Vysoká škola ekonomická v Praze: Porovnání verzí

Přidáno 6 902 bajtů ,  před 3 měsíci
→‎Historie: Vysoká škola politických a hospodářských věd, zdroj
(→‎Historie: Vysoká škola politických a hospodářských věd, zdroj)
Značka: editor wikitextu 2017
== Historie ==
[[Soubor:Old Building i - University of Economics, Prague.jpg|náhled|300x300pixelů|Stará budova VŠE na náměstí Winstona Churchilla, Praha]]
'''Vysoká škola obchodní v Praze''' (VŠO) byla zřízena v roce 1919,<ref>Zákon ze dne 23. července 1919, č. 461/1919 Sb., kterýmž zřizuje se československá státní „Vysoká škola obchodní v Praze“</ref> při její reorganizaci v roce 1929 došlo k prodloužení studia na čtyři roky a VŠO byla definitivně včleněna do svazku [[České vysoké učení technické v Praze|ČVUT]] a bylo potvrzeno „stavovské označení“ [[inženýr]] (Ing.) pro absolventy. V roce 1934 VŠO získala pravomoc udílet [[doktor obchodních věd|doktorát věd obchodních]] (RCDr.)<ref>Nařízení vlády ze dne 27. dubna 1934, č. 84/1934 Sb., kterým se vydává řád pro dosažení doktorátu věd obchodních</ref> a o pět let později, v roce 1939 byla VŠO společně s ostatními českými vysokými školami uzavřena německými [[nacismus|nacisty]] ([[17. listopad]] [[1939]]). Její činnost byla obnovena po porážce Německa v roce 1945.
 
Její činnost byla obnovena po porážce Německa v roce 1945. Po [[komunismus|komunistickém]] [[únor 1948|převratu]] v roce 1948 proběhly [[čistka|čistky]] mezi učiteli i studenty a VŠO byla přejmenována na '''Vysokou školu věd hospodářských''' (VŠVH). Již v roce 1949 byla VŠVH zrušena, její posluchači mohli ještě dostudovat (do července 1953). Posléze[[Zdeněk bylaNejedlý|Nejedlého]] zřízenazrušil Vysokáv školaroce politických1950 azákon hospodářskýcho věd,vysokých jejížškolách Hospodářskáa fakultareformoval mělaje vychovávatv duchu komunistické [[kádr]]ytotality, zrušeno bylo i udílení titulů a prostavovských řízeníoznačení hospodářstvíabsolventům. Byl také založen umělecký (převážně folklórní) soubor VŠPHV – dnešní soubor [[Gaudeamus (soubor)|Gaudeamus]].
 
