Přírodní památka: Porovnání verzí

Přidáno 553 bajtů ,  před 2 lety
úvod, drobnosti
(Typografie, upravit)
(úvod, drobnosti)
{{Upravit|článek by neměl začínat citací zákona}}
'''Přírodní památka (PP)''' je právně chráněný přírodní útvar, zejména ceněný s ohledem na hodnoty vědecké, historické, kulturní ap.
'''Přírodní památka (PP)''' je v Česku ''„Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk.'' PP může orgán ochrany přírody vyhlásit a stanovit přitom také její bližší ochranné podmínky.<ref>[zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody,§ 36]</ref>
 
V rámci [[Světová komise chráněných území|Světové komise chráněných území]] je klasifikovaná v kategorii III.<ref>[http://www.iucn.org/about/work/programmes/pa/pa_products/wcpa_categories/pa_categoryiii/|tytuł=Category III – Přírodní památka na www.iucn.org]</ref>
== Přírodní památka v Česku ==
'''PřírodníV památkaČesku je (PP)''' jedefinována vzákonem Českujako ''„Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk.'' PP může orgán ochrany přírody vyhlásit a stanovit přitom také její bližší ochranné podmínky.<ref>[zákon{{Citace 114/1992elektronického Sb. o ochraně přírody,§ 36]</ref>periodika
| příjmení =
| jméno =
| titul = 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
| periodikum = Zákony pro lidi
| vydavatel =
| url = https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114
| datum vydání =
| kapitola = § 36
| poznámka = § 36
| url archivu =
| datum přístupu = 2020-04-10
}}</ref> PP může orgán ochrany přírody vyhlásit a stanovit přitom také její bližší ochranné podmínky.<ref>[zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody,§ 36]</ref>
 
V rámci [[SvětováMezinárodní komisesvaz chráněnýchochrany územípřírody|SvětovéMezinárodního komisesvazu chráněnýchochrany územípřírody]] je klasifikovaná v kategorii III.<ref>[http://www.iucn.org/about/work/programmes/pa/pa_products/wcpa_categories/pa_categoryiii/|tytuł=Category III – Přírodní památka na www.iucn.org]</ref>
 
== Historie ==
Termín zavedl [[Alexander von Humboldt]] na přelomu [[18. století|18.]] a [[19. století]], což dalo začátek trendu zachovávání památek při ochraně přírody. Velkým propagátorem [[chráněný strom|ochrany stromů]] byl [[Hugo Wilhelm Conwentz]], který podporovalpod jakopojem přírodní památky pojmoutnavrhoval zahrnout také vzácné druhy [[rostliny|rostlin]] a [[zvířata|zvířat]].<ref>{{Citace elektronického periodika |titul=Možnosti ochrany přírodních památek |url=http://cepl.sggw.waw.pl/sim/pdf/sim26_pdf/07_Pietrzak.pdf |datum přístupu=2015-10-14 |url archivu=https://web.archive.org/web/20160323000226/http://cepl.sggw.waw.pl/sim/pdf/sim26_pdf/07_Pietrzak.pdf |datum archivace=2016-03-23 |nedostupné=ano }}</ref>
 
== Podle zemí ==
| [[Přírodní památka v Česku|Přírodní památka]]
| align="center" | 1558<ref>{{Citace elektronického periodika
| příjmení = info@tmapy.cz
| jméno = T-MAPY spol. s r.o.,
| titul = Ústřední seznam ochrany přírody
| periodikum = drusop.nature.cz
| vydavatel =
| url = http://drusop.nature.cz/
| datum vydání =
| url archivu =
| datum přístupu = 2017-11-27
}}</ref>