Wikipedie:Arbitrážní výbor/volby květen 2020/Kusurija: Porovnání verzí

--[[Wikipedista:Rosičák|Rosičák]] ([[Diskuse s wikipedistou:Rosičák|diskuse]]) 28. 4. 2020, 21:20 (CEST)
:# Spravedlnost (i) na wikipedii může hrát závažnou roli na kvalitě projektu: pokud se budou editoři, přínosní kvalitními editacemi cítit (velmi) poškozeni nespravedlností kolegů s (souhrnně) nadstandardními uživatelskými právy (správci, arbitři, byrokrati, stewardi atd.), mohou omezit svoje přispívání až do úplné rezignace, případně přejít (pokud jim to schopnosti dovolí) na jiný projekt. A z druhé strany, ti nespravedlivě více protežovaní si mohou začít stále více dovolovat. (T. j. například takovým stylem chování, který odpuzuje/znechucuje další kolegy/vytváří dusnou atmosféru). Na druhou stranu, spravedlnos odvisí též od toho, jaké kroky editor, který se cítí být v nevýhodě, podnikne nebo nepodnikne kroky (a také zda nebude do očí bijící fakt, že nevyčerpal kroky, od kterých by měl začít a přešel hned k "nejtěžšímu kalibru" - k arbitráži). Pokud totiž někdo ''nepodá'' žádost o opatření/nebo o arbitráž a ani tak za něj neučiní někdo jiný, AV se takovou věcí zabývat '''nemůže'''. Teď stručně k druhé části: Při rozhodování AV je nejdůležitější řídit se (místními cs.wikipedijními) pravidly (z nich zejména pravidly arbitráže) a - pokud problematiku pravidla neošetřují, do (velmi) značné míry doporučeními. Drobný úkrok stranou k jedné podrobnosti: pokud v době probíhání arbitráže dojde ke změně pravidla (které souvisí s tou arbitráží), jeho (změněného) platnost nelze aplikovat zpětně, ledaže by změna byla ve prospěch "obviněného" a zároveň za podmínky, že to pravidlo nebylo změněno účelově právě pro probíraný případ (případně změněno bez konsenzu). (Taková záležitost se vyskytla).
:# AV, může přezkoumat rozhodnutí správce pokud jeho rozhodnutí bylo v rozporu s pravidly a '''zároveň''' bylo učiněno podání k AV (lidově: kde není žalobce, není soudce). AV není oprávněn zabývat se případy, kde (nikým) nebylo učiněno podání ''na patřičném místě''. (další část odpovědí na dotazy) --[[Wikipedista:Kusurija|Kusurija]] ([[Diskuse s wikipedistou:Kusurija|diskuse]]) 25. 5. 2020, 22:10 (CEST)
 
===== F.ponizil =====