David Papajík: Porovnání verzí

Odebráno 14 954 bajtů ,  před 1 rokem
drobné opravy + přesun bibliografie do odkazu (HIU AV ČR) + odebrány grantové projekty: Informace tohoto typu se do slovníkových hesel nedávají, bibliografie jen velmi výběrově - pro tento účel je ideálně k dispozici šablona BDČZ - Bibliografie dějin Českých zemí, kde jsou personální bibliografie podle autorit dostupné a průběžně aktulizované o nové přírůstky (heslo je tím automaticky též aktuální. Dlouhé seznamy patří na osobní/univerzitní prezentační web, slovníkové heslo by mělo být přehledné
(ref, nepracuje se)
(drobné opravy + přesun bibliografie do odkazu (HIU AV ČR) + odebrány grantové projekty: Informace tohoto typu se do slovníkových hesel nedávají, bibliografie jen velmi výběrově - pro tento účel je ideálně k dispozici šablona BDČZ - Bibliografie dějin Českých zemí, kde jsou personální bibliografie podle autorit dostupné a průběžně aktulizované o nové přírůstky (heslo je tím automaticky též aktuální. Dlouhé seznamy patří na osobní/univerzitní prezentační web, slovníkové heslo by mělo být přehledné)
| titul za = [[Ph.D.]]
}}
'''David Papajík''' (* [[4. říjen|4. října]] [[1971]] [[Olomouc]])<ref>{{Citace elektronického periodika
| titul = David Papajík
| periodikum = www.databazeknih.cz
| url = https://www.databazeknih.cz/zivotopis/david-papajik-26176
}}</ref> je český historik. Vyučuje na [[UniverzitaKatedra Palackéhohistorie vFilozofické Olomouci|Univerzitěfakulty Univerzity Palackého|katedře v Olomoucihistorie]] naFilozofické fakulty [[KatedraUniverzita historiePalackého Filozofické fakultyv Olomouci|Univerzity Palackého|katedře historiev Olomouci]]. Zaměřuje se na vývoj šlechty ve středověku v Čechách a na Moravě, majetkové změny na Moravě ve 14.–16. století a dějiny obcí.<ref>{{Citace elektronického periodika
| titul = prof. PhDr. David Papajík, Ph.D. [profil] - Katedra Historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého
| periodikum = old.historie.upol.cz
* člen oborové rady historie pro doktorské studium na FF UP v Olomouci
* člen oborové rady historie pro doktorské studium na FF KU v Ružomberku
 
== Publikace ==
=== Monografie ===
* ''Paměti obce Náměště na Hané''. Náměšť na Hané 1996 (64 stran, ISBN 80-85-973-20-0)
* ''Dějiny obcí Bílovic a Lutotína''. Bílovice-Lutotín 2001 (136 stran, ISBN 80-86200-52-3)
* ''Dějiny obcí Těšetice, Rataje a Vojnice''. Těšetice 2003 (260 stran, ISBN 80-85600-85-4)
* ''Dějiny obce Topolany''. Olomouc 2003 (154 stran, ISBN 80-85600-87-0)
* ''Majetkové poměry na střední Moravě ve 14.-16. století''. Olomouc 2003 (194 stran, ISBN 80-244-0674-8)
* ''Dějiny obce Říkovice''. Říkovice 2004 (186 stran, ISBN 80-85600-90-0)
* (spoluautor): ''Zábřeh – 750 let''. Zábřeh 2004 (178 stran, nemá ISBN)
* (spoluautor): ''Dějiny města Kelče''. Kelč 2004 (446 stran, ISBN 80-85600-91-9)
* ''Páni ze Sovince. Dějiny rodu moravských sudích''. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2005 (408 stran, ISBN 80-7106-735-0).
* ''Dějiny obcí Lutín a Třebčín''. Lutín 2005 (274 stran, ISBN 80-85600-98-6).
* (spoluautor): ''Dějiny obce Hlubočky''. Hlubočky 2006 (342 stran, ISBN 80-85600-99-4).
* ''Páni z Holštejna. Významný, ale zapomenutý panský rod''. České Budějovice, Veduta 2007 (306 stran, ISBN 978-80-86829-24-1)
* ''Švábenicové. Velcí kolonizátoři a jejich následovníci''. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2009 (552 stran, ISBN 978-80-7422-004-3).
* ''Jan Čapek ze Sán. Jezdec na konec světa. Vojevůdce, kondotiér a zbohatlík 15. století''. České Budějovice, Veduta 2011 (362 stran, ISBN 978-80-86829-63-0).
* ''Dějiny obce Stará Ves''. Stará Ves 2011 (162 stran, ISBN 978-80-86247-07-6).
* ''Dějiny Radíkova''. Olomouc 2014 (168 stran, ISBN 978-80-87602-26-3).
* ''Ladislav Pohrobek (1440-1457). Uherský a český král''. České Budějovice: Veduta,  2016 (472 stran, ISBN 978-80-88030-12-6).
* (spoluautor) ''Dějiny Hněvotína''. Hněvotín 2018 (412 stran, ISBN 978-80-86247-21-2)
 
