2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
 
* prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – děkan
** [[Marek Babjuk|prof. MUDr. [[Marek Babjuk]], CSc.]] – proděkan pro personální problematiku
** doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc. – proděkanka pro studium klinických oborů
** prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. – proděkan pro specializační vzdělávání, celoživotní vzdělávání a vnější vztahy
** prof. MUDr. Roman Kodet, CSc. – proděkan pro studium a akademické kvalifikace
** prof. PaedDr. [[Pavel Kolář (fyzioterapeut)|prof. PaedDr. Pavel Kolář]], Ph.D]]. – proděkan pro rozvoj a investice
** prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum
** prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti
*** PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA – člen kolegia děkana pro nelékařské studijní programy
*** Mgr. Petra Fabingerová – koordinátorka mezinárodních studentů
*** [[Martin Holcát|MUDr. [[Martin Holcát]], MBA]] – zástupce FN Motol
*** Mgr. Jana Šmejcká – tajemnice fakulty
*** MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. – stálý host kolegia děkana za akademický senát