Kardašovova škála: Porovnání verzí

Odebráno 13 bajtů ,  před 2 lety
gramatika
m (překlep)
značka: editor wikitextu 2017
(gramatika)
Metody '''civilizace typu I''':
* Ve velké míře je bezpečným způsobem užívána [[Jaderná fúze|energie fúze]]. Dle vztahu rovnosti [[E=mc²|hmotnost-energie]], typ I implikuje konverzi 2 kg hmoty na energii za sekundu. Uvolnění stejného množství energie by bylo teoreticky možné dosáhnout fúzí přibližně 280 kg [[vodík]]u na [[Helium|hélium]] za sekundu, přibližná míra rovná 8.9×10<sup>9</sup> kg za rok. Jeden kubický km vody obsahuje asi 10<sup>11</sup> kg vodíku, oceány na Zemi obsahují asi 1.3×10<sup>9</sup> krychlových km vody, což znamená, že lidé na Zemi mohou udržovat tuto míru spotřeby po dlouhodobé rozmezí geologických časových rozsahů, alespoň pokud jde o dostupný vodík.
* Klíčovým zásahem do produkce energie na stupnici několik veličin nad našínaši současnou úroveň technologií by byla [[Antihmota]]. Při kolizích antihmoty s hmotou, se celá zbytková hmota částic přemění na energii záření. Energie uvolněná na hmotnost (hustota kumulované energie) je přibližně o čtyři řády větší než u [[Štěpná jaderná reakce|jaderného štěpení]] a asi o dva řády větší než nejlepší výtěžek z fúze. Řízená reakce 1 kg antihmoty s 1 kg normální hmoty by vyprodukovala 1.8×10<sup>17</sup> J (180 PJ) energie. I když je antihmota někdy navrhována jako vhodný zdroj energie, zdá se její řízená reakce neproveditelná. Umělé vytváření antihmoty, za současného modelu zákonů fyziky nejdříve vyžaduje změnit energii v hmotu, z které neuniká žádnou formou energie. Uměle vytvořená antihmota je použitelná pouze jako prostředek pro dočasné uložení energie, ale nelze ji považovat za stálý zdroj energie. Jedině, že by se situace zlepšila přes budoucí technologický vývoj (na rozdíl od zachování čísla baryonu, jako je CP narušení ve prospěch antihmoty), umožňující konverzi obyčejné hmoty na antihmotu. Teoreticky budou pro lidstvo v budoucnu možné způsoby kultivovat a sklízet zdroje určitého množství přirozeně se vyskytující antihmoty.
* [[Obnovitelná energie]] získávaná z konverze slunečního záření na elektrické napětí, přes fotovoltaické články a koncentrace solární energie nebo nepřímo prostřednictvím větrné a vodní elektrárny. Není známý způsob, jakým by civilizace na Zemi mohla dosáhnout ekvivalentu absorbované solární energie Země celkové povrchu planety, než pokrytí povrchu stavbami a konstrukcemi na zachytávání záření (až do stavu [[ekumenopolis]]). Jediným dalším způsobem je z orbity Země. To není dosažitelné za současného stavu technologií. Blížil by se tomu případ vytvoření velmi velké kosmické sondy s účelem využití solární energie. Úroveň civilizace typu I by byla dosažitelná tak, že by sondy obíhající planetu měnily světlo na [[Mikrovlny|mikrovlnné záření]] a to přenášely na kolektory na Zemi.
 