=== Studie v mezinárodně uznávaných periodikách ===
* ''Města a městečka na střední Moravě do konce 16. století''. Vlastivědný věstník moravský (VVM), 50, 1998, s. 154-166.
* ''Vývoj změn feudálního majetku na Přerovsku ve 14-16. století''. VVM, 52, 2000, s. 41-54.
* ''Vývoj feudálního majetku na Moravě ve 14.-16. století''. In: VIII. sjezd českých historiků, Hradec Králové 10.-12. září 1999, Praha 2000, s. 154-158.
* (spoluautor [[Jaroslav Mezník|J. Mezník]]): ''Proměny feudálního majetku na Moravě ve 14.-16. století. Bilance dosavadního zkoumání''. Český časopis historický (ČČH), 99, 2001, s. 33-58.
* ''Majetkové poměry na Moravě v letech 1400-1550''. In: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. I. úvodní svazek. Olomouc 2002, s. 65-72.
* ''Města, městečka a vesnice v majetkové struktuře na Šumpersku ve 14.-16. století''. Severní Morava, č. 83, 2002, s. 3-22.
* ''Nejvýznamnější šlechtické rody na Moravě podle zemských desk''. In: Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. Brno 2003, s. 519-532.
* ''Nové poznatky k počátkům rodu pánů ze Sovince a hradu Sovince''. VVM, 57, 2005, s. 156-168.
* ''Stavy a majetek na Moravě ve 14.-16. století''. Historický časopis (Slovensko), 53, 3, 2005, s. 545-558.
* ''Šlechtická jména v českých zemích ve 14.-16. století''. Mediaevalia historica Bohemica (MHB), 10, 2005, s. 247-264.
* ''Záhada určení donátorství dvou rukopisů z Vědecké knihovny v Olomouci''. In: Sborník z mezinárodní konference Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska – Architektura knihy (forma, obsah a jejich tvar). Olomouc-Brno 2006, s. 5-8.
* ''Osobnost Jana Žižky z Trocnova z pohledu historiků''. In: W. W. Tomek. Historie a politika (ed. Miloš Řezník). Sborník příspěvků královehradecké konference k 100. výročí úmrtí W. W. Tomka. Pardubice 2006, s. 127-133.
* ''Rozdělení majetku na základě testamentu mezi syny ve šlechtické společnosti na příkladu pánů ze Sovince''. In: Pozdně středověké testamenty v českých městech. Prameny, metodologie a formy využití. Praha 2006, s. 117-120.
* ''Problémy regionální historiografie v České republice po roce 1989''. In: Kronikarz a historyk. Atuty i słabości regionalnej historiografii. Materialy z konferencji naukowej (Polsko). Cieszyn 2007, s. 79-98.
* ''Bájní předkové a tajemný kostel aneb mýtické počátky jednoho šlechtického rodu''. In: Ružomberský historický zborník (Slovensko), 2, 2008, s. 23-34.
* ''František Pokorný a páni ze Švábenic''. VVM, 61, 2009, s. 30-33.
* ''Víra nebo kariéra? Kryštof Karel (1618-†1641) a Jan Ferdinand (1618-†1652) Švábenští ze Švábenic''. Historica Olomucensia, 35, 2009, s. 41-53.
* ''Narativní prameny městské historiografie v České republice''. In: Ružomberský historický zborník (Slovensko), 3, 2009, s. 282-288.
* ''Polsko-sirotčí vojenská výprava proti řádu německých rytířů k Baltskému moři v roce 1433''. Kultúrne dejiny (Slovensko), 2, 2010, s. 186-205.
* ''Člověk a dluhy. Příklad šlechtice z 15. století. Osobnost Voka V. z Holštejna''. Theatrum historiae, 6, 2010, s. 207-218.
* ''The Research Library in Olomouc: Its Beginnings, Development, and Book Collections''. Slavic & East European Information Resources (USA, Stanford), 12, 2011, č. 2-3, s. 145-155 (studie v časopise zařazeném do databáze Scopus a Academic Search Complete).
* ''Hrady a šlechtické predikáty a jejich záměny v pramenech i historiografii''. Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana, 2, 2010, Brno 2011, s. 122-126.
* ''God's Warriors from the Czech Kingdom – the Terror of Central and Eastern Europe in the First Half of the 15th Century''. International Journal of Humanities and Social Science (USA) 2, 2012, č. 4, s. 115-125.
* ''The past, present and future of regional history in the Czech Republic''. The Local Historian (Velká Británie), 42, 2012, č. 1, s. 69-72 (studie v časopise zařazeném do databáze Erih, kategorie INT2).
