Homolka (přírodní rezervace, Velká Chuchle): Porovnání verzí

== Historie ==
Přírodní rezervací byla Homolka vyhlášena 1. července 1982 vyhláškou Národního výboru Hlavního města Prahy. <ref name=":1" />
 
[[Soubor:Tabule s popisem stanoviště.jpg|náhled|Tabule s popisem stanoviště.]]
Nejvíc zásadní historická činnost na území rezervace byla v minulosti těžba vápenců. Nebyla příliš velkého rozsahu a také se snažila být šetrná. Díky těmto lomům se v prostředí zvýšila diverzita. Zároveň s těžbou byla provozována i řízená pastva drobného domácího zvířectva. Geologické hodnoty místa byly objeveny právě při těžbě. Těžba vápence skončila počátkem 20.století, ale pastva byla ukončena až v padesátých letech 20. století.
 
 
=== Fauna ===
Nejdůležitější je v rezervaci fauna [[Bezobratlí|bezobratlých]] živočichů. Nachází se zde [[pustinné stepi]], [[skalní stepi]] a [[Lesostep|lesostepi]]. Například zástupce stepních reliktních brouků jsou [[mandelinkovití]], [[dřepčíci]], [[Štítonos|štítnoš,]] [[Nosatcovití|nosatčík]], [[střevlíkovití]] a [[kráseček]]. Také v objektu můžeme nalézt některé hnízdící a ohrožené druhy ptáků – [[Ťuhýk obecný]] a [[Pěnice hnědokřídlá]], dále [[Rehek domácí]], [[Pěnice pokřovní]] a nebo [[Linduška lesní]]. Občas je možné zpozorovat malé šelmy jako je například [[Lasice hranostaj]] a z [[Jelenovití|jelenovitých]] [[Srnec obecný]]. <ref name=":2" />[[Soubor:Tabule s popisem stanoviště.jpg|náhled|Tabule s popisem stanoviště.]]Každý rok je na území rezervace povolena [[řízená pastva]] [[Koza domácí|koz]] a [[Ovce domácí|ovcí]], která prostor udržuje.
 
Každý rok je na území rezervace povolena [[řízená pastva]] [[Koza domácí|koz]] a [[Ovce domácí|ovcí]], která prostor udržuje.
 
=== Flóra ===