Seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii: Porovnání verzí

m
WPCleaner v2.02 - Fixed using WP:WCW (Nesprávný počet hranatých závorek - Opravy pravopisu a typografie)
m (WPCleaner v2.02 - Fixed using WP:WCW (Nesprávný počet hranatých závorek - Opravy pravopisu a typografie))
'''Seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii [https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm]''' je seznam 66 invazních nepůvodních druhů živočichů a rostlin, pro která platí na základě rozhodnutí Evropské komise speciální opatření, mimo jiné „zákaz dovozu a převozu druhů v rámci EU, uvádění na trh, zákaz držení, chovu, rozmnožování a vypouštění do volné přírody“.<ref>[Seznam druhů na "unijním seznamu", AOPK http://invaznidruhy.nature.cz/unijni-seznam/druhy/]</ref> Vyplývají z něj i povinnosti pro jednotlivé členské státy.
 
V roce 2016 zveřejnila Evropská komise v souladu s nařízením EU 1143/2014 o invazních nepůvodních druzích <ref>Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů. Úřední věstník Evropské unie L 317: 35-55 (4.11.2014), http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1143/oj</ref> první seznam 37 invazních nepůvodních druhů, které jsou předmětem zájmu Unie<ref>Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014. Úřední věstník Evropské unie L 189: 4-5., https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1141&from=EN</ref>. Seznam byl poprvé aktualizován v roce 2017 a zahrnoval 49 druhů<ref>Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1263 ze dne 12. července 2017, kterým se aktualizuje seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii stanovené prováděcím nařízením (EU) 2016/1141 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 Rada. Úřední věstník Evropské unie L 182: 37-39 (13.7.2017).</ref>. Od druhé aktualizace v roce 2019 je do seznamu zařazeno 66 nepůvodních druhů, s významným dopadem na Unii<ref>Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1262 ze dne 25. července 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1141 za účelem aktualizace seznamu invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii. Úřední věstník Evropské unie L 199: 1-4 (26.7.2019), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2019:199:FULL&from=IT</ref>.
 
== Tabulka invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii ==
|2016
|-
|''Procambarus fallax'' (Hagen, 1870) f. ''[[virginalis]]''
|rak mramorový
|Korýši
3 647

editací