Homolka (přírodní rezervace, Velká Chuchle): Porovnání verzí

bez shrnutí editace
'''Homolka''' je [[přírodní rezervace]] ev. č. 741 na území hlavního města [[Praha|Prahy]] na okraji [[Velká Chuchle|Velké Chuchle]]. Oblast spravuje [[Magistrát hlavního města Prahy]]. Napříč rezervací prochází žlutá turistická trasa začínající v [[Chuchelský háj|Chuchelském háji]].
 
Území chráněno od roku 1982 má rozlohu 13,43 ha. A je plné geologických profilů, společenstvech skalních stepí a [[Paleontologie|paleontologických]] nálezů. <ref name=":0">{{Citace elektronické monografie
| příjmení =
| jméno =
 
== Lokalita ==
Rezervace Homolka se nachází u břehu [[Sliveneckého potoka]] ([[Vrutice potok|Vrutice]]). V dokumentaci je vyobrazena jako skalnatá stráň s lomovými stěnami. Přírodní rezervace Homolka se nachází v nadmořské výšce 230–305 m n. ve [[Velká Chuchle|Velké Chuchli]]. O rozloze 13,43 ha.<ref name=":1">{{Citace elektronické monografie
| příjmení =
| jméno =
| datum přístupu =
| strany = <
}}</ref> Tvarem se podobá trojúhelníku a v západní části se rezervace se nacházejí stavby bývalého dolomitového [[Důl slivenec|dolu Slivenec]]. <ref name=":2">{{Citace elektronické monografie
| příjmení =
| jméno =
 
== Historie ==
Přírodní rezervací byla Homolka vyhlášena 1. července 1982 vyhláškou Národního výboru Hlavního města Prahy. <ref>{{Citace elektronickéname=":1" monografie/>
| příjmení =
| jméno =
| titul = Turistika.cz
| url = https://www.turistika.cz/mista/prirodni-rezervace-homolka/detail
| vydavatel =
| místo =
| datum vydání =
| datum přístupu =
}}</ref>
 
== Přírodní poměry ==
 
=== Geologie ===
Homolka je členité skalnaté území, které dále člení několik [[Vápencový lom|vápencových lomů]].
 
Jihovýchodní okraj rezervace tvoří [[Čulíkův lom]]. V takových lomech dříve probíhala těžba [[Vápenec|vápence]] a především [[břidlice]], která našla využití v dlážděných mozaikách na pražských chodnících. [[Vápenec]] se zpracovával na [[vápno]] v tehdejších [[Pacoldově vápence]]. Ta je nyní [[technickou památkou]].
 
Jedna ze tří otevřených lomových stěn ve skalní stráni odkrývá profil od [[Silur|siluru]] po [[Devon (geologie)|spodní devon]] a také se značeným [[Paleontologie|paleontologickým nalezištěm]]. Časté nálezy zkamenělin ze skupiny ''Gigantostraca'' se objevují v [[Žákově lomu]]., Vjehož [[lochkovskémjedna souvrství]]stěna bylbyla objevenprohlášena za [[Trilobiti|trilobitstratotyp]].<ref name=":0" /> ''Leonaspis„Z lochkovensisgeologického hlediska představuje chráněné území opěrný profil k mezinárodnímu stratotypu přídol (svrchní silur), schválenému Mezinárodním geologickým kongresem v Moskvě v roce 1984.'' <ref name=":3">{{Citace elektronické monografie
 
Mezinárodně známé a významné je místní naleziště zkamenělin. Důvodem pro vyhlášení oblasti za chráněnou byl geologický význam území, tak společenstva skalních stepí. <ref>{{Citace elektronické monografie
| příjmení =
| jméno =
| titul = Salvia-osPlán péče, str.cz 6, čl. 2.1
| url = http://www.praha-priroda.cz/priloha/51bdc64fe7985/planpece-pr-homolka-2010-2019-51cc2a397534d.pdf
| url = https://salvia-os.cz/homolka/
| vydavatel =
| místo =
| datum vydání =
| datum přístupu =
}}</ref> V [[lochkovském souvrství]] byl objeven [[Trilobiti|trilobit]] ''Leonaspis lochkovensis.''
}}</ref>
 
Mezinárodně známé a významné je místní naleziště zkamenělin. Důvodem pro vyhlášení oblasti za chráněnou byl geologický význam území, tak společenstva skalních stepí. <ref>{{Citace elektronickéname=":0" monografie/>
 