=== Vysoká škola politických a hospodářských věd v Praze ===
* '''1950''' – [[Zdeněk Nejedlý|Nejedlého]] zákon o vysokých školách zrušil jejich autonomii a reformoval je v duchu komunistické totality, zrušeno bylo i udílení titulů a stavovských označení absolventům.
{{Citát v rámečku|Studium na nové vysoké škole politických a hospodářských věd bude čtyřleté, jak je obvyklé na vysokých školách. Počítá se přibližně každým rokem se vstupem asi 1000 studentů do I. ročníku, takže při obvyklém zmenšování počtu studentů zkouškami průběhem studia možno počítati na této vysoké škole přibližně asi s 3.500 až 3.800 studenty ve všech čtyřech ročnících. Zachovává se možnost přístupu studentům na novou vysokou školu bez [[Maturita|zkoušky dospělosti]], popřípadě bez vzdělání na vyšší střední škole; tato zásada jest však přechodnou a odpadne, jakmile zevšeobecní studium na školách III. stupně. Přijímání studentů bude regulováno přijímacími zkouškami.|Koncepce fungování VŠPHV 1949<ref>{{Citace elektronického periodika
* '''1952''' – Vládní nařízení zrušilo s platností od 1. září 1953 VŠPHV, její Hospodářská fakulta se měla přeměnit na samostatnou Vysokou školu ekonomickou.<br /> Po ročních přípravách zahájila 1. září činnost '''Vysoká škola ekonomická''' a jejích pět fakult: Všeobecně ekonomická, Výrobně ekonomická, Vnitřního obchodu (brzy přejmenovaná na Fakultu vnitřního a zahraničního obchodu), Financí a úvěru a Fakulta statistiky.<br /> VŠE získala budovu někdejší učňovské školy (dnešní Stará budova).
| titul = NS RČS 1948-1954, tisk 356
| url = http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0356_00.htm
| periodikum = www.psp.cz
| datum přístupu = 2019-10-20
}}</ref>}}
Vysoká škola politických a hospodářských věd v Praze (VŠPHV) byla oficiálně založena zákonem č. 227/1949 Sb. ze dne 14. října 1949, který po usnesení Národním shromážděním republiky československé podepsali [[Klement Gottwald]], Dr. John a [[Antonín Zápotocký]] a [[Zdeněk Nejedlý]].<ref>{{Citace elektronického periodika
| titul = 227/1949 Sb. Zákon o zřízení vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze
| url = https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1949-227
| periodikum = Zákony pro lidi
| datum přístupu = 2019-10-20
| jazyk = cs
| jméno = AION CS-
| příjmení = info@aion.cz
}}</ref> Úkolem hospodářské fakulty bylo „''vychovávat vedoucí pracovníky v průmyslu, ve finanční správě, v oboru práce a soc. péče, v obchodu, organizační pracovníky průmyslových a obchodních podniků''“. Politicko-diplomatická fakulta připravovala budoucí státní zaměstnance i diplomatické (konzulární) úředníky. Fakulta společenských nauk měla vychovávat novináře, kteří měli nastoupit do rozhlasu, tiskových kanceláří, tisku, atd. a zároveň měla vychovat učitele [[Marxismus-leninismus|marxismu-leninismu]].<ref>{{Citace periodika
| titul = Vysoká škola politických a hospodářských věd (1948-1953)
| url = https://www.academia.edu/5172496/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola_politick%C3%BDch_a_hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%BDch_v%C4%9Bd_1948-1953_
| periodikum = Možnosti a meze výzkumu dějin vysokého školství po roce 1945. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010 - (Sklenářová, S.), s. 49-59 ISBN 978-80-7435-085-6.
| datum přístupu = 2019-10-20
| jazyk = en
| jméno = Doubravka
| příjmení = Olsakova
}}</ref>
 
V akademickém roce 1951/52 působilo na fakultě hospodářské devět kateder pro výuku v oborech: [[politická ekonomie]], národohospodářské plánování, ekonomika průmyslu, ekonomika zemědělství, ekonomika práce, finance a úvěr, vnitřní obchod, zahraniční obchod a statistika. Od roku 1952/53 přešla výuka předmětů do gesce bývalé katedry národohospodářského plánování a ekonomiky práce (pod katedrami plánování, katedrou účetnictví a katedrou technologie a zbožíznalství). Ve stejné období byla při katedře politické ekonomie zřízena samostatná sekce hospodářského zeměpisu. Na stejné fakultě působila též katedra neslovanských jazyků a katedra [[Ruština|ruského jazyka]].<ref>{{Citace periodika
| titul = Vysoká škola politických a hospodářských věd (1948-1953)
| url = https://www.academia.edu/5172496/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola_politick%C3%BDch_a_hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%BDch_v%C4%9Bd_1948-1953_
| periodikum = Možnosti a meze výzkumu dějin vysokého školství po roce 1945. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010 - (Sklenářová, S.), s. 49-59 ISBN 978-80-7435-085-6.
| datum přístupu = 2019-10-20
| jazyk = en
| jméno = Doubravka
| příjmení = Olsakova
}}</ref>
 
