2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
V&nbsp;akademickém roce 2018/2019 na fakultě studovalo ve všech ročnících dohromady 1302 studentů Všeobecného lékařství. V&nbsp;bakalářských oborech 71 sester, 94 fyzioterapeutů a v&nbsp;navazujícím magisterském programu 56 fyzioterapeutů. V&nbsp;[[univerzita třetího věku|univerzitě třetího věku]] měla fakulta 160 posluchačů.<ref name="pocty" />
 
== Studijní programyobory ==
; Bakalářské studium
* Fyzioterapie (3)
* Všeobecné ošetřovatelství (3)
*Pediatrické ošetřovatelství (3)
 
; Navazující magisterské studium
* Fyzioterapie (2)
 
; Magisterské studium
* Všeobecné lékařství (MUDr.) / General Medicine (MD6)
 
; Doktorské studium
* Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
* Biologie a patologie buňky
* Antropologie
* Biochemie a patobiochemie
* Biologie a patologie buňky
* Fyziologie a patofyziologie člověka
* Biomedicínská informatika
* Imunologie
*Biomechanika
* Mikrobiologie
* Experimentální chirurgie
* Farmakologie a toxikologie
* Fyziologie a patofyziologie člověka
* Gerontologie
* Imunologie
*Kardiovaskulární vědy
*Kineziologie a rehabilitace
* Lékařská biofyzika
* Mikrobiologie
* Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
* Neurovědy
* Farmakologie a toxikologie
* Experimentální chirurgie
* Preventivní medicína
* Biomedicínská informatika
* Gerontologie
* Lékařská biofyzika
* Zobrazovací metody v&nbsp;lékařství
* Biomechanika
*Kineziologie a rehabilitace
 
; Univerzita třetího věku
 
== Významné osobnosti fakulty ==