Démosthenés: Porovnání verzí

Přidán 1 bajt ,  před 2 lety
bez shrnutí editace
(Doplněn informací)
Zjistil, že mimika, tón hlasu a gestikulace jsou velice důležité pro přednesení řeči. Začal tvrdě pracovat na své kondici a projevu. Pilně studoval také literaturu, zvláště sloh [http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1964 Thukydida], naslouchal přednáškám [http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1908 Platóna], který byl pokládán za skvělého mistra slohu. Poté začal dělat vše, aby jeho hlas zesílil – přednášel za výstupu na horu nebo se snažil překřičet příboj. Aby dosáhl čisté výslovnosti, dával si do úst kaménky, a přesto se snažil mluvit čistě a hlasitě. Postupem času si Démosthenés získal pověst schopného řečníka a řada Athéňanů projevila zájem o jeho služby. Nejprve se zabýval soukromými procesy, postupem času se čím dál více věnoval politice.
 
Kolem roku 350 př. n. l. pronesl první ze svých slavných filipik – řečí namířených proti králi Filippovi II. Makedonskému. Vladaře označil za úhlavního nepřítele a žádal, aby se athénská politika otočila proti němu. Nedostalo se mu však od politiků podpory, protože ti si dobře uvědomovali, že jejich město už dávno není velmocí, která může úspěšně zasahovat proti nepříteli v Helléspontu, daleko od vlasti, jak Démosthenés chtěl. [[Velcí Řekové|Řecké osobnosti]] té doby lze rozdělit na ty, kteří podporovali Filippa II. a na jeho odpůrce. Mezi jeho největší obdivovatele, kteří v něm spatřovali příležitost na sjednocení Řecka byl i významný athénský řečník [[Isokratés]], hlavní Démosthenův odpůrce a jeden z největších řečníků v historii (i když své řečí nepronášel na veřejnosti, ale jen vydával v písemné formě, údajně kvůli slabému hlasu). Ten zastával monarchistické názory a nabádal Řeky ke sjednocení a vytvoření armády a boj proti nepřátelům (hlavně Peršanům). Ve Filippovi spatřoval největší šanci, jak tohoto cíle dosáhnout a často zpochybňoval Démosthenovy názory a [[Filipika|Filippiky]]. Démosthenés na druhou stranu neustále napadal Filippa a jeho politiku, protože v něm spatřoval „tyrana, který chce Řeky okrást o jejich svobodu” a chtěl vyprovokovat Athéňany k vojenskému vystoupení proti Makedoncům. Nejprve je přiměl k úspěšné vojenské výpravě na Euboiu. Když Filippos obsadil Fókidu, Démosthenés jako athénský vyslanec přesvědčil Thébany, aby se přidali do protimakedonské koalice. Jeho protimakedonskou politiku finančně podporoval perský král. V athénském šiku se zúčastnil bitvy u Chairóneie a zachoval se velmi zbaběle, zahodil zbraň a utekl z bojiště, čímž si ovšem zachránil život. Po Filippově zavraždění se Démosthenés okázale radoval a rozdmýchal protimakedonskou vzpouru.  Když však Alexandros přitáhl do Řecka, nadšení vyprchalo a Athény Thébany zradily, neposkytly jim v boji pomoc. Démosthenés byl vybrán do delegace, která měla Alexandra po porážce Théb navštívit, ale nenašel odvahu, aby se s nimi setkal. Brzy poté byl za prokázanou korupci odsouzen do vězení a k pokutě 50 talentů. Podařilo se mu sice uprchnout, ale musel se zdržovat ve vyhnanství, hlavně v nedaleké Aigíně. Po Alexandrově smrti se zase všechno opakovalo. Pookřál a ihned začal organizovat protimakedonský odboj. V Athénách odhlasovali, že se smí vrátit. Dlouho se z návratu však netěšil. Když posel zvěstoval, že Antipatros a Kratéros postupují s makedonským vojskem na město, Démosthenés opět uprchl a ukryl se jako azylant v Poseidónově chrámu na nedalekém ostrově Kalaurii. Při loučení prý s pláčem zalomil rukama směrem k Akropoli a zvolal: ,,Vládkyně Athéno, jak je možné, že máš ráda tři neodpornějšínejodpornější zvířata na světě: sovu, hada a athénský lid?“ Na ostrově ho také dostihlo thrácké komando v makedonských službách, vyhledávající exponenty protimakedonské politiky. Neodvážilo se sice na posvátné půdě zakročit, ale Démosthenés raději spáchal sebevraždu, otrávil se jedem, který už zřejmě nosil nějaký čas při sobě. V roce 280 př. n. l. vzdal athénský lid Démosthenovi zaslouženou poctu a postavil mu bronzovou sochu. Na podstavci sochy byl vyryt nápis: „''Kdybys byl, Démosthene, měl stejnou sílu jako rozum, nikdy by Makedoňané nezvládli hellénskou zem''.“
 
'''Z Démosthenových projevů:'''
Neregistrovaný uživatel