Wikipedie:Arbitrážní výbor/volby květen 2020/Kusurija: Porovnání verzí

→‎Martin Urbanec: Re. (část odpovědí)
m (→‎Proti: s dovolením fix (ať se nerozbíjí seznam))
(→‎Martin Urbanec: Re. (část odpovědí))
 
# Správce X zablokuje uživatele U, přičemž blok nemá oporu v závazném pravidle o blokování. Žádný ze správců tento krok nerozporuje, a také se zdá, že krok správce X možná nebyl v souladu s pravidly, ale od zablokovaného se nedala čekat žádná další konstruktivní činnost. Uživatel U žádá o zrušení tohoto kroku, a o desysop pro správce X. Jak budete postupovat? <small>Ač to tak může vypadat, jde zcela o hypotetický příklad</small>
#* Nejsem si jist, zda jsem otázku správně (kdyžtak upřesněte) pochopil, protože: 1. "''..X zablokuje uživatele U''" - je délka bloku adekvátní/aspoň v mezích "rozumnosti"? 2. "''Žádný ze správců tento krok nerozporuje''" - z jakého důvodu? Pokud je to proto, že mezi správci správce X má dominantní postavení a ostatní správci "se bojí s ním polemizovat", by měl AV rozvažovat jinak, než pokud například důvodem by bylo, že kauza odhalila nějaké nedostatky v pravidlech (protože nelze předjímat veškeré možné eventuality lidského jednání); 3. "''ale od zablokovaného se nedala čekat žádná další konstruktivní činnost''" - proč?/''kdo'' neočekával?/na základě jakých indikací neočekával? 4. Pro odvolání správce existují (také) jiné mechanizmy (přímá žádost správci, aby se nechal potvrdit; přitom z dotazu není jasné, zda předtím někdo rozporoval blok na diskusní stránce blokujícího, na nástěnce správců, někde jinde, a vůbec : kde, jak a koho žádal?). Jelikož ve Vašem dotazu je tolik neznámých/hypotetických možností, je pro mne těžké odpovědět, protože by mohlo dojít k vytržení z kontextu/nebo aplikaci zcela jiného kontextu, než jste v dotazu zamýšlel. <small>Není třeba se omlouvat, dotaz vyvolává vzpomínky na nejednu z různých minulých kauz</small>. Pokud dotaz upřesníte, rád odpovím konkrétněji (pokud vto stihnu).
# Jaký je účel existence Arbitrážního výboru? Jak moc má blízko k reálnému soudu?
#* V historii (následných po en.wp) wikipedií skutečně AV byla jedna z posledích wikipedijních institucí (po správci/byrokratu - a to i v jedné osobě) a kvůli tehdejšímu rozsahu ani nebyla potřeba; její potřebu vyvolaly m. j. zvětšující se rozsah jak obsahový, témat, tak (vyhraněných - někdy) osobnostní až "dorostla" do stavu, kdy některé problémy již nemohli řešit sami správci (někdy - nezřídka - i kvůli svým lidským komunikačním vlastnostem). Proto nemohu akceptovat názor, že by AV již nebyl potřeba (ledažeby se aktivita cs.wikipedie smrskla na téměř nulovou - což v nejbližší době neočekávám.). AV má (na základě podání, ne z vlastní iniciativy) (zjednodušeně:) řešit případy a stavy, které nemůže (jednorázově) vyřešit správce na základě jedné, případně série stejnorodých editací jednoho editora, protože jde o případy složitější, mnohoznačnější a ''týká se vzájemných vztahů/jednání, nikoliv jen obsahu (AV nerozhoduje o obsahu, rozhoduje o jednání/vztazích). Jak moc má blízko k reálnému soudu dosti závisí na aktuálních lidských vlastnostech arbitrů (vedle povahy a množství řešených kauz). Obecně dění na wikipedii se liší od reálného života, liší se i wikipedijní pravidla od zákonů platných mimo wikipedii, proto by se procedury neměly přespříliš přibližovat reálnému soudu, n.b. soud a arbitráž není totéž ani v reálném světě.
# V případě, kdy Arbitrážní výbor má tři členy, bude to mít nějaký efekt na Vašem rozhodování o sebe-vyloučení? Považujete nestrannost výboru za nepřekročitelné pravidlo, nebo jde přemýšlet o výjimkách?
#* Nutnost případného sebevyloučení (přinejmenším (počet vyloučených) - v individuální situaci) jednoho arbitra - z celkově tří - vede k patové situaci, kdy AV '''má''', ale nemůže fungovat. Což by mne ale stejně neopravňovalo k opominutí nutnosti sebevyloučení v konfliktu zájmů. Obecně, existence AV s pouze 3 arbitry je záležitost velmi ošemetná, komunita by měla tíhnout k bezpečnějšímu stavu s dostatkem arbitrů. --[[Wikipedista:Kusurija|Kusurija]] ([[Diskuse s wikipedistou:Kusurija|diskuse]]) 26. 5. 2020, 21:24 (CEST)
 
Děkuji za Váš čas, --[[Wikipedista:Martin Urbanec|Martin Urbanec]] ([[Diskuse s wikipedistou:Martin Urbanec|diskuse]]) 8. 5. 2020, 14:58 (CEST)