Na fakultě společenských věd působily v roce 1951/52 katedry historie (sekce dějin VKS a KSČ, sekce českých a slovenských dějin a sekce světových dějin), katedra filosofie, katedra českého a slovenského jazyka a literatura, katedra jazyků. V roce 1953 byla zřízena samostatná katedra dějin KSČ, katedra dějin [[Komunistická strana Sovětského svazu|KSSS]] a katedra dějin [[Dialektický materialismus|dialektického a historického materialismu]]. Na fakultě politicko-diplomatické, přejmenované od roku 1952/53 na fakultu mezinárodních vztahů, působily katedry státu a práva a katedra mezinárodních vztahů a od roku 1952/53 i katedra zahraničního obchodu.<ref>{{Citace periodika
| titul = Vysoká škola politických a hospodářských věd (1948-1953)
| url = https://www.academia.edu/5172496/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola_politick%C3%BDch_a_hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%BDch_v%C4%9Bd_1948-1953_
| periodikum = Možnosti a meze výzkumu dějin vysokého školství po roce 1945. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010 - (Sklenářová, S.), s. 49-59 ISBN 978-80-7435-085-6.
| datum přístupu = 2019-10-20
| jazyk = en
| jméno = Doubravka
| příjmení = Olsakova
}}</ref>
 
V čele kateder VŠPHV stáli významní pedagogové a vědci, kteří byli úzce spjati s politickou linii KSČ: rektor VŠPHV [[Ladislav Štoll]], protektor [[Jiří Hájek]], vedoucí kateder Miroslav Kadlec a [[Felix Oliva]] (katedra ekonomie), Antonín Hodek (katedra národohospodářského plánování), Oldřich Říha (katedra historie), Jiří Hájek (katedra dělnického hnutí), [[Pavel Levin]] a [[Květoslav Innemann|Květoslav Inneman]] (katedra lidové demokracie), Ladislav Štoll (katedra filosofie).<ref>{{Citace periodika
| titul = Vysoká škola politických a hospodářských věd (1948-1953)
| url = https://www.academia.edu/5172496/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola_politick%C3%BDch_a_hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%BDch_v%C4%9Bd_1948-1953_
| periodikum = Možnosti a meze výzkumu dějin vysokého školství po roce 1945. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010 - (Sklenářová, S.), s. 49-59 ISBN 978-80-7435-085-6.
| datum přístupu = 2019-10-20
| jazyk = en
| jméno = Doubravka
| příjmení = Olsakova
}}</ref>
 
Na VŠPHV byli přijímáni hlavně absolventi dělnických kursů (tzv. ÁDéKáři), kteří ačkoliv byli sociálně zvýhodněni, tak na studium nestačili a často ze školy odcházeli bez dosažení diplomu. Během další vlny transformace vysokých škol v Československu v roce 1953, byly dvě fakulty VŠPHV začleněny do [[Univerzita Karlova|University Karlovy]]: fakulta společenských nauk do filosoficko-historické fakulty, fakulta politicko-diplomatická se stala samostatnou fakultou mezinárodních vztahů. Z dosavadní hospodářské fakulty Vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze byla na základě vládního nařízení č. 40 ze dne 19. srpna 1952 o dalších změnách v organizaci vysokých škol dnem 1. září 1953 zřízena Vysoká škola ekonomická v Praze.<ref>{{Citace elektronického periodika
| titul = 40/1952 Sb. Vládní nařízení o dalších změnách v organisaci vysokých škol
| url = https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1952-40
| periodikum = Zákony pro lidi
| datum přístupu = 2019-10-20
| jazyk = cs
| jméno = AION CS-
| příjmení = info@aion.cz
}}</ref>
=== Vysoká škola ekonomická ===
Vysoká škola ekonomická (VŠE) se dělila na fakulty všeobecně ekonomickou, výrobně ekonomickou, vnitřního obchodu, financí a úvěru a na fakultu statistiky a obdržela budovu někdejší učňovské školy (dnešní Stará budova).
* '''1958''' – Zřízena strojně početní stanice, předchůdkyně dnešního výpočetního centra (první počítač instalován v roce 1968).
* '''1959''' – Po reorganizaci měla VŠE čtyři fakulty: Fakultu politické ekonomie (vznikla sloučením Fakulty financí a úvěru, Fakulty statistiky a Fakulty všeobecně ekonomické), Fakultu výrobně ekonomickou, Fakultu obchodní (dříve Fakulta vnitřního a zahraničního obchodu, dále jen obor vnitřního resp. zahraničního obchodu), Institut národohospodářského plánování (pouze pro [[postgraduální studium]]).