Otevřít hlavní menu

Změny

doplnění chybějící alfy a velmi mírná úprava vizuálního vjemu, nadále však hrůzného
Odpor elektrických '''vodičů''' s ''rostoucí'' teplotou ''stoupá'', teplotní součinitel odporu má '''kladnou''' hodnotu. Odpor '''polovodičů''' s ''rostoucí'' teplotou ''klesá'', teplotní součinitel odporu má '''zápornou''' hodnotu.
 
'''Symbol veličiny:''' ''α'' (příp. ''α<sub>R</sub>'')
 
'''Jednotka''': [[kelvin]] na -1−1., značka jednotky: K<sup>-1−1</sup>
 
'''Převod °C na K'''
 
<math>T-=t+273{,}15</math>, kde ''T'' je teplota v kelvinech, ''t-'' je teplota ve stupních Celsia <math>T=t+273,15</math>
 
'''Výpočet''': <math>\alpha = \frac {\Delta R}{R_0 \Delta t}</math> , kde ''R''<sub>0</sub>'' je počáteční odpor, ''ΔR'' je rozdíl odporů při rozdílu teplot Δ''t''Δt
 
'''Hodnoty''' pro některé vodiče:
 
{| class="wikitable"
! látka !! ''α'' [10<sup>−3</sup> K<sup>-1−1</sup>]
|-
| [[konstantan]] || 0,05
| [[železo]] || 6,5
|-
| [[křemík]] || -70−70
|}
 
 
'''Použití''': výpočet odporu ''R'' vodiče, je-li znám počáteční odpor ''R''<sub>0</sub>'' a rozdíl teplot Δ''Δtt''
 
:<math>R = R_0 (1 + \alpha \Delta t)</math>
Anonymní uživatel