Vodní zákon: Porovnání verzí

Přidáno 1 952 bajtů ,  před 2 lety
Větší specifikace obsahu Vodního zákona. Zpřesnění uvedených pojmů.
m (WPCleaner v1.43b - Fixed using WP:WCW (Nadpis zakončený dvojtečkou))
(Větší specifikace obsahu Vodního zákona. Zpřesnění uvedených pojmů.)
'''Vodní zákon''' ([[zákon]] č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) nabyl [[účinnost (právo)|účinnosti]] 1. ledna 2002. Od roku 2002 byl vodní zákon několikrát [[novela (právo)|novelizován]], poslední významná novela nabyla účinnosti 1. srpna 2010 (zákon č. 150/2010 Sb.). Po tomto datu byly publikovány ve [[Sbírka zákonů|Sbírce zákonů]] další menší dílčí změny. Poslední s účnností od 1. února 2020. [[Paragraf]]y vodního zákona mají zmocnění v řadě prováděcích [[Vyhláška|vyhlášek]].
 
Vodní zákon včetně souvisejících předpisů představuje právní nástroj pro kvalifikované rozhodování [[Vodoprávní úřad|vodoprávních úřadů]], které plní funkci [[Speciální stavební úřad|speciálního stavebního úřadu]].
 
Účelem zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl.
==== Zákon stanoví ====
 
==== Zákon stanovíupravuje ====
* podmínky pro využívání [[Povrchová voda|povrchových vod]] a [[podzemní voda|podzemních vod]],
 
* uceleně upravuje problematiku ochrany před [[povodně]]mi,
* podmínky pro využívání [[Povrchová voda|povrchových vod]] a [[podzemní voda|podzemních vod]] z hlediska jejich kvality i kvantity,
* stanoví působnost [[Veřejná správa|orgánů veřejné správy]],
**zejména tím, že
* ukládá povinnosti právnickým a fyzickým osobám v souvislosti s ochranou povrchových a podzemních vod,
***Podmínky užívání k plavbě,
* upravuje systém plateb a financováním výdajů ve [[veřejný zájem|veřejném zájmu]].
***Podmínky k těžbě [[Písek (materiál)|písku]], štěrku v korytech vodních toků apod.,
* jaké [[Druh (biologie)|druhy]] živočichů mohou být vypouštěny do volných vod, případně jaké [[populace]] těchto druhů je možné použít jako zdrojové.
***Povoluje vrácení toku do původního koryta,
***Povoluje zasypávání odstavených ramen.
* problematiku ochrany před [[povodně]]mi, a snižováním rizik při jejím průběhu a skončení
**zejména tím, že:
***stanovuje způsob a pravomoci pro vymezení záplavových území,
***upravuje přípravu účastníků povodňové ochrany,
***upravuje způsob vyklízení záplavových území,
***definuje [[Stupeň povodňové aktivity|stupně povodňové aktivity]],
 
* užívání a ochranu [[Vodní dílo|vodních děl]]
**například zakazuje poškozování vodních děl a jejich funkcí,
**zakazuje na ochranných hrázích vysazovat dřeviny, jezdit po nich vozidly,
**přikazuje [[Vlastník|vlastníkům]] odstraňovat předměty a hmoty zachycené či ulpělé na vodních dílech
*užívání vod na základě povolení
**u povrchových vod
***k jejich odběru,
***k využívání jejich energetického potenciálu,
***k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže.
**u podzemních vod
***k jejich odběru,
***k jejich akumulaci,
***k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny.
*podporu života ryb
**zákazem vypouštění nepůvodních, geneticky nevhodných a neprověřených populací ryb a ostatních vodních živočichů, nepřirozených druhů do vodních toků a vodních nádrží bez souhlasu příslušného vodoprávního úřadu
*pokuty za porušení jednotlivých povinností v rozmezí od 20 000,- do 500 000,- Kč
* jaké [[Druh (biologie)|druhy]] živočichů, které mohou být vypouštěny do volných vod, případně jaké [[populace]] těchto druhů je možné použít jako zdrojové.
* stanoví působnost [[Veřejná správa|orgánů veřejné správy]],
* ukládá povinnosti právnickým a fyzickým osobám v souvislosti s ochranou povrchových a podzemních vod,.
* upravuje systém plateb a financováním výdajů ve [[veřejný zájem|veřejném zájmu]].
 
==== Účelem tohoto zákona je zejména ====
Neregistrovaný uživatel