Portál:Křesťanství/NOVÉ ČLÁNKY: Porovnání verzí

doplnění
(aktualizace)
(doplnění)
<!-- články nové nebo výrazně pozměněné; ovládání: nahoře přidej, dole případně uber; počet odkazovaných článků by neměl klesnout pod deset, dole však není nutné ubírat při každém přidání nového odkazu;
každý odkaz by však měl v přehledu zůstat alespoň jeden týden -->
* [[František Trtílek]], 24. 5. 2020
* [[Bohuslav Cemper]], 23. 5. 2020
* [[Josef Manďák]], 22. 5. 2020