Pulzně kódová modulace: Porovnání verzí

"Kotělnikův" opraveno na "Kotělnikovův"
(oprava)
("Kotělnikův" opraveno na "Kotělnikovův")
Princip PCM spočívá v pravidelném odečítání hodnoty signálu pomocí [[A/D převodník]]u a jejím záznamu v binární podobě. Při reprodukci se k převodu z digitálního signálu na analogový používá [[D/A převodník]]. Určujícími parametry jsou [[vzorkovací frekvence]] a jemnost rozlišení jednotlivých hodnot. Vzorkovací frekvence se pohybuje od 8 kHz u digitálních telefonních linek [[ISDN]] přes 44,1 kHz u [[Audio CD|zvukového CD]] po ještě vyšší hodnoty u profesionálních záznamových zařízení a ovlivňuje kvalitu (tedy „kostrbatost“) reprodukovaného záznamu.
 
Při nižší vzorkovací frekvenci je kvalita záznamu horší. Při příliš nízké vzorkovací frekvenci se mohou v dekódovaném signálu dokonce objevit kmitočty, které v původním signálu nebyly. Tento jev se nazývá [[aliasing]]. Aby k němu nedocházelo, musí být podle [[Nyquistova vzorkovací věta|Nyquistovy vzorkovací věty]] (též Shannon-KotělnikůvKotělnikovův teorém) vzorkovací frekvence více než dvojnásobná oproti frekvenci zaznamenávaného signálu.
 
Rozlišení hodnot určuje přesnost hodnot v jednotlivých bodech. Obvykle se používá 8 nebo 16 [[bit]]ů (tedy 256, resp. 65536 možných hodnot). Určení hodnoty je nazýváno [[kvantování (signál)|kvantování]]. Každé kvantování zanáší do signálu kvantizační [[šum]], jehož úroveň s rostoucím rozlišením klesá. Při příliš nízkém rozlišení digitalizovaného zvukového signálu je kvantizační šum slyšitelný.
Neregistrovaný uživatel