* ''Několik problémů z dějin města Ostravy v 15. století a pokus o jejich řešení''. Slezský sborník, 110, 2012, č. 1-2, s. 91-104 (studie v časopise zařazeném do databáze Erih, kategorie NAT).
* ''Did Jan Čapek of Sány Betray the Hussites at the Battle of Lipany in the year 1434?'' In: The Journal of Slavic Military Studies (USA), 25, 2012, n. 3, s. 369-380.
* ''Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960 – přípravy, problémy, realizace, dokončení''. Jižní Morava, 48, 2012, sv. 51, s. 124-133.
* ''Univerzita v Olomouci a její osudy v průběhu staletí''. Kultúrne dejiny, 3, 2012, č. 2, s. 213-228.
* ''Důlní podnikatel Vok Pňovský ze Sovince a jeho role při těžbě rud na severní Moravě v 16. století''. Acta rerum naturalium, 12, 2012, s. 57-59.
* ''Udział wojsk husyckich pod dowóztwem Jana Čapka w wyprawie przeciw zakonowi krzyżackiemu w 1433 roku''. In: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCXXIII. Prace Historyczne (Polsko), 2012, Tom 139, s. 29-43.
* ''Historians and the Communist Regime in Czechoslovakia. Three Interesting Stories''. In: Kosmas. Czechoslavak and Central European Journal (USA), 26, 2012, n. 1, s. 60-69.
* ''Jan Čapek ze Sán cseh nemes és szerepe a magyar koronáért folytatott harcban (1440-1443''). Aetas. Történettudományi folyóirat, 2013, 28. évf., 1. szám, s. 128–136 (studie v časopise zařazeném do databáze Erih, kategorie NAT).
* ''Příčina smrti českého a uherského krále Ladislava Pohrobka v roce 1457''. Východočeské listy historické, 30, 2013, s. 5-19
* ''The Development of Olomouc University from 1573 to the present''. In: History of Universities (Velká Británie), 27, 2013, č. 2, s. 144-166 (text v časopise zařazeném do databáze Erih, kategorie INT2).
* ''O výchově a vzdělávání krále Ladislava Pohrobka''. Kultúrne dejiny, 6, 2015, č. 1, s. 46-64.
* ''On the Education and Training of King Ladislaus the Posthumous''. Kultúrne dejiny, 6, 2015, Supplementum, s. 32-53.
* ''O narození Ladislava Pohrobka a jeho uherské korunovaci na krále''. Východočeské listy historické, 34, 2015, s. 15-36.
* ''V. László magyar és cseh király halálának oka''. Történelmi Szemle, 58, 2016, s. 115-126 (text v časopise zařazeném do databáze Erih plus).
* ''Pohled na  obraz druhé světové války v učebnicích dějepisu z let 1945-2015''. Historica Olomucensia, 50, 2016, s. 245-269 (článek v časopise z databáze Erih plus).
* ''Obraz Slovenského národního povstání v česky psaných československých a českých učebnicích dějepisu z let 1945-2015''. Kultúrne dejiny, 7, 2016, Supplementum, s. 171-180 (text v časopise zařazeném do databáze Scopus).
* ''Obraz české a moravské šlechty v narativních pramenech z českých zemí ze 14.-15. století''. Kultúrne dejiny, 9, 2018,  s. 202-220  (studie v časopise z databáze Scopus).
* ''Potraviny jako předmět zájmu lapků a zemských škůdců a jejich odraz v soudních záznamech v Čechách a na Moravě ve 14. – 15. století''. Studia Historica Nitriensia, 22, 2018, s. 302-316  (studie v časopise z databáze Scopus).
* ''Politické, mocenské a hospodářské strategie šlechty v českých zemích ve 14.-15. stolet''í. Historica Olomucensia, 55, 2018, s. 113-129 (studie v časopise z databáze Erih plus).
* ''K osobnosti a charakteru Haška z Valdštejna''. Východočeské listy historické, 40, 2018, s. 39-59 (studie v časopise z databáze Erih plus).
* ''Obraz Uhrů a Uher v dílech církevních kronikářů z českých zemí ze 14. století''. Konštantínove listy, 12, 2019, s. 39-49 (studie v časopise z databáze Scopus a Web of Science)
* ''Obraz vztahů šlechty a měst v narativních pramenech z českých zemí z období od 14. století do dvacátých let 16. století''. Historica Olomucensia, 56, 2019, s. 13-32 (studie v časopise z databáze Erih plus).
* ''Obraz církve v narativních pramenech z českých zemí ze 14. století''. Historia Ecclesiastica, 10, 2019,  s. 24-39 (studie v časopise z databáze Scopus)
 
