Česká modální slovesa: Porovnání verzí

Přidáno 18 bajtů ,  před 5 měsíci
m
typografie
(Přidal jsem odkaz.)
Značky: editace z Vizuálního editoru možný spam
m (typografie)
 
Česká modální slovesa se dělí na '''vlastní''' a '''nevlastní''', přičemž repertoár obou skupin se v různých studiích může lišit a samozřejmě se i postupně mění s vývojem jazyka. Vlastní modální slovesa musí splňovat následujících šest podmínek:
# Pojí se pouze s [[infinitiv]]em, nikdy s [[věta vedlejší|vedlejší větou]]. Naproti tomu některá nevlastní modální slovesa se primárně pojí s vedlejší větou, která může být sekundárně redukována na infinitiv: '''''Musíme''' na turnaji '''uspět'''''. (Pouze infinitiv) x '''''Je možné,''' že na turnaji '''uspějeme'''. - '''Je možné''' na turnaji '''uspět'''.'' (Vedlejší věta redukována na infinitiv.)
# Nemůže být rozvito podstatným jménem: ''O víkendu mě čeká '''práce''' na chatě.'' - ''O víkendu musím '''pracovat''' na chatě.''
# Netvoří [[imperativ]] (rozkazovací způsob).
# Při převodu do [[pasivum|pasiva]] se [[slovesný rod]] nemění u modálního slovesa, ale u plnovýznamového slovesa: ''Musíme popravit zrádce.'' - ''Zrádce musí být popraven.''
# Nemá [[vid]]ový protějšek, vid se vyjadřuje plnovýznamovým slovesem: ''Musíš svou sestru '''chránit'''.'' - ''Musíš svou sestru '''zachránit'''.''
# Netvoří zpodstatnělé sloveso.
 
Obvykle jsou mezi vlastní modální slovesa řazena následující: ''muset, moct, mít, smět, chtít, hodlat, umět, dovést''. Nevlastní, ale velmi blízká vlastním modálním slovesům, jsou: ''dát se, být schopen, být nucen, být s to''. Další nevlastní modální slovesa jsou tvořena modálním spojením sloves ''být, mít'' (''je povinen, je třeba, má v úmyslu'') a některými plnovýznamovými slovesy (''nezbývá než, sluší se'').
 
Přitom je třeba si uvědomit, že mnohá modální slovesa mohou mít i další, plnovýznamové užití: ''Dovedu to s hady. Umím novou básničku. Jsem nucen k nejhoršímu.'' Sloveso ''chtít'' má dvojí modální užití, jedno jako vlastní a druhé jako nevlastní modální sloveso: ''Chci překonat rekord.'' - Odpovídá víceméně slovesu ''hodlat''. x ''Chci, abys mi pomohl.'' (''Chci pomoct.'') - Odpovídá víceméně slovesu ''přeji si''.
 
== Rozdělení podle významu ==
Modální slovesa lze podle významu rozdělit následovně:
# nutnost, u níž se dále rozlišuje:
## krajní nutnost ([[debitiv]]) - ''muset'',
## záhodnost ([[hortativ]]) - ''mít (povinnost)'',
# možnost ([[fakultativ]], [[permisiv]], [[posibilitiv]]) - ''moct'',
# vůli ([[volitiv]]) - ''chtít''.
 
Kromě postoje je třeba rozlišit podle původu modality: