Homolka (přírodní rezervace, Velká Chuchle): Porovnání verzí

bez shrnutí editace
Jedna ze tří otevřených lomových stěn ve skalní stráni odkrývá profil od [[Silur|siluru]] po [[Devon (geologie)|spodní devon]] a také se značeným [[Paleontologie|paleontologickým nalezištěm]]. Časté nálezy zkamenělin ze skupiny ''Gigantostraca'' se objevují v [[Žákově lomu]]. V [[lochkovském souvrství]] byl objeven [[Trilobiti|trilobit]] ''Leonaspis lochkovensis.''
 
Mezinárodně známé a významné je místní naleziště zkamenělin. Důvodem pro vyhlášení oblasti za chráněnou byl geologický význam území, tak společenstva skalních stepí. <referencesref>{{Citace group="https://www.turistika.cz/mista/prirodni-rezervace-homolka/detail"elektronické responsive="" />monografie
| příjmení =
| jméno =
| titul = Salvia-os.cz
| url = https://salvia-os.cz/homolka/
| vydavatel =
| místo =
| datum vydání =
| datum přístupu =
}}</ref>
 
=== Fauna ===
Nejdůležitější je v rezervaci fauna [[Bezobratlí|bezobratlých]] živočichů. Nachází se zde [[pustinné stepi]], [[skalní stepi]] a [[Lesostep|lesostepi]]. Například zástupce stepních reliktních brouků jsou [[mandelinkovití]], [[dřepčíci]], [[Štítonos|štítnoš,]] [[Nosatcovití|nosatčík]], [[střevlíkovití]] a [[kráseček]]. Také v objektu můžeme nalézt některé hnízdící a ohrožené druhy ptáků – [[Ťuhýk obecný]] a [[Pěnice hnědokřídlá]], dále [[Rehek domácí]], [[Pěnice pokřovní]] a nebo [[Linduška lesní]]. Občas je možné zpozorovat malé šelmy jako je například [[Lasice hranostaj]] a z [[Jelenovití|jelenovitých]] [[Srnec obecný]]. <ref>{{Citace elektronické monografie
| příjmení =
| jméno =
| titul = Envis praha-mesto.cz
| url = http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/chruzemi/cr2_cztx/chu16.htm
| vydavatel =
| místo =
| datum vydání =
| datum přístupu =
}}</ref>
 
Každý rok je na území rezervace povolena [[řízená pastva]] [[Koza domácí|koz]] a [[Ovce domácí|ovcí]], která prostor udržuje.
 
=== Flóra ===
Mezi významnou část chráněného území patří step od východu nad ulicí Pod Akáty. Roste zde [[Bělozářka liliovitá|bělozářka liliovitá ''(Anthericum liliago)'']], která se naopak v západní části vyskytuje vzácně a na východě hojně. Pak [[Trýzel škardolistý|Trýzel škardolistý ''(Erysimum crepidifolium)'']], [[Vlnice chlupatá|Vlnice chlupatá ''(Oxytropis pilosa)'']], [[Sesel fenyklový)|Sesel fenyklový ''(Seseli hippomarathrum)'']] a vzácně lze objevit [[Oman srstnatý)|Oman srstnatý ''(Inula hirta)'']]. Na některých místech můžeme nalézt [[Kavyl vláskovitý|Kavyl vláskovitý ''(Stipa capillata)'']] nebo o vzácnější [[Kavyl sličný|Kavyl sličný ''(Stipa pulcherrima)'']] a [[Kavyl Ivanův|Kavyl Ivanův ''(Stipa pennata)'']]. Vzácná je málo rozšířená populace ohroženého [[Černohlávku dřípeného|Černohlávku dřípeného ''(Prunella laciniata)'']].<references group="https://www.turistika.cz/mista/prirodni-rezervace-homolka/detail" responsive="" />
 
== Předmět ochrany ==