Petr Vok z Rožmberka: Porovnání verzí

Přidáno 27 bajtů ,  před 7 měsíci
m
(Doplnění infoboxu)
Na rozvoj mecenátu přírodních věd v&nbsp;Čechách měl významný vliv Rudolf II., který od roku 1583 trvale pobýval na [[Pražský hrad|Pražském hradě]].<ref>''Alchymie, astrologie a poznávání přírody v&nbsp;prostředí posledních pánů z&nbsp;Rožmberka'', s. 286.</ref>
 
Brzy po smrti svého staršího bratra pokusil neúspěšně získat od českokrumlovských jezuitů jeho knihovnu, kterou jim Vilém v&nbsp;roce 1591 věnoval.<ref>{{Citace sborníku | příjmení = Hejnic | jméno = Josef | odkaz na autora = | titul = K literárním a bibliofilským zájmům dvou posledních Rožmberků | odkaz na titul = | příjmení sestavitele = Bůžek | jméno sestavitele = Václav | odkaz na sestavitele = Václav Bůžek | spolusestavitelé = a kol. | sborník = Život na dvoře a v rezidenčních městech posledních Rožmberků | odkaz na sborník = | vydavatel = Pedagogická fakulta JU | odkaz na vydavatele = Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity | místo = České Budějovice | rok vydání = 1993 | isbn = 80-7040-073-0 | poznámka = Dále jen ''K literárním a bibliofilským zájmům dvou posledních Rožmberků'' | strany = 226}}</ref> Navzdory tomuto neúspěchu byla knihovna Petra Voka z&nbsp;Rožmberka se svými 11 000 svazky jednoznačně největší šlechtickou knihovnou v&nbsp;českých zemích v&nbsp;předbělohorském období.<ref>{{Citace monografie | příjmení = Bůžek | jméno = Václav | odkaz na autora = | spoluautoři = a kol. | titul = Společnost českých zemí v raném novověku : struktury, identity, konflikty | vydavatel = Nakladatelství Lidové noviny | místo = Praha | rok = 2010 | počet stran = 1025 | isbn = 978-80-7422-062-3 | strany = 248}}</ref> Kromě knih obsahovala také soubory map, grafických listů, hudebnin, iluminovaných rukopisů i&nbsp;opisy jinak nedostupných děl.<ref>{{Citace sborníku | příjmení = Ryantová | jméno = Marie | odkaz na autora = | titul = Čtenář | příjmení sestavitele = Bůžek | jméno sestavitele = Václav | odkaz na sestavitele = | příjmení sestavitele2 = Král | jméno sestavitele2 = Pavel | odkaz na sestavitele2 = | sborník = Člověk českého raného novověku | odkaz na sborník = | vydavatel = Argo | místo = Praha | rok = 2007 | počet stran = 1025 | isbn = 978-80-7203-694-3 | strany = 404}}</ref> Na rozdíl od mnoha jiných tehdejších majitelů velkých knihoven, kteří nakupovali velké knižní celky, se Petr Vok soustředil spíše na přímé nákupy od knihkupců v&nbsp;Praze, Českém Krumlově, ale i&nbsp;v&nbsp;Linci a na německém trhu.<ref>{{Citace sborníku | příjmení = Veselá | jméno = Lenka | odkaz na autora = | titul = Rožmberská knihovna | odkaz na titul = | příjmení sestavitele = Fučíková | jméno sestavitele = Eliška | odkaz na sestavitele = | příjmení sestavitele2 = Gaži | jméno sestavitele2 = Martin | odkaz na sestavitele2 = | příjmení sestavitele3 = Lavička | jméno sestavitele3 = Roman | odkaz na sestavitele3 = | sborník = Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami | odkaz na sborník = | místo = České Budějovice | vydavatel = Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích | rok = 2011 | isbn = 978-80-85033-31-1 | strany = 274-275}}</ref> Po přestěhování do Třeboně nechal Petr Vok pro knihovnu s&nbsp;galerií a kunstkomorou postavit speciální budovu.<ref>''Petr Vok z&nbsp;Rožmberka v&nbsp;Třeboni'', s. 37.</ref> Po smrti Petra Voka se páni ze Švamberka z&nbsp;podnětu Václava Březana rozhodli ponechat knihovnu v&nbsp;Českém Krumlově.<ref>''K&nbsp;literárním a bibliofilským zájmům dvou posledních Rožmberků'', s. 228.</ref>
 