=== Studie publikované v ostatních periodikách a sbornících ===
* ''Náměšť na Hané a její majitelé''. Náměšť na Hané a okolí, č. 5, 1994, s. 6-9.
* ''Tak trochu podivný hrabě Dominik Kinský v ústní tradici a v soudobém tisku''. Náměšť na Hané a okolí, č. 7, 1995, s. 21-23.
* ''Stručné dějiny Náměště na Hané. 1. díl. Pravěk a problematika vzniku Náměště''. Náměšť na Hané a okolí, č. 8, 1995, s. 1-8.
* ''Náměšť ve středověku do konce vlády markraběte Jana Jindřicha''. Střední Morava, č. 2, 1996, s. 95-98.
* ''Stručné dějiny Náměště na Hané. 2. díl. Rod ze Švábenic (1241-1366)''. Náměšť na Hané a okolí, č. 9, 1996, s. 9-16.
* ''Harrachové na Olomoucku''. Střední Morava, č. 3, 1996, s. 51-57.
* ''Stručné dějiny Náměště na Hané. 3. díl. Náměšť od 2. poloviny 14. století do 1. poloviny 16. století (1366-1536)''. Náměšť na Hané a okolí, č. 10, 1997, s. 17-24.
* ''Rod Kinských na Olomoucku''. Střední Morava, č. 5, 1997, s. 29-36.
* ''Ottahalové - vzestup a pád''. Střední Morava, č. 7, 1998, s. 7-25.
* ''Rozložení feudálního majetku na Olomoucku ve 14.-16. století''. Střední Morava, č. 9, 1999, s. 43-58.
* ''Sté výročí narození Prof. PhDr. Miloslava Trapla (30. dubna 1899- 1. června 1979)''. Jižní Morava, roč. 35, sv. 38, 1999, s. 305-306.
* ''Profesor Ladislav Hosák v povědomí archivních badatelů''. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Historica 28-1998, Olomouc 1999, s. 147-148.
* ''Struktura feudálního majetku na Prostějovsku ve 14.- 16. století''. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Historica 29-2000, Sborník prací historických XVII., s. 51-67.
* ''Stav a vývoj feudální majetkové základny na Kroměřížsku ve 14.-16. století''. Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci, 9 (28), 2000 (vyšlo 2001), s. 172-185.
* ''Formování a vývoj velkobystřického panství''. In: Velká Bystřice. Pohledy do dějin. Velká Bystřice 2002, s. 33-49.
* ''Poslední dny války a válečné náhrady na střední Moravě''. Střední Morava, č. 15, 2002, s. 109-113.
* ''Dějiny obcí jako problém''. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Historica 32-2003, Sborník prací historických XX., 2004, s. 99-101.
* ''Založení hradu Sovince z pohledu historiků''. Pravěk, Supplementum č. 16, 2006, s. 157-158.
* ''Regionálně – historické bádání na Olomoucku po roce 1989''. Národopisný věstník, 22 (64), 2005, s. 56-59.
* ''Florian Zapletal a husitství''. In: Florian Zapletal. Život a dílo. Přerov 2006, s. 89-91.
* ''Jan Čapek ze Sán a Český ráj''. In: Šlechtické rody a jejich sídla v Českém ráji. Z Českého ráje a Podkrkonoší, Supplementum 13. Semily – Turnov 2009, s. 9-13.
* ''Toužetínský pán Jan ze Sovince a z Doubravice († 1580) a jeho osudy''. In: Poohří 1, Sídla – Správa – Společnost. Louny 2011, s. 99-106.
* ''Vítek z Úpy a ze Švábenic a Trutnovsko''. In: Krkonoše – Podkrkonoší, 20, 2012, s. 363-369.
* ''Osobnost císaře a krále Zikmunda Lucemburského z pohledu českých historiků''. In: Z minulosti Spiša, 20, 2012, s. 27-39.
* ''Páni ze Švábenic a východní Čechy''. In: Východočeská šlechta, její sídla a teritoria. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013, s. 51-59.
 
