právě nevyřešené vztahy s rodiči či učiteli jsou velmi často příčinou problémů ve vztazích pozdějších. Na protipřenos můžou mít negativní dopad i životní situace a problémy nositele (rozvod, problémy s pojišťovnou apod.) či somatické vlivy jako jsou například nemoci nebo jen pouhá únava.
 
== Odkazy ==
=== Literatura ===
* de NENNIE, Anita. ''Když ty nejsi ty.'' Praha: Portál, 2020. {{ISBN |978-80-262-1568-4}}.
* HARAZIMOVÁ, Marie. ''Protipřenos u terapeutů pracujících s pacienty s hraniční poruchou osobnosti.'' Olomouc, 2007. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta filozofická.
* SAIC, Martin. ''Protipřenos v psychoanalýze.'' Praha: Triton, 2005. {{ISBN |8072546007}}.
* VYKOPALOVÁ, H. ''Komunikace jako součást profese.'' Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2005. {{ISBN |80-7318-344-7}}.
* HARTL, Pavel. ''Psychologický slovník.'' Praha: Budka, 2003. {{ISBN |8090154905}}.
* {{Citace monografie
| příjmení = Jung
| jméno = Carl Gustav
 
=== Externí odkazy ===
* Protipřenos v supervizi v kognitivně behaviorální terapii [online]. [Cit. 20. 11. 2012]. Dostupné z: http://www.psychiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2011/02/09.pdf
* Přenos a protipřenos [online]. [Cit. 20. 11. 2012]. Dostupné z: http://managementcoaching.blogspot.cz/2008/04/penos-protipenos.html
 
=== Související články ===
* [[Psychoanalýza]]
* [[Sigmund Freud]]
* [[Komunikace]]
 
[[Kategorie:Psychoanalýza]]
421 473

editací