Evidovaná právnická osoba církve a náboženské společnosti: Porovnání verzí

upřesnění pojmů + další doplnění
(upřesnění pojmů + další doplnění)
 
'''Evidovaná [[právnická osoba]]''' podle zákona č. 3/2002 Sb., o [[církev a náboženská společnost|církvích a náboženských společnostech]] (před novelizací zákonem č. 495/2005 Sb. '''církevní právnická osoba''') může být orgán církve a náboženské společnosti, [[řeholní instituce]] nebo jiná [[církevní instituce]] osob hlásících se k církvi nebo náboženské společnosti založené za účelem vyznávání náboženské víry nebo [[účelové zařízení pro poskytování charitativních služeb]]. Příkladem takových právnických osob může být [[Sbor (církev)|sbor]], [[farnost]], [[biskupství]], [[charitativní organizace]], [[řeholní řád]] nebo [[řeholní komunita]] atd.
 
Ostatní právnické osoby založené církví a náboženskou společností se mohou stát právnickými osobami například podle [[Občanský zákoník (Československo, 1964)|občanského zákoníku]], [[Obchodní zákoník|obchodního zákoníku]], [[Zákon o nadacích a nadačních fondech|zákona o nadacích a nadačních fondech]], [[Zákon o obecně prospěšných společnostech|zákona o obecně prospěšných společnostech]] atd.), nikoliv podle zákona o církvích a náboženských společnostech.
Ministerstvo kultury zruší evidenci právnické osoby tohoto typu na návrh oprávněného orgánu církve nebo náboženské společnosti, nebo jedná-li evidovaná právnická osoba v rozporu s vymezením své působnosti nebo právními předpisy a zřizovatel nezjedná nápravu, nebo zanikla-li registrace zřizovatele, nebo v některých případech insolvence nebo nečinnosti, nebo po uplynutí doby určité, na kterou byla založena, nebo na základě oprávněného rozhodnutí o zrušení. Zánikem evidované osoby přechází její majetek a závazky na zřizovatele.
 
== PrávnickéEvidované právnické osoby církví a náboženských společností v Česku ==
=== Církve ===
''Pojmu '''církev''' se v tomto seznamu rozumí náboženské uskupení, které vychází z křesťanské tradice a historie.''
* [[Církev římskokatolická]] eviduje 16 právnických osob v kategorii „Konference, církevní provincie a diecéze“ ([[Česká biskupská konference]], [[Konference vyšších představených mužských řeholí České republiky]], [[Konference vyšších představených ženských řeholí v ČR]], [[Česká církevní provincie]], [[Moravská církevní provincie]], 2 arcibiskupství, 6 biskupství, [[Arcibiskupský kněžský seminář]], [[Institut františkánských studií]], [[Vysokoškolský teologický ústav Salesiánské provincie Praha]]), stovky farností a kvazifarností rozdělených do diecézí, desítky mužských i ženských řeholních řádů a kongregací, přičemž právnickými osobami jsou jak zastřešující kongregace či provincie u některých řádů, tak jednotlivé kláštery, opatství, konventy, řádové domy, komunity či řádové školy, nemocnice apod., dále 2 metropolitní a 1 stoliční kapitula, 3 katedrální kapituly, 7 kolegiátních kapitul a [[Prelatura Svatého Kříže a Opus Dei v České republice]], několik desítek dalších sdružení (různá společenství, komunity a hnutí, sekulární instituty a laická sdružení, akademie, specializovaná centra, [[Charita Česká republika]] atd.), a dále stovky charit ([[Charita Česká republika|Česká katolická charita]] a diecézní, oblastní, městské a farní charity, v Hejnicích [[Mezinárodní centrum duchovní obnovy]] pro pohoštění poutníků).
* [[Církev řeckokatolická]] eviduje [[Apoštolský exarchát řeckokatolické církve]], kolem 20 farností, k 23. červnu 2003 vymazala 3 řeholní instituce ([[Delegatura sv. Prokopa Řádu sv. Bazila Velkého v ČR]], [[Misie sv. Klimenta sester baziliánek]], [[Rezidence sv. Prokopa řádu baziliánů]]), a dále eviduje [[Řeckokatolická charita|Řeckokatolickou charitu]] a tři oblastní řeckokatolické charity (České Budějovice, Liberec, Olomouc).
* [[Církev bratrská]] eviduje několik desítek sborů Církve bratrské, organizaci [[Diakonie Církve bratrské]] a 6 poboček Diakonie Církve bratrské
* [[Bratrská jednota baptistů]] eviduje několik desítek sborů Bratrské jednoty baptistů a [[Diakonie Bratrské jednoty baptistů v České republice]]
* [[Společenství baptistických sborů]]
* [[Adventisté sedmého dne|Církev adventistů sedmého dne]] eviduje 2 sdružení (české a moravskoslezské) a několik desítek sborů Církve adventistů sedmého dne.
* [[Evangelická církev metodistická]] eviduje kolem 13 farností Evangelické církve metodistické, dalšími jejími institucemi jsou [[Brána - misijní středisko]], [[Diakonie Evangelické církve metodistické v ČR]] a 9 [[středisko křesťanské pomoci|středisek křesťanské pomoci]].
 
=== Další náboženské společnosti ===
''Pojmu '''náboženská společnost''' se v tomto seznamu rozumí náboženské uskupení, které vychází z jiné než křesťanské tradice a historie.''
* [[Federace židovských obcí v České republice]]: 10 [[židovská obec|židovských obcí]], [[Chevra Kadiša ČR]] (náboženská, kultovní, organizační a vzdělávací činnost, pořádání sbírek)
* [[Ústředí muslimských obcí]] eviduje 5 [[muslimská obec|muslimských obcí]]
734

editací