Organizační složka státu: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
m (linkfix)
Bez shrnutí editace
'''Organizační složka státu''' je v [[Česko|Česku]] organizační útvar, který v určité vymezené oblasti [[Veřejná správa|veřejné správy]] zastupuje [[stát]] a kterákterý nakládá se státním majetkem, ačkoli nemá vlastní [[právní osobnost]]. Jedná se o zvláštní typ instituce, který vznikl roku 2001 na základě zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, přičemž stávající [[Státní rozpočtová organizace|státní rozpočtové organizace]] byly na organizační složky státu přeměněny.
 
Je sice často samostatnou účetní jednotkou (mívá přiděleno konkrétní [[Identifikační číslo osoby|IČO]]), ale není [[Právnická osoba|právnickou osobou]], protože tou je v právních vztazích přímo stát. Přímo státu také vznikají [[Závazek|závazky]], ačkoli jeho jménem jedná daná organizační složka, resp. právní úkony jménem státu činí vedoucí dané organizační složky.<ref name="zakon">§ 3, 6, 7 a 38 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích</ref> Tento vedoucí, případně jím pověřený zaměstnanec, také stát zastupuje v řízení před soudy<ref>§ 21a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád</ref> a správními úřady, pokud jde o řízení, v němž daná organizační složka státu vystupuje.<ref>§ 30 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád</ref> V oblasti [[Pracovní právo|pracovněprávní]] jsou „její“ zaměstnanci zaměstnanci státu.<ref>§ 9 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce</ref>
Neregistrovaný uživatel