2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy: Porovnání verzí

Aktualizovaný počet studentů.
(Specifikování informací o založení fakulty, zdroj: https://www.lf2.cuni.cz/historie-fakulty)
značky: editace z Vizuálního editoru první editace
(Aktualizovaný počet studentů.)
| tajemník = Mgr. Jana Šmejcká
| studenti =
| bakaláři = 166189 (sestra, fyzioterapie)<ref name=pocty />
| navazující magistři = 56 (fyzioterapie)<ref name=pocty />
| magistři = 1 302370 (všeob. lékařství)<ref name=pocty />
| doktorandi = 370381
| statistika aktuální k = 27.&nbsp;5.&nbsp;2019
| původní název = Fakulta dětského lékařství
5

editací