Odysseus: Porovnání verzí

Přidáno 19 bajtů ,  před 1 rokem
m
Typo
m (Typo)
Odysseův stan byl postaven přímo na shromaždišti mužů, hned vedle vrchního velitele. Přivedl k Tróji sice jen dvanáct lodí, avšak patřil mezi nejváženější vůdce: převyšoval všechny ostatní moudrostí a důvtipem, což je ve válce vlastnost neméně užitečná než hrdinství. Na pole cti a slávy se mu ostatně příliš nechtělo: krátce před vypuknutím války se oženil s krásnou Pénelopou, která ho obdařila synkem Télemachem. Když ho přišli povolat, začal simulovat šílenství: zapřáhl do pluhu vola, zoral pole a oséval ho solí. Na tento trik mu však brzy přišli. Rek [[Palamédés]] mu položil před spřežení malého Télemacha, zabaleného v plenkách, a Odysseus samozřejmě zastavil. Tím prozradil, že má všech pět pohromadě – a měl je po celou dobu války. Byl nejlepším rádcem vrchního velitele a jeho prozíravosti se rovnala jen jeho odvaha, která mu vynesla titul „bořitel měst“. Byl to velmi zdatný muž.
 
Na trójské pláni vzplála strašná bitva. Trójský princ [[Hektór]] tam čekal se svými kopiníky, aby sklál každého, kdo se zbraní vstoupí na trójskou půdu. Řekové váhali, protože podle věštby měl první, který se dotkne země, první též padnout. Když Odysseus viděl, že tahle věštba může zmařit vyloďovací manévr, vyhodil na břeh svůj štít a obratně na něj skočil. Mladý [[Prótesiláos]], který nejvíc ze všech hořel po hrdinských činech, spatřil Odyssea na břehu a vyskočil za ním. Dotkl se země - a vtom ho probodl Hektór svým kopím. Pak se však Achajci s divokým křikem vyřítili na břeh a začala krvavá řež.
 
Achilleus se desátého roku nezúčastnil žádného z bojů a měl k tomu důvod: urazil ho samotný král Agamemnón. Aiás a Odysseus přichází, aby Achillovi jeho hněv rozmluvili, protože podle věštby Trója nikdy nepadne, pokud Achilleus nebude válčit v achájských řadách. Bohužel ani jejich rozmluva nepřinesla žádané ovoce.
 
Pouze po smrti svého přítele Patrokla, kterého zabil Hektór, dal Achilleus svolat muže na shromáždiště a před tváří všech nabídl králi smír. Nato se připravil k boji, ve kterém Hektóra zabil. Za několik měsíců zabil Achillea lučištník [[Paris (mytologie)|Paris]]. Po smrti ležel Achilleus dlouho před trójskou hradbou, dokud se neodvážil mocný [[Aiás]] s Odysseovou pomocí odvléci jeho tělo do bezpečí. Při pohřebních slavnostech byli pak oba vyznamenáni čestným místem, ale jen jednomu z nich měla připadnout Achillova výzbroj. Vznikl z toho spor, který skončil tragicky - Aiantovou smrtí.
 
Odysseus se také odhodlal uloupit [[paladium (záštita)|palladium]] (sochu [[Athéna|Pallas Athény]]) ve spolupráci s Diomédem, protože věřil, že chytrost kombinovaná se silou má v podobných případech největší naději na úspěch. Aby ho Trójané nepoznali, zohavil si tvář ranami bičem, oblékl se do hadrů jako žebrák a vloudil se východní branou do Tróje. Diomédes zas předstíral mrzáka s ohavnou nemocí. Po zalidněných ulicích, na nichž byli žebráci a mrzáci častým zjevem, dostali se nepozorovaně na hrad, vnikli do Athénina chrámu a pod pláštěm noci nevelkou dřevěnou sošku unesli.
 
=== Král Aiolos ===
Když Odysseus pokračoval ve své plavbě po slaných vodách směrem na východ, narazil na nejpodivnější ostrov, jaký kdy člověk spatřil. Tento ostrov plul na širém moři, byl obklopen měděnou hradbou a sídlil na něm král [[Aiolos]] - bůh větrů.
 
Král přijal celou posádku velmi přátelsky a hostil ji celý měsíc ve svém paláci odměnou za
vyprávění o trójské válce a achajském loďstvu. Když se Odysseus rozhodl odplout, Aiolos mu dal na cestu nezvyklý dar: [[měch]] z kůže devítiletého [[vůl|vola]], ve kterém uvěznil všechny nepříznivé [[vítr|větry]], které by mu mohly zabraňovat v návratu na rodnou [[Ithaka|Ithaku]].
 
Dva lidé z posádky však se cítili dotčeni, že se na ně z daru nic nedostalo, a v domnění, že v pytli je nějaké [[zlato]], otevřeli měch a uvězněné vichry vypustili. Nato se strhla ohromná [[bouře (meteorologie)|bouře]], která celou posádku opět zahnala na otevřené moře. Po vyčasení se vrátili lodě zpět do království Aiola, ale král jim už nechtěl nikterak pomoci. ''„Kdo dokáže obrátit proti sobě přátelský dar, nemá v co doufat - jistě je odporný bohům.“'' S kletbami vyhnal pak král [[Achájové|Achajce]] na bezvětrné moře.
 