Metody '''civilizace typu II''':
* Civilizace typu II by mohla užívat stejné techniky aplikované civilizací typu I, ale rozeseté na velkém počtu planet a ve velkém počtu planetárních systémů. Znamená to, že by znala kolonie na jiných planetách v jiných hvězdných systémech.
* [[Dysonova sféra]], či také Dysonův roj a podobné konstrukce, jsou hypoteticky originální [[Megastavba|mega-strukturymegastruktury]] popsané Freemanem Dysonem. Systém solárně napájených satelitů za účelem kompletního obepnutí hvězdy a zachycení převážného množství vyzařované energie (další stavby jsou [[orbitální výtah]], prstencové světy, Matrioshka brain, Alderson disk).
* Možná více exotickým způsobem generování využitelné energie by bylo přidávat hvězdě hmotnost a nechat ji zhroutit do stavu [[Černá díra|černé díry]], následně sklízet fotony emitované vzniklým akrečním diskem. Méně exotické by bylo jen zachytávat fotony z již unikajícího [[Akreční disk|akrečního disku]], čímž se snižuje moment hybnosti černé díry, tento mechanismus je známý jako Penrosův proces ([[Roger Penrose|Penrose]] process).
* Manipulace hvězd je proces, ve kterém by vyspělá civilizace mohla odstranit podstatnou část hmoty hvězdy řízeným způsobem pro jiné účely. Takovéto zásahy do obsahu samotné hvězdy by ji posouvaly v jejím [[Vývoj hvězd|vývoji]].
* Pravděpodobně je antihmota tvořena jako vedlejší produkt z řady inženýrských pokusů staveb mega-strukturmegastruktur (jako je výše uvedená manipulace hvězd), a proto by mohly být procesy opakovány. Civilizace typu II by dokázala přenášet energii na ohromné vzdálenosti, a to souvisí i se způsoby komunikace a přenášení informací.
* Ve vícehvězdných systémech, získávání energie významného zlomku výstupu každé jednotlivé hvězdy.
 
| jazyk = český}}</ref>. Také by s tím zvládala cestování po galaxii bez větších problémů, předpokládané jsou technologie umožňující teleportaci, telekinezi, telepatii.
* Jestli existují hypotetické [[Bílá díra|bílé díry]], teoreticky by mohly produkovat velké množství energie s možností sklízet energii vyzářenou směrem ven. Nicméně bílé díry jsou jen hypotetické a měly by dle současných modelů vést do jiného vesmíru.
* Zachytávání energie výtrysků [[Záření gama|gammagama paprsků]] je další teoretický zdroj energie pro vysoce technologicky vyspělou civilizaci.
* Jestliže jsou shromažďovatelné, tak emise z [[kvasar]]ů mohou být snadno téměř srovnávány s emisemi malých aktivních galaxií a mohly by poskytnoutsloužit jako masivní zdroj energie. Tato civilizace dokáže získávat energii zze zdrojů raného období vesmíru.
 
== Současná pozice Země na Kardašovově škále ==
V současné době lidé na Zemi nedosáhli přiřazení na Kardašovově škále na úrovni typu civilizace 1.
 
Fyzik a futurista [[Michio Kaku]] navrhujeodhaduje, že lidé by mohli dosáhnout statutu planetární civilizace do 100 až 200 let <ref name="The Most Advanced Civilization">{{Citace elektronické monografie
| jméno1 = Video
| titul = The Most Advanced Civilization In The Universe
| datum_přístupu = 5.4.2018
| místo = Česká republika
| jazyk = český}}</ref>, na úroveň civilizace typu II by se Země mohla dostat do několika tisíc let, součástí civilizace typu III by se Země, dle jeho odhadů mohla stát do 100&nbsp;000sto tisíc let až do 1jednoho milionu let. V rozhovoru s ním nazvaném ''Zničí lidstvo samo sebe?'' přes internetový portál ''Big Think''<ref name="Will Mankind Destroy Itself?">{{Citace elektronické monografie
| příjmení1 = Kaku
| jméno1 = Michio
| datum_přístupu = 5.4.2018
| místo = Spojené státy americké
| jazyk = english}}</ref> zaměřil na existenci ''mezigalaktické'' civilizace IV. typu, která by dokázala získávat ''extragalaktickou'' energii ze zdrojů [[Temná energie|temné energie]]. Tato civilizace by znala kolonie na jiných planetách v jiných hvězdných systémech v jiných galaxiích. Odkazuje zde na [[Nikola Tesla|NikolaNikolu Teslu]] a teoretické využívání formy energie prostupující časoprostor jako celek, způsobující [[Inflace (kosmologie)|inflaci]]. Nicméně se jedná pouze o hypotetické teorie.
 
