Úzkost: Porovnání verzí

Přidáno 2 639 bajtů ,  před 1 rokem
dle návrhu sloučeno z Úzkost (biblický pojem)
(závěrečné sekce dle doporučení, -eo vedoucí na placenou psychologickou péči, -eo v textu, narovnání wikiodkazů, -stejné wikiodkazy)
(dle návrhu sloučeno z Úzkost (biblický pojem))
PRAŠKO, Ján, ''Úzkostné poruchy,: klasifikace, diagnostika a léčba,'' Praha: Portál 2005
 
== PomocÚzkost modlitbyv křesťanství ==
V katolické církvi úzkost je úzkost moderována modlitbou. Podle studie z roku 2008, prováděné na 30 studentech katolické fakulty, mělo recitování [[Růženec|růžence]] vliv na snížení úzkosti.<ref>{{Citace elektronického periodika
| titul = Rosarium Virginis Mariae on the Most Holy Rosary (October 16, 2002) {{!}} John Paul II
| url = https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html
| příjmení2 = Newberg
}}</ref>
 
[[Nový zákon|Novým zákonem]] je úzkost popisována jako nepříjemný pocit, který člověk zažívá při procházení kritickými životními situacemi. [[Bible]] zakazuje člověku tento pocit v sobě udržovat, obzvláště ve vztahu k obživě a světským radovánkám. Duše člověka, který působí zlo, projde stavem nazývaným právě pojmem úzkost.<ref>{{Citace bible|Ř|2|9}}</ref> Úzkost je uvedena v seznamu obtížných stavů nebo zkoušek, nad nimiž lze zvítězit „následováním Kristovy lásky“.<ref>{{Citace bible|Ř|8|35}}</ref><ref>{{Citace bible|2Kor|6|4}}</ref><ref>{{Citace bible|2Kor|12|10}}</ref> Úzkostlivá péče o fyzické [[život|živobytí]] podle Nového zákona do křesťanského života nepatří. Křesťan je vyzýván, aby úzkost, na rozdíl od [[bázeň (biblický pojem)|bázně]], nenechal ve svém životě působit. Podle novozákonního výroku Ježíše Krista je nelogické úzkostlivě pečovat o to, co jíst a co si oblékat, nedokáže-li člověk k délce svého věku přidat „jediný loket“.<ref>{{Citace bible|Lk|12|25}}</ref>
 
{{Citát|''Řekl svým učedníkům: „Proto vám pravím: Nepečujte úzkostlivě o svůj život, co byste jedli, ani o tělo, co byste si oblékli. Neboť život je víc než pokrm a tělo víc než oděv. Pozorně si všimněte havranů, že nesejí ani nežnou, nemají komory ani stodoly, a Bůh je živí. Oč jste vy cennější než ptáci! Kdo z vás dokáže úzkostlivou péčí přidat k délce svého věku jediný loket? Nemůžete-li tedy ani to nejmenší, proč se úzkostlivě staráte o to ostatní? Pozorně si všimněte lilií, jak rostou; nepracují ani nepředou. Avšak pravím vám, ani Šalomoun v celé své slávě nebyl tak oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra se hodí do pece, čím spíše obleče vás, malověrní. Ani vy nehledejte, co byste jedli a co byste pili, a nezneklidňujte se tím. Toto všechno horlivě hledají národy tohoto světa. Váš Otec ví, že to potřebujete....“'' |Bible, [[Svatý Lukáš|Lukáš]] 12:22|300}}
 
Překvapivě úzkostné pečování o život Nový Zákon umisťuje do seznamu nežádoucích aktivit hned vedle takových neřestí jako je flámování a [[opilství]].<ref>{{Citace bible|Lk|21|34}}</ref> Biblickým řešením je orientovat své spoléhání, poslušnost a vděčnost směrem k [[Hospodin|Bohu]] Stvořiteli. Tento postoj dokáže v člověku nahradit stavy úzkostné pokojem Božím, který bude střežit mysl člověka.<ref>{{Citace bible|Fp|4|6}}</ref>
 
== Odkazy ==