== Granty a projekty ==
* 1999: Projekt na vydání pozůstalosti Miloslava Trapla (vnitřní grant Univerzity Palackého v Olomouci, řešitel)
* 1999-2004: Výzkum historie a kultury Moravy jako modelu pro existenci euroregionu ([[Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky]], MSM 152100017, spoluřešitel)
* 2000: Msgre František Světlík. Nástin života a díla katolického modernisty a politika Československé strany lidové (vnitřní grant Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, řešitel)
* 2008-2010 Orbis pictus 21. století (Evropský sociální fond, státní rozpočet České republiky, reg. č. CZ.1.07/1.1.08/01.0029), ve spolupráci se Střední průmyslovou školou v Uherském Brodě, odborný řešitel projektu)
* 2009: Rozvojový projekt č. 9 Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ''Podpora excelence vědeckých a pedagogických publikačních výstupů pracovníků Filozofické fakulty Univerzity Palackého'' (projekt Švábenicové. Dějiny rodu velkých kolonizátorů a jejich následovníků, řešitel), (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky)
* 2009-2014: Soupis písemných památek městského dějepisectví Čech, Moravy a Slezska do roku 1800 (etapa I. Morava), ([[Grantová agentura České republiky]], spoluřešitel)
 
== Ocenění ==
* Udělení Čestného uznání rektorky UP v Olomouci za vědeckou monografii ''Páni ze Sovince. Dějiny rodu moravských sudích'' (Olomouc, 25. 11. 2005)
* Udělení Ceny Josefa Pekaře za nejlepší monografii v oboru historie za rok 2005 autora do 35 let v České republice za knihu ''Páni ze Sovince. Dějiny rodu moravských sudích'', udílené Sdružením historiků České republiky a Pekařovou společností Českého ráje na IX. sjezdu českých historiků v Pardubicích (Pardubice, 8. 9. 2006)
* Udělení Čestného uznání rektora UP v Olomouci za vědeckou monografii ''Páni z Holštejna. Významný, ale zapomenutý panský rod'' (Olomouc, 21. 2. 2008)
* Udělení Čestného uznání rektora UP v Olomouci za vědeckou monografii ''Švábenicové. Velcí kolonizátoři a jejich následovníci''. (Olomouc, 22. 2. 2011).
 
== Odkazy ==
=== Externí odkazy ===
* {{NK ČR|jo20000076501}}
*{{BDČZ|id=3110}}
 
{{Autoritní data}}
{{Portály|LidéČesko|Historie|ČeskoLidé}}
 
[[Kategorie:Čeští profesoři historie]]
[[Kategorie:Vyučující na Filozofické fakultě Univerzity Palackého]]
[[Kategorie:Absolventi Filozofické fakulty Univerzity Palackého]]
[[Kategorie:Vyučující na Filozofické fakultě Univerzity Palackého]]
[[Kategorie:Narození 1971]]
[[Kategorie:Narození 4. října]]