<br>
* Osy vývoje informační a energetických zařízení nejsou striktně vzájemně závislé, takže i civilizace Z by nemusela být III typem civilizace v Kardašovově škále.
 
* '''Mikro-dimenzionálníMikrodimenzionální uvědomění ovládání''' ([[John D. Barrow|John Barrow]]):
Lidské společenství našlo cenově nejefektivnější a technologicky pokrokové rozšiřování znalostí v schopnostech ovládání manipulovat s prostředím ve velmi malých dimenzích a rozměrech. Pro pozorování velmi malých rozměrů se používá obdoba světelných mikroskopů a těmi jsou [[Elektronový mikroskop|elektronové mikroskopy]]. Spíše více než na úrovni velkých systémů, rozvoj těchto technologií se neustále stupňuje a tato klasifikace je obrazně směrována do mikroskopických rozměrů a ještě dále od typu I-minus po typ Omega-minus:
* '''Typ I-minus''' dokáže manipulovat s objekty s měřítkem přesahujícím velikost jejich samých, dokáže stavět velké budovy, dolovat zdroje a rozlamovat struktury pevných objektů a látek.
| datum_přístupu = 5.4.2018
| místo = Česká republika
| jazyk = český}}</ref> Bylo argumentováno, že z důvodu nedostatečných znalostí, nedokážeme prozatím porozumět technologicky vyspělejším civilizacím (ETI), a proto nedokážeme předpovídat jejich chování. Proto Kardašovova škála nemusí být podstatná, či praktická pro klasifikaci extraterestrických civilizací. <ref name="Astronomové zachytili „provokativní signál“ z vesmíru.">{{Citace elektronické monografie
| příjmení1 = televize
| jméno1 = Česká
| jazyk = slovenština}}</ref> Tento argument je blíže rozveden v knize Evolving the Alien: The Science of Extraterrestrial Life.
 
Kardašov také vypočítal zhruba orientačně časy, kdy by se mohla lidská civilizace zařadit do typu I ([[2200]]), typu 2 ([[5200]]) a typu 3 ([[17800]]). Vzhledem k obtížnostem [[mezihvězdné cestování|mezihvězdného cestování]] však je možné, že nebude typ 3 dosažitelný ve zmíněné době; pokud nebude možné vyvinout [[nadsvětelný pohon]], tak se dosažení tohoto stupně protáhne až na milióny let. Možnost okliky pro civilizace třetího typu by bylo využívaní technologie tzv. "cestování skrz ''[[Červí díra|červí díry]] - Einstein–Rosenův most''“ , kdy by tato metoda i byla potřeba pro tento typ civilizace na rozšíření do nové [[galaxie]], mezi galaxiemi jsou ohromné vzdálenosti například od Mléčné dráhy kke [[Galaxie v Andromedě|galaxii v Andromedě]] to má přibližně být kolem 2&nbsp;537&nbsp;000 světelných let. Vůbec se ve vesmíru objevují často velké prázdné úseky mezi [[Kupa galaxií|kupami]] a [[Nadkupa galaxií|nadkupami galaxií]], kde se dle předpokladů nevyskytuje žádná hmota, nazývané právě [[Prázdnota (astronomie)|prázdnoty]]. Galaxie Mléčná dráha spolu s dalšími galaxiemi má spadat pod [[Místní skupina galaxií|místní skupinu galaxií]].
 
== Přepočet spotřeby energie podle Kardašovovy škály v 20. a 21. století ==
Neregistrovaný uživatel