Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Porovnání verzí

→‎Struktura a činnost: "Natura 2000" na link
(Byl upraven stav k 31.12.2018 - počet MZCHÚ ve správě AOPK ČR. L. Záhorová AOPK ČR.)
(→‎Struktura a činnost: "Natura 2000" na link)
* Posuzuje a vyplácí újmy vlastníkům či nájemcům za ztížení zemědělského nebo lesnického hospodaření
* Připravuje záchranné programy ohrožených druhů a zajišťuje jejich koordinaci a realizaci
* Odpovídá za přípravu a vymezení soustavy [[Natura 2000]] v ČR
* Dokumentuje stav přírody a krajiny (např. viz [[Nálezová databáze ochrany přírody]], [[mapování biotopů]], [[monitoring biotopů]]), vede Informační systém ochrany přírody
* Zajišťuje odbornou podporu veřejné správě