Zvratné sloveso: Porovnání verzí

Velikost nezměněna ,  před 2 lety
Zvratná slovesa můžeme rozdělit na:
* vlastní – děj slovesa se prostřednictvím zvratného zájmena obrací zpět na původce děje: ''mýt nádobí – mýt se; vidět zrcadlo – vidět se v zrcadle; oblékat panenku – oblékat se;''
* reciproční – děj slovesa prostřednictvím morfému postihuje dva [[subjekt]]y zároveň: ''milovat se, protínat se''. U některých z nich nelze morfém se vypustit ('''reflexiva tantum'''): ''přátelit se''. Některá z nychnich mohou mít i jiný, odlišný význam: ''křižovat se'' (reciproční – ''cesty se křižují'', vlastní – ''babička se křižuje'').
* reflexiva tantum – sloveso nelze bez morfému ''se'' použít: ''bát se, smát se, dařit se, dít se'' (v češtině se vyskytuje přibližně 100 reflexiv tantum)
* fakultativní – morfém ''se'' se může a nemusí u slovesa použít, přičemž význam slovesa zůstává víceméně stejný: ''koukat – koukat se, končit – končit se, šplhat – šplhat se''.
Neregistrovaný uživatel