=== Laistrygónové ===
 
=== Heliovy ovce ===
Když už si Odysseus myslel, že unikl všem zlým nástrahám, spatřil [[Hélios|Heliův]] ostrov [[Thrínakie]], jemuž se [[Kirké]] doporučovala vyhnout. I když Odysseus posádce doporučil, aby cestovali dál, všichni se vzepřeli. Během jejich pobytu na ostrově stihl [[Poseidón]] připravit bouři, kvůli které nemohli hned odploutiodplout. Protože je tížil hlad, vyčkali, až Odysseus usne, a i přes jeho zákazy se vypravili zabít několik [[tur domácí|krav]]. Stažené kůže však začaly lézt a maso na rožních bučelo jako živý dobytek. Hélios to spatřil ze svého nebeského vozu, hrozně se rozhněval a požádal samého boha [[Zeus|Dia]] o pomoc.
 
Když potom Odysseus vyplul na širé moře, rozpoutal [[Zeus]] takovou bouři, že se loď převrhla a všichni provinilci zmizeli v moři. Jenom Odysseus, který boha neurazil, se zachránil na úlomku [[stěžeň|stěžně]]. Na něm pak znovu proplul mezi [[Skylla|Skyllou]] a [[Charybda|Charybdou]] a po devítidenní plavbě bez jídla a vody ho vlny zahnaly k břehům ostrova Ógygie, na němž bydlela [[Nymfy|nymfa]] [[Kalypsó]].
Díky tomuto rodopisu můžeme Odyssea pojit se založením mnohých [[itálie|italských]] měst v dávné historii.
 
V 5. století př. n. l. byly [[Athény]] jedním z nejpopulárnějších míst antického divadla. [[Trojská válka]] byla obvyklým námětem [[tragédie|tragédií]], ve kterých přímo či nepřímo vystupovala postava Odyssea. Hry byly psány učenci jako byl [[Aischylos]], [[Sofoklés]] a [[Eurípidés|Euripidés]].
 
Odysseus (Ulysses) také vystupuje v básni [[Aeneis]], kterou napsal [[Publius Vergilius Maro|Vergilius]]. Podle ní měl Odysseus připlout zpět k ostrovu Kyklópů potom, co si uvědomil, že tam zapomněl jednoho člena ze své posádky. Odysseus se zde projevuje jako typický Řek je vychytralý, ale hříšný, a samozřejmě škodolibý a požitkářský.
 
Ovidius se soustřeďuje převážně na Odysseovy cesty a jeho romantická vzplanutí s kouzelnicí Kirké a nymfou Kalypsó.
=== Novodobé ===
Odysseus se vyskytuje v těchto dílech:
* [[Ulysses]] - italská filmová adaptace klasického Homérova eposu Odyssea, v titulní roli [[Kirk Douglas]],[[1954]].
* [[Dante Alighieri]]: ''[[Božská komedie]]'' - Peklo: 26. zpěv (báseň), Překlady do češtiny: [[František Doucha]], [[Jaroslav Vrchlický]], [[Karel Vrátný]], [[Otto František Babler]]
* [[Geoffrey Chaucer]]: ''Trolius a Kressida'', Překlad do češtiny není znám.
* [[William Shakespeare]]: ''[[Troilus a Kressida]]'' Překlad: např. [[Jiří Josek]], Praha : Dilia, 1986; anglicko - české vydání: Praha : Romeo, 2002, ISBN 80-86573-01-X
* [[Alfred Tennyson]]: ''Ulysses'' (báseň), Překlad do češtiny: [[Jaroslav Vrchlický]]. [https://web.archive.org/web/20051226031623/http://home.att.net/~TennysonPoetry/uly.htm Anglická verze básně]
* [[James Joyce]]: ''[[Odysseus (Joyce)|Odysseus]]'' (román), Překlady do češtiny: [[Ladislav Vymětal]], [[Jarmila Fastrová]], [[Aloys Skoumal]]
 
* DiC Enterteinment: [[Ulysses 31]] (animace) je japonsko-francouzská animace z roku 1981, která přenáší řeckou a římskou mytologii o Odysseovi do 31. století. Seriál má 26 půlhodinových dílů. Překlad do češtiny není znám.
* ''Odysseus'' (The Odyssey),[[1997]], Dvoudílná televizní minisérie vychází z dávného Homérova eposu o muži, který musel překonat mnoho životních překážek na své strastiplné cestě, aby se po dvacetiletém odloučení vrátil ke své milované Penelopé. V titulní roli [[Armand Assante]], réžie: [[Andrej Končalovskij]].
* ''[[Bratříčku, kde jsi?]]'' (O Brother Where Art Thou?), americký film režiséra [[Bratři Coenové|Joela Coena]], [[2000]] - novodobé pojetí, hlavní hrdina Odysseus.
* Ensemble studios: ''[[Age of Mythology]]'', počítačová hra, 2002.
 
=== Jiné kultury ===