Knihovna Petra Voka z&nbsp;Rožmberka se svými 11 000 svazky byla jednoznačně největší šlechtickou knihovnou v&nbsp;českých zemích v&nbsp;předbělohorském období.<ref>{{Citace monografie | příjmení = Bůžek | jméno = Václav | odkaz na autora = | spoluautoři = a kol. | titul = Společnost českých zemí v raném novověku : struktury, identity, konflikty | vydavatel = Nakladatelství Lidové noviny | místo = Praha | rok = 2010 | počet stran = 1025 | isbn = 978-80-7422-062-3 | strany = 248}}</ref> Kromě knih obsahovala také soubory map, grafických listů, hudebnin, iluminovaných rukopisů i&nbsp;opisy jinak nedostupných děl.<ref>{{Citace sborníku | příjmení = Ryantová | jméno = Marie | odkaz na autora = | titul = Čtenář | příjmení sestavitele = Bůžek | jméno sestavitele = Václav | odkaz na sestavitele = | příjmení sestavitele2 = Král | jméno sestavitele2 = Pavel | odkaz na sestavitele2 = | sborník = Člověk českého raného novověku | odkaz na sborník = | vydavatel = Argo | místo = Praha | rok = 2007 | počet stran = 1025 | isbn = 978-80-7203-694-3 | strany = 404}}</ref> Na rozdíl od mnoha jiných tehdejších majitelů velkých knihoven, kteří nakupovali velké knižní celky, se Petr Vok soustředil spíše na přímé nákupy od knihkupců v&nbsp;Praze, Českém Krumlově, ale i&nbsp;v&nbsp;Linci a na německém trhu.<ref>{{Citace sborníku | příjmení = Veselá | jméno = Lenka | odkaz na autora = | titul = Rožmberská knihovna | odkaz na titul = | příjmení sestavitele = Fučíková | jméno sestavitele = Eliška | odkaz na sestavitele = | příjmení sestavitele2 = Gaži | jméno sestavitele2 = Martin | odkaz na sestavitele2 = | příjmení sestavitele3 = Lavička | jméno sestavitele3 = Roman | odkaz na sestavitele3 = | sborník = Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami | odkaz na sborník = | místo = České Budějovice | vydavatel = Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích | rok = 2011 | isbn = 978-80-85033-31-1 | strany = 274-275}}</ref> Po přestěhování do Třeboně nechal Petr Vok pro knihovnu s&nbsp;galerií a kunstkomorou postavit speciální budovu.<ref>''Petr Vok z&nbsp;Rožmberka v&nbsp;Třeboni'', s. 37.</ref> Po smrti Petra Voka se páni ze Švamberka z&nbsp;podnětu Václava Březana rozhodli ponechat knihovnu v&nbsp;Českém Krumlově.<ref>''K&nbsp;literárním a bibliofilským zájmům dvou posledních Rožmberků'', s. 228.</ref>
 
Ve své závěti z&nbsp;dubna 1610 odkázal Petr Vok roční výnos 4000 kop míšeňských grošů z&nbsp;příjmů panství [[Nové Hrady]] na založení nekatolického gymnázia v&nbsp;Soběslavi. Žáci za studium neměli platit a škola měla sloužit především k&nbsp;„poznání čisté pravdy Boží podle sv. Písem a pravé víry křesťanské dle konfessí české z&nbsp;roku 1575.“<ref>{{Citace sborníku | příjmení = Holý | jméno = Martin | odkaz na autora = | příjmení2 = Šimůnek | jméno2 = Robert | odkaz na autora2 = | titul = Vzdělávání Rožmberků a školství v jejich dominiu | odkaz na titul = | příjmení sestavitele = Fučíková | jméno sestavitele = Eliška | odkaz na sestavitele = | příjmení sestavitele2 = Gaži | jméno sestavitele2 = Martin | odkaz na sestavitele2 = | příjmení sestavitele3 = Lavička | jméno sestavitele3 = Roman | odkaz na sestavitele3 = | sborník = Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami | odkaz na sborník = | místo = České Budějovice | vydavatel = Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích | rok = 2011 | isbn = 978-80-85033-31-1 | strany = 285}}</ref> Petr Vok počítal s&nbsp;tím, že nově vzniklé gymnázium převezme i&nbsp;rožmberskou knihovnu, k&nbsp;čemuž ale nedošlo.<ref>{{Citace monografie | příjmení = Veselá | jméno = Lenka | odkaz na autora = | titul = Knihy na dvoře Rožmberků | vydavatel = Knihovna Akademie věd ČR ; Scriptorium | místo = Praha | rok = 2005 | počet stran = 359 | isbn = 80-86675-06-8 | isbn2 = 80-86197-60-3}}</ref>{{#tag:ref|Jan Jiří ze Švamberka začal v roce 1612 budovat gymnázium v jednom z křídel soběslavského hradu. Gymnázium bylo otevřeno v roce [[1614]] a byli pro něj získáni kvalitní učitelé ze Slezska. Gymnázium se však setkávalo s nezájmem soběslavských měšťanů a nepřízni Karlovy univerzity, která usilovala, aby nadace spojená se vznikem gymnázia byla převedena na ni. Přes počáteční nadějný rozjezd gymnázia vedla porážka [[České stavovské povstání|stavovského povstání]] k jeho zániku.<ref>{{Citace sborníku | příjmení = Bok | jméno = Václav | odkaz na autora = | titul = Literatura a literární kultura spjatá s rodem Rožmberků | odkaz na titul = | příjmení sestavitele = Fučíková | jméno sestavitele = Eliška | odkaz na sestavitele = | příjmení sestavitele2 = Gaži | jméno sestavitele2 = Martin | odkaz na sestavitele2 = | příjmení sestavitele3 = Lavička | jméno sestavitele3 = Roman | odkaz na sestavitele3 = | sborník = Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami | odkaz na sborník = | místo = České Budějovice | vydavatel = Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích | rok = 2011 | isbn = 978-80-85033-31-1 | poznámky = Dále jen ''Literatura a literární kultura spjatá s rodem Rožmberků'' | strany = 262-263}}</ref>|group=pozn.}} Už dříve také finančně podpořil [[Univerzita Karlova|Univerzitu Karlovu]].