František Šmahel: Porovnání verzí

Přidáno 70 bajtů ,  před 10 měsíci
drobné úpravy. Reprezentativní výběr bibliografie určitě být může, ale zároveň se domnívám, že je důležité u slovníkového hesla držet jednotnou citační normu, což se bohužel u vašeho dodatku neděje. To je vedle aktuálnosti bibliografických dat další nesporná výhoda odkazování na databázi Historického ústavu AV.
(Aspoň výběr monografií sem jistě patří)
(drobné úpravy. Reprezentativní výběr bibliografie určitě být může, ale zároveň se domnívám, že je důležité u slovníkového hesla držet jednotnou citační normu, což se bohužel u vašeho dodatku neděje. To je vedle aktuálnosti bibliografických dat další nesporná výhoda odkazování na databázi Historického ústavu AV.)
Po maturitě na Reálném gymnáziu v [[Chrudim]]i roku [[1953]] pracoval František Šmahel jako horník na dole Jan Šverma v [[Ostrava|Ostravě]]. V letech 1954–1959 vystudoval [[Filozofická fakulta Univerzity Karlovy|Filozofickou fakultu UK]] a do roku 1963 byl ředitelem Městského muzea v [[Litvínov]]ě. Roku [[1963]] získal doktorát a roku [[1965]] titul CSc na FF UK a v letech 1964–1974 pracoval v Historickém ústavu ČSAV. V letech 1975–1979 pracoval jako řidič tramvaje v Praze, v letech 1980–1989 jako historik v Museu husitského revolučního hnutí v [[Tábor|Táboře]]. Roku [[1990]] získal titul DrSc a v letech 1990–1998 byl ředitelem [[Historický ústav Akademie věd České republiky|Historického ústavu ČSAV (AV ČR)]]. V roce 1991 se [[Habilitace|habilitoval]] pro obor starších českých dějin a v letech 1993–1998 byl vedoucím semináře českých středověkých dějin na FF UK. Roku [[1995]] byl jmenován profesorem. V letech 1998–2004 působil jako ředitel Centra medievistických studií, od roku 2004 jako zástupce ředitele.
 
== Bibliografie ==
Je autorem mnoha monografií, edic, studií a dalších odborných textů (viz →''Externí odkazy'').
 
== Dílo ==
=== Monografie (výběr) ===
* Jiří z Poděbrad 1464–1964, Poděbrady, Výstavnictví 1964 (též ang., fr., něm. a ruská mutace).
* La révolution hussite, une anomalie historique, Paris, PUF 1985.
* Husův proces v Kostnici, Praha, Melantrich 1989 (Slovo k historii 18).
* (s kolektivem autorů) Dějiny Tábora I, České Budějovice, Jihočeské nakladatelství 1989-19901989–1990.
* Husitská revoluce I-IVI–IV, Praha, Historický ústav 1993, 2. vyd. Praha, Karolinum 1995–1996.
* Husitské Čechy. Struktury, procesy, ideje, Praha, Lidové noviny 2001.
* Cesta Karla IV. do Francie 1377–1378, Praha, Argo 2006.
* Die Prager Universität im Mittelalter. Gesammelte Aufsätze / The Charles University in the Middle Ages. Selected Studies, (Education and Society in the Middle Ages and Renaissance 28), Leiden-Boston, Brill 2007.
* Nahlédnutí do středověku. Mluva písma a četba obrazů. Karolinum 2017, vázaná, 392 strs., ISBN 9788024636290
 
=== Příspěvky v monografiích (výběr) ===
* Příruční slovník naučný I-IV, Praha, Academia 1961–1967 (109 hesel).
* Renesance a humanismus, Praha 1964, španělsky El Renacimiento, La Habana 1966 (Encyclopedia popular 33).
* Stručné dějiny University Karlovy, Praha 1964, s. 44-10544–105; též ruská verze, Praha 1965.
* Atlas československých dějin, Praha, Academia 1965 (mapy 7f a 8j).
* Wissenswertes über die Tschechoslowakei, Praha, Orbis 1967, s. 16-2516–25.
* Knihtisk a kniha v českých zemích od husitství do Bílé Hory. Uspořádal F. Š. Praha 1970.
* Dějiny středověku II, Praha, SPN 1968, s. 132-233132–233.
* Historické události. Evropa. Datová příručka (anonymní spoluautorství na díle M. Hrocha), Praha, Mladá fronta 1977, . 41-10541–105; slovenské vydání Európa – historické události, Bratislava, Smena 1985, s. 44-12044–120.
* Antika a česká kultura (anon. spoluautorství a redakce II. hlavy), Praha, Academia 1978, s. 109-126109–126 a 523-527523–527 .
* Přehled dějin Československa I-l, Praha, Academia 1980, s. 419-520419–520, 531-560531–560.
* Lexikon des Mittelalters VI-IX, München-Zürich, Artemis & Winkler Vertlag 1993–1998, (14 hesel)
* České a československé dějiny I, Praha, Fortuna 1991,s. 41-56; II, Praha, Fortuna 1991, s. 111-119111–119.
* Dějiny Univerzity Karlovy I. 1347/48 - 1622, Praha, Karolinum 1995, s. 101-133101–133; angl. překlad History of Charles University I (1348–1802), Praha 2001, s. 93-12293–122.
* Dictionnaire encyclopédique du Moyen Âge 1. A à K, Paris 1997, s. 757,. 2. L à Z, Paris 1997, s. 1480–1481.
* František Palacký 1798/1998. Dějiny a dnešek. K vydání připravil F. Š. za spolupráce Evy Doležalové, Praha, Historický ústav 1999, s. 11-1211–12.
* Geist, Gesellschaft, Kirche im 13.- 16. Jahrhundert. Hrsgb. von F. Š. Praha 1999 (Colloquia mediaevalia Pragenisa 1), s. 7-87–8.
* Historický atlas měst České republiky, svazek č. 7 – Tábor, Praha 1999, část Husitský Tábor v úvodu, dále podklady map. č. 23-2623–26.
* Člověk českého středověku. Edd. Martin Nodl a F. Š. Praha, Argo 2002, s. 9-249–24.
* Učenci očima kolegů a žáků. Uspořádal F. Š., Praha, Academia, 2004, s. 5-65–6.
 
<u>Kompletní bibliografie Františka Šmahela viz databáze Bibliografie dějin Českých zemí</u> (viz →''Externí odkazy'').
 
== Členství v domácích vědeckých orgánech (ve výběru) ==