Politická korektnost: Porovnání verzí

m
m (+ nezlomitelné mezery)
Přenášení těchto snah z angličtiny do dalších jazyků často naráží na jejich odlišnou strukturu, protože [[Jmenný rod|gramatický rod]] má například ve [[flektivní jazyk|flektivních jazycích]] jiné použití i souvislosti.
 
Čeští [[genderová lingvistika|genderoví lingvisté a lingviskylingvistky]] usilují o:
* důsledné přechylování, tedy paralelní uvádění obou rodových alternativ, např. ''pekař a pekařka'' či ''sekretář a sekretářka'', nebo používání dalších prostředků genderově vyváženého vyjadřování,
* za sexistickou je někdy považována také přípona -ová ve vlastních jménech žen, protože její původní význam je přivlastňovací (Novák a&nbsp;Novákova, dnes psáno dlouze Nováková), a&nbsp;proto podle některých konzervuje podřízené postavení žen.<ref>{{Citace elektronické monografie|titul = Kultura genderově vyváženého vyjadřování|formát = pdf|vydavatel = MŠMT|url = http://www.msmt.cz/uploads/Skupina_6/Gender_prirucka.pdf|strany = 39–40|jméno = Jana|příjmení = Valdrová|jméno2 = Blanka|příjmení2 = Knotková-Čapková|jméno3 = Pavla|příjmení3 = Paclíková}}</ref>