=== Fauna ===
Nejdůležitější je v rezervaci fauna [[Bezobratlí|bezobratlých]] živočichů. Nachází se zde [[pustinné stepi]], [[skalní stepi]] a [[Lesostep|lesostepi]]. Například zástupce stepních reliktních brouků jsou [[mandelinkovití]], [[dřepčíci]], [[Štítonos|štítnoš,]] [[Nosatcovití|nosatčík]], [[střevlíkovití]] a [[kráseček]]. Také v objektu můžeme nalézt některé hnízdící a ohrožené druhy ptáků – [[Ťuhýk obecný]] a [[Pěnice hnědokřídlá]], dále [[Rehek domácí]], [[Pěnice pokřovní]] a nebo [[Linduška lesní]]. Občas je možné zpozorovat malé šelmy jako je například [[Lasice hranostaj]] a z [[Jelenovití|jelenovitých]] [[Srnec obecný]]. <ref name=":2" />{{Citace elektronické monografie
| příjmení =
| jméno =
| titul = Envis praha-mesto.cz
| url = http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/chruzemi/cr2_cztx/chu16.htm
| vydavatel =
| místo =
| datum vydání =
| datum přístupu =
}}</ref>
 
Každý rok je na území rezervace povolena [[řízená pastva]] [[Koza domácí|koz]] a [[Ovce domácí|ovcí]], která prostor udržuje.
 
=== Flóra ===
Mezi významnou část chráněného území patří step od východu nad ulicí Pod Akáty. Roste zde [[Bělozářka liliovitá|bělozářka liliovitá ''(Anthericum liliago)'']], která se naopak v západní části vyskytuje vzácně a na východě hojně. Pak [[Trýzel škardolistý|Trýzel škardolistý ''(Erysimum crepidifolium)'']], [[Vlnice chlupatá|Vlnice chlupatá ''(Oxytropis pilosa)'']], [[Sesel fenyklový)|Sesel fenyklový ''(Seseli hippomarathrum)'']] a vzácně lze objevit [[Oman srstnatý)|Oman srstnatý ''(Inula hirta)'']]. Na některých místech můžeme nalézt [[Kavyl vláskovitý|Kavyl vláskovitý ''(Stipa capillata)'']] nebo o vzácnější [[Kavyl sličný|Kavyl sličný ''(Stipa pulcherrima)'']] a [[Kavyl Ivanův|Kavyl Ivanův ''(Stipa pennata)'']]. Vzácná je málo rozšířená populace ohroženého [[Černohlávku dřípeného|Černohlávku dřípeného ''(Prunella laciniata)'']].<references group="https://wwwVe vysokých polohách lesů je společenstvo suché mezofilní [[Acidofil|acidofilní]] [[Doubrava (les)|doubravy]] skládající se ze směsi [[Dub zimní|Dubu zimního ''(Quercus petraea)'']] a [[Borovice lesní|Borovice lesní ''(Pinus sylvestris)'']]''.turistika'' Především se vyskytuje na půdě, která není bohatá na živiny.cz/mista/prirodni-rezervace-homolka/detail" responsive<ref name=":0" />
 
V Přídolí na diabasu se vyskytuje druh [[Dub šípák|Dubu šípáku]] nebo [[Ostřice nízká|Ostříce nízká]]. <ref name=":3" /><references group="https://www.turistika.cz/mista/prirodni-rezervace-homolka/detail" responsive="" />
== Předmět ochrany ==
 
== y ==
Důvodem ochrany jsou členité skalnaté stráně se třemi otevřenými lomovými stěnami, z nichž jedna odkrývá profil od [[silur]]u po spodní [[Devon (geologie)|devon]] s význačným [[Paleontologie|paleontologickým]] nalezištěm <ref>{{Citace elektronické monografie
| příjmení =
}}</ref>; na skalních svazích dobře vyvinutá společenstva [[skalní step]]i v několika typech s výskytem chráněných a ohrožených druhů; přirozená [[Dubohabřina|habrová doubrava]]. Pod kopcem "Homolka" s výrazným kuželovým vrcholem je na straně Velké Chuchle ve zbytcích starého lomu naleziště [[Trilobiti|trilobitů]].
 
V rámci PR Homolka je chráněn geologický profil mezinárodního významu – [[Global Boundary Stratotype Section and Point|celosvětově stanovené rozhraní]] ([[stratotyp]]) spodnodevonských stupňů [[Lochkov (geologie)|lochkov]] – [[Prag (geologie)|prag]]). Spodní hranici pragu definuje první výskyt [[konodont]]a ''Eognathodus sulcatus'' (pomocný stratotyp této hranice je pak vyznačen pouhé 4&nbsp;km jihozápadněji, v [[Černé rokle|NPP Černé rokle]]).
 
== Plán péče ==
Do budoucnosti je hlavním cílem zachovat holý a dobře viditelný geologický profil a paleontologické naleziště graptolitů a mlžů. Dále zachovat příznivé podmínky pro existenci přírodovědecky hodnotných xerotermních společenstev skal a travnatých porostů s velkým počtem chráněných druhů rostlin a bezobratlých. <ref>{{Citace elektronické monografie
| příjmení =
| jméno =
| titul = Plán péče, str. 5, čl. 1.7
| url = http://www.praha-priroda.cz/priloha/51bdc64fe7985/planpece-pr-homolka-2010-2019-51cc2a397534d.pdf
| vydavatel =
| místo =
| datum vydání =
| datum přístupu =
}}</ref>