Zastupitelstvo obce: Porovnání verzí

Přidáno 121 bajtů ,  před 6 měsíci
alespoň částečné úpravy
m (Editace uživatele 78.108.105.169 (diskuse) vráceny do předchozího stavu, jehož autorem je 78.102.10.131)
Značka: rychlý revert
(alespoň částečné úpravy)
 
{{Globalizovat|Odvolatelnost zastupitele=|Kdy může být zastupitel odvolán ?=}}
{{Neověřeno}}
[[Soubor:MHMP sal.JPG|náhled|Zasedací sál pražského zastupitelstva (hovoří radní [[PetrZastupitelstvo Štěpánekhlavního (1965)města Prahy|PetrZastupitelstva Štěpánekhl. m. Prahy]]) v roce 2010]]
'''Zastupitelstvo obce''' je základní orgán [[obec|obce]], který ji samostatně [[samospráva|spravuje]]. Všechny ostatní orgány obce jsou od zastupitelstva odvozeny (např. volí [[starosta|starostu]] obce a další členy [[rada obce|obecní rady]]). Obecní zastupitelstvo především odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem.
 
== V Česku ==
Zastupitelstvo je voleno v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté [[funkční období]]. Člen obecního zastupitelstva nabývá [[Mandát (politika)|mandátu]] zvolením, práv a povinností pak po složení slibu na první schůzi zastupitelstva. Počet členů zastupitelstva (na rozdíl od členů obecní rady nemusí být počet zastupitelů lichý)<ref>§ 68 a § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)</ref>) je určen podle velikosti [[Obec|obce]], respektive podle počtu obyvatel dané obce, a rozhodnutí zastupitelstva dle následujícího klíče:
{| class="wikitable"
! počet obyvatel
|-
|do 500
|5 až 15
|-
|nad 500 do 3 000
|}
 
Obecní zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Svolává je [[Starosta (Česko)|starosta]] obce, který také řídí zasedání. Ta jsou, na rozdíl od rady obce, veřejná. Pro schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. Zastupitelstvo obce může jako své pomocné orgány zřídit výbory, přičemž vždy povinně zřizuje dva – finanční a kontrolní. Navíc v případě, že v dané obci žije více než 10 % obyvatel jiné národností než české, i výbor pro národnostní menšiny.
 
Obecní samospráva rozhoduje např. o opravě chodníků, otevření mateřské školky, má možnost poskytnout nízký pronájem obecních prostor a tím umožní např. zavedení soukromé lékařské ordinace v obci, zajišťuje osvětlení, dopravu do dalších obcí, zřizuje hřiště, autobusové zastávky, podporuje kulturní život v obci tím, že spolupracuje se spolky, pořádá výstavy, či plesy.
Zastupitelstvo obce může jako své pomocné orgány zřídit '''výbory''', přičemž vždy povinně zřizuje dva – finanční a kontrolní. Navíc v případě, že v dané obci žije více než 10 % obyvatel jiné národností než české, i výbor pro národnostní menšiny.
 
==== Praha ====
Obecní samospráva rozhoduje např. o opravě chodníků, otevření mateřské školky, má možnost poskytnout nízký pronájem obecních prostor a tím umožní např. zavedení soukromé lékařské ordinace v obci, zajišťuje osvětlení, dopravu do dalších obcí, zřizuje hřiště, autobusové zastávky, podporuje kulturní život v obci tím, že spolupracuje se spolky, pořádá výstavy, plesy.
[[Zastupitelstvo hl.hlavního m.města Prahy]] má jak funkci zastupitelstva obce (a např. volby se konají v termínu pro obecní volby), tak funkci [[zastupitelstvo kraje|zastupitelstva kraje]] (mj. primátor zastupuje město v [[Asociace krajů ČRČeské republiky|Asociaci krajů ČR]]). Pro Prahu neplatí zákon o obcích ani zákon o krajích, město se řídí samostatným zákonem o hl. m. Praze (131/2000 Sb.). Zastupitelstvo hlavního města Prahy má 65 členů, zastupitelstva městských částí Praha 1 - Praha 22 mají dohromady 696 volených zastupitelů (průměrně 31,6 na městskou část), 35 malých městských částí má dalších 425 zastupitelů (průměrně 12,1 na městskou část). Celkem je za hlavní město Prahu a městské části voleno 1 186 zastupitelů.
 
=== Práva člena obecního zastupitelstva ===
[[Zastupitelstvo hl. m. Prahy]] má jak funkci zastupitelstva obce (a např. volby se konají v termínu pro obecní volby), tak funkci [[zastupitelstvo kraje|zastupitelstva kraje]] (mj. primátor zastupuje město v [[Asociace krajů ČR|Asociaci krajů ČR]]). Pro Prahu neplatí zákon o obcích ani zákon o krajích, město se řídí samostatným zákonem o hl. m. Praze (131/2000 Sb.). Zastupitelstvo hlavního města Prahy má 65 členů, zastupitelstva městských částí Praha 1 - Praha 22 mají dohromady 696 volených zastupitelů (průměrně 31,6 na městskou část), 35 malých městských částí má dalších 425 zastupitelů (průměrně 12,1 na městskou část). Celkem je za hlavní město Prahu a městské části voleno 1 186 zastupitelů.
 
== Práva člena obecního zastupitelstva ==
* hlasovat
* předkládat návrhy
Aby mohli být kandidáti za členy zastupitelstva obce zvoleni, musí splňovat podmínku volitelnosti, tedy musí nejpozději druhý den voleb dosáhnout věku 18 let, nejpozději v den voleb musí získat trvalý pobyt v obci, ve které do zastupitelstva obce kandidují a v neposlední řadě se musí jednat o státní občany České republiky, případně o státní občany jiného státu, jimž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (státní občané členských zemí Evropské unie).
 
=== Pravomoci obecního zastupitelstva ===
Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do [[samostatná působnost|samostatné působnosti]] obce, tj. v záležitostech, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny [[kraj (územní jednotka)|krajům]]. Nejde tedy o záležitosti v [[přenesená působnost|přenesené působnosti]] obcí nebo o věci spadající do působnosti jiných správních úřadů.
 
;'''Zastupitelstvu obce je vyhrazeno:'''
 
* schvalovat program rozvoje obce
* schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce
* rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis
* plnit další úkoly stanovené zvláštním právním předpisem
 
== Reference ==
<references />
 
== Související články ==